Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Sportdinsdag, 22 juli 2008

‘Chris de Grote’ breekt koningsrecord Hotze
JOHAN VELLINGA
Makkum - De eerste koningstitel die Chris Wassenaar won? ,,Ik soe it echt net mear witte”, zei de reus uit Minnertsga zaterdag na de zege in Makkum. Daar won hij in ieder geval zijn 84e en daarmee is hij de illustere Hotze Schuil voorbij gegaan. Koning onder koningen en het moet al raar lopen wil ‘Chris de Grote’ dat record ooit nog uit handen geven.
De komende weken zal de in goede vorm stekende achterinse nog wel enkele malen tot beste kaatser van de dag worden uitgeroepen. Wassenaar kan de rest van het seizoen vrijuit kaatsen. Er valt niets meer te verliezen, hij kan zijn prestaties hooguit nog wat aanscherpen. De negende of zelfs de achtste plaats in het puntenklassement aller tijden lonkt bijvoorbeeld. Of een vierde PC-overwinning.
Zijn partuur heeft met vijf zeges de torenhoge favorietenrol opgeëist voor de vijfde woensdag van juli. Toch vindt Wassenaar zelf niet dat hij dit seizoen overheerst. ,,Ik sjoch oare keatsers fuortsakjen en wer yn foarm kommen. By my kin de foarm ek samar fuort węze.”
Zijn eerste koningstitel won hij overigens in Marssum, weet zijn vrouw Eelkje in Makkum te vertellen. ,,Sy is de boekhâldster”, lacht manlief. En dat was in 1995. Sinds die dag werkte hij gestaag toe naar een nieuwe mijlpaal in de kaatssport. Waar er maar een koningsbal werd omgehangen, maakte hij een buiging voor de voorzitter. Met als hoogtepunt 2005, het jaar waarin hij niet alleen 80 punten bijeen sprokkelde, maar tevens zestien maal een kroontje op zijn prestatie van die dag geplaatst zag worden.
De 35-jarige Minnertsgaster leek na zijn derde overwinning op rij (na Bolsward en Minnertsga) vrij onbewogen. Zeker nu hij in Makkum het koningsrecord definitief in handen kreeg. Toch deed het hem wel wat. ,,Der wienen ek saken die ik net mear helje kin, lykas it Klaverke Fjouwer (Wassenaar won de bond en de PC, maar niet de juniorenbond en de Freule, JV). En yn it puntenklassemint kin ek net mear boppeyn eindigje, mar no bin ik wol nűmmer ien mei it oantal keningstitels. Dat is wol moai fansels.”
Een koning regeert en zo heeft Wassenaar de kaatssport de afgelopen tien jaar met harde kaatswant gedomineerd. Maar wat zegt zo’n titel Wassenaar eigenlijk? ,,It wol leuk fansels. Mar jo dogge it mei syn trijen, sa sjoch ik it. Hie der gjin keningstitel west yn it keatsen hie ik it spultsje like moai fűn. Witst meastentiids sels wol hoest keatst hast dy dei en wurdtst it ek wolris űnterjochte of just net. Dat ha ik sels ek wol meimakke. Mar it keningskip, dęr doch ik it net foar.”
In Makkum liet Wassenaar zien dat hij geen loze woorden sprak. In de finale die hij samen met Jan Dirk de Groot en Auke van der Graaf kaatste tegen Rutmer van der Meer, Tjitte Bonnema en Daniël Iseger eiste hij geen hoofdrol op om zo zeker te zijn van een extra eretitel. Ogenschijnlijk zonder moeite liep zijn partuur uit naar 5-0. Op de belangrijke momenten die volgden liet hij De Groot, eigenlijk tegen de gewoonte in, aan de opslag. ,,Hy keatste goed, benammen yn de finale. En mei my gie it net super fűn ik.”
Maar door die keuze bleek tevens dat niet elke kaatser van doorslaggevende betekenis kan zijn. Door twee opslagmissers van De Groot (op 5-0 en 4-6 en 5-1 en 6-6) werd het 5-2. En daarna pakten Van der Meer c.s. zelfs nog een bordje. In het volgende eerst gaf de opslager uit Buitenpost wijselijk zijn beurt over aan ‘de Grutte’. ,,‘Do mar even’, sei hy.” Wassenaar maakte de partij vervolgens op 6-6 met een koninklijke zitbal uit. ,,It wie dochs noch even nędich”, glimlachte de achterinse.
Die niettemin toch twijfelde over zijn plek in het midden bij de bestuurstent. ,,Auke keatste ek bęst”, zo vond hij. Maar wat iedereen wel dacht, gebeurde ook. In de eerste omloop nam Wassenaar immers de opslag al over van zijn opslager als het er op aan kwam. Op 3-2 en 6-6 bijvoorbeeld tegen Martijn Olijnsma c.s. Een zitbal volgde en daarmee deelde hij een mentale tik uit aan de tegenstanders die er niet meer van bijkwamen (5-2 en 6-6). In de halve finale was het wederom de Minnertsgaster die de partij tegen Jochum Bouma c.s. op 5-2 en 6-6 met een niet te retourneren opslag besliste. ,,It kin raar guod węze”, zo weet Wassenaar.
Prijswinnaars: 1. Jan Dirk de Groot (Buitenpost), Auke van der Graaf (Berlikum) en Chris Wassenaar (Minnertsga), 2. Rutmer van der Meer (St. Jacobiparochie), Tjitte Bonnema (Tzummarum) en Daniël Iseger (Leeuwarden).
Cijfers Makkum
Eerste omloop: 1. Jochum Bouma, Erik Haitsma en Douwe Groenendijk - 2. Johan van der Meulen, Renze Pieter Hiemstra en Folkert van der Wei 5-4 en 6-4, 3. Jan Dirk de Groot, Auke van der Graaf en Chris Wassenaar - 4. Martijn Olijnsma, Jacob Wassenaar en Taeke Triemstra 5-2 en 6-6, 5. Gert-Anne van der Bos, Jan Willem van Beem en Marten Feenstra - 6. Simon Minnesma, Herman Sprik en Alle Jan Anema 5-2 en 6-6, 7. Klaas Berkepas, Hylke Bruinsma en Pier Piersma - 8. Rutmer van der Meer, Tjitte Bonnema en Daniël Iseger 2-5 en 2-6.
Halve finale: 1. Jochum Bouma c.s. - 3. Jan Dirk de Groot c.s. 2-5 en 6-6, 5. Gert-Anne van der Bos c.s. - 8. Rutmer van der Meer c.s. 0-5 en 2-6.
Finale: 3. Jan Dirk de Groot c.s. - 8. Rutmer van der Meer c.s. 5-3 en 6-6.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties