Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Sportdinsdag, 22 juli 2008

Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra winnen Rengersdag
De PC-winnaars komen eraan

Leeuwarden - Vormcrisis, blessures en arbitrale dwalingen achtervolgden Johan van der Meulen, Herman Sprik en Taeke Triemstra dit seizoen op weg naar succes, maar met de PC op woensdag 30 juli in aantocht lijkt alles net op tijd op zijn plaats te vallen. Op Sonnenborgh schreef het trio gisteren de prestigieuze Rengersdag op haar naam. Triemstra werd tot koning uitgeroepen.

Edward Jorna
De winst op ‘baan 1’ van de kaatssport - het centre court ligt in Franeker - voelde met name voor Sprik als een bevrijding. De voorinse uit Witmarsum was in het voorseizoen de enige constante factor in het partuur, waarin Van der Meulen en Triemstra maar nooit gelijktijdig los konden komen. Steeds vaker moest Sprik de kar trekken, maar uitgerekend op het moment dat hij daarvoor uitbetaald zou worden - op de vrije formatiepartij in Berlikum op 22 juni - verzwikte de voorinse zijn enkel.
De eerste diagnose luidde zes weken rust. Een snel rekensommetje leerde Sprik dat daarmee de PC op de tocht kwam te staan, maar achteraf viel de schade mee. Met een flink ingezwachtelde linkerenkel maakte de Witmarsumer, die de PC vorig jaar miste door een blindedarmontsteking, afgelopen woensdag in Minnertsga zijn rentree. Hoewel nog niet pijnvrij verliep die rentree succesvol, al zorgde een arbitrale dwaling ervoor dat de kroon op het werk (opnieuw) uitbleef. Bij de Leeuwarder Kaats Club LKC was het gisteren wél raak. Sprik: ,,It waard tiid ek.”
De zege op Sonnenborgh was de zege van het collectief. Hoewel Van der Meulen en Triemstra aan de opslag bij lange na nog niet foutloos waren, boekte het duo op de stuit eindelijk wel weer eens wat succesjes. De grote kracht van het partuur schuilt echter in het tussenspel en in het perk, zeker als Triemstra in vorm is. De PC-koning van 2006 etaleerde zijn grote talent gisteren onder meer met een tweetal sublieme onderhandse bovenslagen en een formidabele retourslag op de boven. Sprik, die altijd een voldoende scoort, is de stille motor van het partuur.
Het maakt het trio weer kansrijk voor de PC, zeker omdat Van der Meulen en Triemstra weten wat het is om te winnen op ’t Sjûkelân. In 2006 en 2007 won het duo de ‘hoogmis’ van het kaatsen; in 2006 met Kor Zittema als voorinse en vorig jaar met Auke van der Graaf. Met Sprik willen Van der Meulen en Triemstra de trilogie vervolmaken en dat zomaar kunnen gaan lukken ook. Rutmer van der Meer en de gebroeders Jacob en Chris Wassenaar zijn gezien het aantal seizoensoverwinningen (vijf) de grote favoriet, maar overtuigend kaatste het partuur dit seizoen lang niet altijd. Op de Rengersdag (sinds 1919) werd het partuur, die de titel verdedigde, al in de eerste omloop geëlimineerd door het eerste klas partuur Martijn Olijnsma, Erik Haitsma en Pier Piersma (5-5 en 6-0).
,,Elk partoer kin fan elk oar partoer winne of ferlieze”, zei Sprik gisteren. Die gedachte wordt alom gedeeld. En dus komt het woensdag over een week aan op ervaring, durf, concentratie, bezetenheid en geluk. Van der Meulen kan, zeker nu hij de loop weer te pakken heeft, niet wachten tot het zover is. ,,As it moat kin ik myn oergryslik op in partij sette. De Rengersdei hie ik oant hjoed noch noait wûn. De freondinne koe dat fannemoarn yn de auto sjen; ik wie der hielendal klear foar.”
Naast de parturen van Van der Meer en Van der Meulen mogen nog op z’n minst zeven parturen dromen van een PC-zege. Daartoe behoren ook de parturen van Klaas Berkepas, Martijn Olijnsma en Jan Dirk de Groot, ofschoon ze dit seizoen nog geen zege konden laten bijschrijven. Vaak waren ze er echter wel dichtbij en op de PC zou het kwartje zomaar eens de goede kant op kunnen vallen.
Meer nog dan het trio Olijnsma is het dit seizoen genieten van het eerste klas partuur van Jan Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Alle Jan Anema. Het partuur koppelt talent aan enthousiasme en is daardoor moeilijk te verslaan. Dat ondervonden gisteren in de halve finale ook Simon Minnesma, Hylke Bruinsma en Marten Feenstra die à la Houdini aan een nederlaag ontsnapten. Daarbij had het de hulp nodig van arbiter Leendert van Wieren die op 5-3 en 6-4 niet zag wat ieder ander op Sonnenborgh wel zag; namelijk dat Simon Minnesma in het tussenspel de bal na de tweede stuit boven sloeg. Een ongeluk komt nooit alleen, zo bleek, want op 5-3 en 6-6 sloeg De Groot de bal op de touwen.
Niets was echter nog verloren, zeker omdat de opslager uit Buitenpost op 5-4 en 6-4 opnieuw de kans kreeg een finaleplaats veilig te stellen. Keurig retourneerde De Groot de bal tot voor het witte blokje, maar met een onwaarschijnlijk knappe safe behield Bruinsma de kaats. Uit pure frustratie sloeg De Groot de volgende bal buiten, waarna het in het sloteerst helemaal mis ging. Op 5-5 en 6-2 maakte Feenstra het karwei met een zitbal af. De Groot was de grote verliezer. Twaalf keer miste de opslager het perk, waarvan driemaal op 6-6 en eenmaal op 6-4.
In de tweede omloop had trio Minnesma ook al alle zeilen moeten bijzetten om partuur Olijnsma van zich af te schudden (5-5 en 6-2), waardoor met name Feenstra (dubbelrol) in de finale uitgekaatst was. Dat bleek opvallend genoeg vooral aan de opslag, waar de Berlikumer maar liefst acht poedels noteerde. Met dat aantal bleef hij Van der Meulen en Triemstra (beiden zes) nipt voor. Dat grote aantal opslagmissers vertelde grotendeels het verhaal van de finale, die zeker niet groots was. ,,Spitich”, vond Sprik, ,,je wolle de minsken dochs it bêste fan jesels sjen litte.”
Dat gebeurde niet, al vergoedde de spanning veel. Na drie eersten gelijk moest partuur Minnesma de latere winnaars laten gaan. Het achtste eerst speelde een cruciale rol. Feenstra timmerde driemaal boven, maar op op 6-6 gelijk zorgde Van der Meulen er wel voor dat er voor het eerst in de partij een marge van een spel was. Het bleek de genadeslag voor trio Minnesma, die in het laatste eerst nog eens werd ‘gepiepeld’ door een fout van de keurmeester. Uiteindelijk kwam het einde bij 5-3 en 6-4 toen Sprik de kleine kaats voorbij sloeg.
Prijswinnaars: 1. Johan van der Meulen (Broeksterwoude), Herman Sprik (Witmarsum) en Taeke Triemstra (St. Jacobiparochie), 2. Simon Minnesma (Dronrijp), Hylke Bruinsma (Minnertsga) en Marten Feenstra (Berlikum), 3. Jan Dirk de Groot (Buitenpost), Renze Pieter Hiemstra (St. Jacobiparochie) en Alle Jan Anema (Reduzum).

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

sport
Familieberichten
Advertenties