Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiovrijdag, 9 november 2007

Vergunning Bildt ‘achtervang’
Frisia stopt op land als boren in zee lukt
Harlingen - Als het technisch en qua regelgeving lukt om zout onder de Waddenzee te winnen, dan geeft zoutfabriek Frisia de helft van zijn rechten voor zoutwinning onder land op. Uitbreiding naar het Bildt en Menaldumadeel is dan van de baan. Het gaat om een concessie van 24 miljoen ton zout.
Dat maakte directeur D. van Tuinen van het zoutbedrijf gisteren bekend in Harlingen, bij de opening van een informatiemarkt over de toekomstplannen van Frisia. Vandaag staat diezelfde markt in De Beuckelaar in Sint Annaparochie.
Frisia dient binnenkort een vergunningsaanvraag in om naar zout te boren onder de havenmond van Harlingen. Tegelijk gaat ook een aanvraag de deur uit voor nieuwe winning in het gebied oostelijk van de huidige winput bij Tzummarum, op grondgebied van het Bildt en Menaldumadeel. Die laatste aanvraag moet gezien worden als ,,een achtervang, een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat de fabriek stil komt te liggen, mocht over vijf, zes jaar blijken dat zoutwinning onder het wad niet kan”, zegt Van Tuinen. ,,Onze eerste en absolute prioriteit ligt echter onder het wad.”
Daarnaast is het zelfs nog zo, dat Frisia eerst zal kijken of er in het huidige winningsgebied nog extra zout gewonnen kan worden, voordat opgeschoven wordt naar het Bildt en Menaldumadeel. ,,In de gebieden Barradeel en Barradeel II gaat de provincie bezig met een nieuwe gebiedsontwikkeling. Daaruit moet blijken of aanvullende winning mogelijk is, op een duurzame wijze.”
Volgens de nu geldende regels moet Frisia stoppen met winnen in het gebied bij Tzummarum, als de bodem met 30 centimeter is gedaald, of als er 12 miljoen ton zout is gewonnen. Die eerste grens is vastgelegd vanwege de akkerbouw: het waterschap moet voldoende mogelijkheden houden om aardappelland droog te houden en voldoende zoet water aan te voeren.
De provincie begint echter binnenkort met een brede discussie over de vraag wat er in de toekomst met Noordwest-Fryslân moet gebeuren. Het akkerland wordt steeds zilter (meer daarover op pagina 15), dus misschien is het beter om meer aan glastuinbouw te gaan doen, of waterberging te creëren. Bij een dergelijk gebruik van de oppervlakte is het misschien ook helemaal niet erg als de bodem nog een paar centimeter daalt door extra zoutwinning, redeneert Frisia.

Draagvlak

Eerst is er echter het onderzoek naar winning onder de Waddenzee. Technisch lijkt het goed mogelijk, zegt N. de Boer, die namens ingenieursbureau Arcadis een eerste onderzoek deed. ,,We kiezen bovendien voor een deel van het waddengebied dat toch al verstoord is door de vaargeul en een slibdepot. Verder is er zicht op behoud van de platenstructuur van het wad.”
Dergelijke claims zal Frisia wel moeten bewijzen, omdat de Europese wet aangeeft dat activiteiten in het wad alleen mogen als de aanvrager kan aantonen dat er geen schade optreedt. Verder komt het er volgens Van Tuinen op aan om draagvlak te creëren bij de politiek in Den Haag.
De provincie Fryslân gaat Frisia helpen bij het realiseren van zoutwinning onder de Waddenzee, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Galema. Alle nieuwe activiteiten onder land wijst de provincie af. ,,We zijn tegen de zoutwinning, maar het is een realiteit dat Frisia rechten heeft onder land. Het bieden van een alternatief de enige reële kans om verdere bodemdaling te voorkomen.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties