Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Geloof & Kerkmaandag, 21 juli 2008

Gids met activiteiten van Burgumer kerken
Burgum - De Burgumer kerken hebben de handen ineen geslagen en komen in september met een gezamenlijke gids met al hun activiteiten van het winterseizoen. Met de winterwerkgids Kerkplein hopen de kerken laagdrempeliger te worden voor hun rand- of niet-kerkelijke dorpsgenoten.
Alle Burgumer kerken doen mee. ,,De oecumene loopt hier al best wel goed’’, vertelt Hans Haas van de redactie van Kerkplein. Behalve de kerken die lid zijn van de Burgumer Raad van Kerken (de Protestantse Gemeente, de Rooms-Katholieke Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente), doen ook de baptisten die in Noardburgum hun kerkgebouw hebben, mee.”
Gerubriceerd op thema komen alle activiteiten zoals lezingen, catechese, cursussen, verenigingen, koren, muziek en clubs aan de orde. De gids die uit 28 pagina’s bestaat, start met een voorstelrondje van de kerken, en eindigt met een kalender met daarop de data van alle activiteiten. ,,We willen aan het dorp presenteren wat er allemaal te doen is in de verschillende kerken. Je hoeft geen verstand te hebben van geloven, om naar de activiteiten te komen.’’

Bob Dylan

Zo zijn er vrouwenkoffie-ochtenden, is er elke woensdag in de Kruiskerk gelegenheid voor rust en meditatie, tot avonden over de songs van Bob Dylan en het Wilhelmus en meedoen aan pelgrimeren. ,,Door dit interkerkelijke activiteitenprogramma hebben mensen ook de contactadressen, en weten ze waar ze moeten zijn voor activiteiten die hen aanspreken.’’
De gids wordt op zaterdag 23 augustus gepresenteerd tijdens de ‘Simmerjűn’ die bij Glinstra State wordt gehouden. Daarna komt de gids in allerlei openbare gelegenheden te liggen zoals de wachtkamer van de huisarts en de bibliotheek.
De gids huis aan huis bezorgen bleek te omvangrijk. ,,Burgum is een vrij groot dorp. Bovendien willen we een beetje gericht te werk gaan met de verspreiding van de gids, want hij is een beetje te mooi om zomaar bij het oud papier gegooid te worden.’’ Voorlopig worden er drieduizend exemplaren gedrukt. De kosten daarvan - ,,een paar duizend euro’’ - worden gedragen door de deelnemende kerken. Ze zijn nog in onderhandeling met de drukker.

Website

Inmiddels is er ook een gezamenlijke website van de kerken in de lucht: www.burgumerkerken.nl. ,,Deze website gebruiken we ook om de informatie uit de gids te actualiseren.”
Hans Haas, lid van de Protestantse Gemeente in Burgum, denkt met de gids niet-kerkelijke dorpsgenoten te bereiken. ,,Bij het fusiefeest van de Protestantse Gemeente vorige zomer, stond een grote tent op de markt. De activiteiten die we daar hielden, trokken veel mensen. Daaraan hebben we gemerkt dat de kerk best wel leeft, mensen droegen de activiteiten een warm hart toe.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties