Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Geloof & Kerkdinsdag, 22 juli 2008

Campagne voor studie theologie

Leeuwarden - De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) wil in de komende jaren de belangstelling onder middelbare scholieren vergroten voor de studie theologie en in het bijzonder voor de kerkelijke predikantsopleiding. Dit staat in het jaarverslag over 2007; het eerste verslag van de PThU die op 1 januari 2007 is gesticht.

Maaike Ymkje de Jong
,,In de komende jaren zal een krapte ontstaan aan voorgangers”, vertelt mr. drs. Dominique de Boer, secretaris van het College van Bestuur van de PThU. ,,Er zijn veel oudere predikanten, die gaan met emeritaat. Er is te weinig aanwas voor de aanvulling die nodig is om alle predikantsplaatsen in de komende tijd weer te kunnen bezetten.” De PThU voelt zich samen met de Protestantse Kerk in Nederland verantwoordelijk voor het vergroten van de belangstelling voor een theologische studie en het predikantschap, aldus het jaarverslag. ,,De synode zal werken aan een campagne voor de aantrekkelijkheid van het predikantschap. Wij als universiteit willen de studie theologie gaan promoten, onder meer ook bij de theologische studentendisputen”, aldus De Boer.
De PThU is gevestigd in Utrecht, Kampen en Leiden en is een instelling voor theologisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en kerkelijke en maatschappelijke dienstverlening, die de ambtsopleiding verzorgt tot predikant en predikant-geestelijk verzorger voor de PKN. Vorig jaar is de PThU gesticht als een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk.
De PThU is ontstaan uit een fusie van de Theologische Universiteit Kampen (ThUK), het Theologisch Wetenschappelijk Instituut (ThWI) te Utrecht en Leiden, het Evangelisch-Luthers Seminarium (ELS) te Utrecht en het Theologisch Seminarium Hydepark te Doorn.

Massaal

,,Na het eerste jaar verkeert de universiteit in een financieel gezonde positie. Alles loopt goed, door de samenwerking tussen de drie faculteiten is het onderzoek massaler geworden. We kunnen zo meer onderzoek doen in de drie onderzoeksgebieden: sources (bronnen, Oude en Nieuwe Testament), beliefs (geloofsleer) en practices (praktijken). Daarnaast kan er op bestuurlijk vlak beter en eenvoudiger gecommuniceerd worden met de synode van de Protestantse Kerk. Verder kunnen we nog niet veel zeggen over de voortgang van de universiteit, omdat we nog maar een jaar bezig zijn. In 2010 zal er een evaluatie gehouden worden over de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek”, vertelt De Boer.

Afstandsopleiding

In Utrecht en Leiden kunnen studenten alleen de Master-opleidingen voor gemeentepredikant en geestelijk verzorger volgen. De Bachelor-opleiding wordt daar verzorgd door de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Leiden. In Kampen kunnen de studenten de hele theologische opleiding aan de PThU volgen. Dit heeft te maken met de zogenaamde ordening van de opleidingen zoals die in de steden voorheen was. Utrecht en Leiden kenden de duplex ordo, met een staatsopleiding de eerste vier jaar en daarna de kerkelijke opleiding. Kampen hanteerde de simplex ordo, waarbij de hele opleiding kerkelijk georiënteerd was.
De universiteit telt in totaal 424 studenten, 151 studeren in Kampen en 273 aan de opleidingen in Leiden en Utrecht. Het aantal voltijd- en deeltijdstudenten is ongeveer gelijk, daarnaast studeren er nog 89 studenten op afstand dat mogelijk is door een samenwerking tussen de LOI (Leidse onderwijsinstellingen) en Kampen.
De opleidingen in Leiden en Utrecht zijn vergelijkbaar, Kampen is de uitzondering. Kampen is de enige vestiging waar ook buitenlandse studenten studeren, die vooral komen voor de eenjarige Engelstalige Master Verdieping. In Kampen is het aantal personeelsleden fors hoger dan in Leiden en Utrecht. In Kampen is plaats voor bijna 52 volledig betaalde krachten, in Leiden is dat 9,1 en in Utrecht 21,3 fte. Dat komt omdat er in Kampen meer opleidingen worden aangeboden.

Deeltijdstudenten

Van de studenten is het grootste gedeelte tussen de 20-29 jaar, in totaal zijn dat 162 studenten. Deze studenten studeren vaak voltijd. Andere studenten zijn over het algemeen tussen de 30 en 60 jaar, dit zijn veelal deeltijdstudenten of studeren op afstand. Twintig studenten zijn tussen de zestig en tachtig jaar oud.
De universiteit ontvangt overheidssubsidie, de rijksbijdrage bedroeg in 2007 bijna acht miljoen euro. De grootste lastenpost is de salariëring van het personeel, dat kost de universiteit bijna zes miljoen euro. Het exploitatieresultaat van het eerste jaar van het bestaan voor de universiteit was 667.000 euro in de plus.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties