Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Hoofdartikelwoensdag, 30 juli 2008

De mislukte WTO...
Het leek als balanceren op een danskoord, de WTO-onderhandelingen in Geneve. Dan leek het even goed te gaan en dan weer slecht. De uitkomst is teleurstellend: de wereld is het niet eens kunnen worden over onder meer subsidies op landbouwproducten en over invoermaatregelen.
De Wereldhandelsorganisatie is in zekere zin omstreden. Het wereldwijde platform maakt afspraken over de internationale handel. De uitkomsten van het overleg zijn vaak het resultaat van een spel van de grootste machten. De kleine machten, met name de ontwikkelingslanden, moeten de resultaten slikken, hoewel die lang niet altijd in het voordeel zijn van die (arme) landen. De wereldorganisatie fungeert zo als instrument voor de machtigste landen.
Tegelijkertijd is de Wereldhandelsorganisatie het forum waarin kleinere spelers elkaar kunnen vinden en mede daardoor een klimaat kunnen scheppen waarin zij hun belangen het beste kunnen verdedigen. Als dat lukt, dan is diezelfde Wereldhandelsorganisatie een instrument voor de armste landen.
In alle gevallen is de WTO een platform waar nationale politieke belangen worden uitgespeeld. Als bijvoorbeeld de Amerikaanse president vlak voor zijn herverkiezing voortgaande steun belooft aan de katoenboeren in zijn land, is de kans op een handelsakkoord dat negatief is voor diezelfde boeren uitgesloten: ze kunnen goedkoop blijven uitvoeren. De katoenboeren in arme landen hebben dan het nakijken.
De vergelijking van de onderhandelingen op de Wereldhandelsorganisatie met een danskoord is zo slecht nog niet: er is een voortdurend balanceren tussen belangen, tussen verschillende inschattingen over hoe de andere landen zullen reageren op een aanbod, tussen teleurstellingen over tegenvallende reacties en hoop op veranderingen door genuanceerde wijzigingen in opstellingen.
De gisteravond afgebroken besprekingen zijn een grote domper voor eigenlijk iedereen. Er was de laatste dagen zicht op een akkoord, met name over katoen. Deze grondstof is de afgelopen weken een belangrijk element gebleken in de grote internationale handelsstromen. De Verenigde Staten, maar ook kleine en arme ontwikkelingslanden hebben veel belangen in de handel in katoen. Minstens zo belangrijk zijn de nationale regelingen voor landbouwproducten. Subsidie op bijvoorbeeld de graanverbouw van het ene land zorgt voor goedkope invoer in het andere land. Ontwikkelingslanden moeten het voor de opbouw van hun economie vaak hebben van de ontwikkeling van de landbouw, maar als het land wordt overspoeld met goedkoop graan, komt er van die ontwikkeling niets terecht.
...en de perspectieven
Uiteindelijk is de wereld gebaat bij vrij handelsverkeer, zo is de overtuiging van vrijwel iedereen. De voordelen daarvan gelden helaas niet voor ieder land tegelijkertijd, omdat de omstandigheden per land verschillen. Dat kan zijn in economisch opzicht, maar ook in politiek opzicht. Of in klimatologisch opzicht.
Het komt er op aan het spel zo te spelen dat iedereen zicht krijgt op uiteindelijk een beter resultaat. Dat resultaat ís er in theorie; vriend en vijand van de WTO zijn het erover eens dat een vrije handel de wereldeconomie een sterke impuls kan geven. Even leek het erop dat de 153 landen die aan de Wereldhandelsorganisatie meedoen een gemeenschappelijk zicht hadden op een goed eindresultaat. Uiteindelijk bleken nationale (lees: binnenlands-politieke) belangen toch belangrijker dan het gemeenschappelijke einddoel.
In deze teleurstelling ligt overigens ook de hoop. De compromissen die de afgelopen weken zijn gemaakt, blijven op tafel liggen. Binnenlandse politieke veranderingen kunnen aanleiding zijn om meteen nieuwe bilaterale besprekingen te beginnen, ter voorbereiding op een nieuwe ronde van de Wereldhandelsorganisatie.
Het spelersveld overziend, moet na de teleurstellende resultaten van deze ronde worden vastgesteld dat de komende maanden vooral de Verenigde Staten, India en China onderling verder moeten spreken. Vooral deze drie grote machten vertegenwoordigen immers de tegengestelde belangen.
De belangen die op de Wereldhandelsorganisatie spelen, zijn enorm. Het slechte eindresultaat zorgt ervoor dat het economisch lot van miljoenen mensen op deze wereld vooralsnog geen beter perspectief krijgt. Daarmee is de Wereldhandelsorganisatie niet alleen of niet op de eerste plaats een economisch platform, maar vooral een instrument is voor het oefenen in morele waarden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties