Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiodonderdag, 8 mei 2008

GS niet akkoord met bergingsplan
Onduidelijk wat gemaal burger kost
Leeuwarden - De bouw van een nieuw gemaal bij Lauwersoog is nog niet rond. Het college van Gedeputeerde Staten vindt de financiële onderbouwing van Wetterskip Fryslân onvoldoende. Er is geen zicht op de rekening die de Friese burger moet betalen voor het gemaal. Om die reden zijn GS nog niet akkoord met het Veiligheidsplan van het waterschap.
Een nieuw gemaal bij Lauwersoog is het belangrijkste onderdeel van het Veiligheidsplan. Het plan voorziet in een integrale aanpak van berging en afvoer van water in Fryslân. Kern van het plan is dat het gemaal bij Lauwersoog zorgt voor een gegarandeerde afstroom van Fries boezemwater, waardoor in de rest van de provincie minder hoeft te gebeuren om het water binnen de oevers te houden.
Met de bouw van het gemaal is een investering van ongeveer 140 miljoen euro gemoeid, schat het Wetterskip, dat verwacht ongeveer een kwart van die kosten te moeten dragen. Het Groninger waterschap Noorderzijlvest zou het andere kwart moeten betalen, en het rijk draait dan op voor de rest.
Gedeputeerde Staten willen van het waterschap op papier hebben wat de haalbaarheid is van het voornemen om het gemaal in 2015 klaar te hebben. Het voornemen van het waterschap is ambitieus, zeker niet onmogelijk, maar ook risicovol, schrijft het dagelijks bestuur van de provincie Fryslân aan de leden van Provinciale Staten. Op het gebied van financiering, milieueffecten op de Friese boezem en boezemlanden en de inpassing van een groot gemaal in het natuur- en waterbeheer van het Lauwersmeer zijn er volgens Gedeputeerde Staten nog te veel open einden. Om die reden vragen Gedeputeerde Staten om meer uitleg van Wetterskip Fryslân en wordt het waterbergingsplan nog niet voor politieke besluitvorming aangeboden aan de Statenleden.

Vertraging

Het voorbehoud van de provincie betekent in de praktijk dat de politieke goedkeuring van het Veiligheidsplan niet meer voor de zomer komt, en daar had het waterschap wel op aangedrongen. Voor een groot project als de bouw van een gemaal is 2015 een zeer korte deadline. Bovendien is het een termijn die niet door het Wetterskip zelf, maar door Provinciale Staten is geformuleerd. In januari 2007 waren het de Statenleden die afdwongen dat omwille van de waterveiligheid het ‘supergemaal’ bij Lauwersoog er eerder moest komen. Niet pas in 2030, zoals het Wetterskip had voorgesteld, maar in 2015.
De VVD-fractie drong in januari van dit jaar nog eens aan bij Gedeputeerde Staten om meer haast te maken met de gemaalplannen. Gedeputeerde Staten verontschuldigen zich in de brief aan PS voor de vertraging in de besluitvorming. ,,Wij betreuren het dat wij het niet meer mogelijk is die voor de zomer af te ronden.” Het wachten is volgens het college op de antwoorden van Wetterskip Fryslân op de aanvullende vragen van GS. In hoofdlijnen zijn Gedeputeerde Staten verder wel akkoord met het plan van het waterschap.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties