Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiozaterdag, 6 oktober 2007

Duurzame Energieteams aan de slag op Waddeneilanden
Eilanders energiebewust
Leeuwarden - Duurzame Energieteams gaan de bewoners van de Friese Waddeneilanden leren energie- en milieuvriendelijker te gaan leven. Ze beginnen met kleinschalige projecten om de ‘geesten rijp te maken’ en vervolgen dan met grotere acties, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat de eilanden in 2020 volledig zelfvoorzienend zijn op energiegebied.
De projecten lopen in eerste instantie tot juli 2008, zo werd gisteren bekendgemaakt op een minisymposium in Leeuwarden. De teams bestaan onder anderen uit medewerkers van plaatselijke installatiebedrijven, toeristische bedrijven en natuurorganisaties.
Een van de projecten die op stapel staan, is het project ‘klimaat in de klas’, dat is bedoeld voor basisschoolleerlingen. Een ander project betreft het organiseren van informatiebijeenkomsten voor volwassenen, waarop onder meer de opzienbarende klimaatdocumentaire van de voormalige Amerikaanse vice-president Al Gore wordt vertoond.
Tot de zomer van volgend jaar wordt ook een aantal nieuwsbrieven over het werk van de Duurzame Energieteams verspreid. De brieven worden waarschijnlijk afgedrukt in de plaatselijke nieuwsbladen en verspreid via bibliotheken. De energieteams gaan samen met de gemeenten ook bekijken of er in de openbare ruimte energievriendelijke maatregelen genomen kunnen worden. Daarbij moet worden gedacht aan het aandrijven van lantaarns door windenergie en het plaatsen van zonnepanelen op openbare gebouwen.
Al deze relatief kleine projecten zijn vooral bedoeld om het draagvlak te kweken voor de ambitieuze energiedoelstellingen van de Waddeneilanden. Die doelstellingen zijn neergelegd in het Ambitiemanifest Waddeneilanden, dat gisteren op het symposium officieel werd overhandigd aan de gedeputeerden Andriesen van Fryslân en Visser van Noord-Holland.

Klein beginnen

Het Ambitiemanifest is opgesteld door de vier Friese waddengemeenten en het Noord-Hollandse eiland Texel. In het document staat dat de Waddeneilanden in 2020 volledig zelfvoorzienend willen zijn op het gebied van duurzame energie- en watervoorziening.
Om die doelstellingen waar te maken, is steun vanuit de bevolking onontbeerlijk, zegt Sicco Boorsma, projectleider duurzame energie namens de eilanden. ,,Daarom beginnen we met die kleine, concrete projecten. Mensen moeten in hun eigen omgeving kunnen zien dat er iets mogelijk is.” Later zullen er namelijk heel andere, ‘futuristischer’ projecten om de hoek komen kijken: bijvoorbeeld een getijdencentrale in de zeegaten tussen de eilanden.
De Waddeneilanden willen het Ambitiemanifest gebruiken voor het indienen van een subisidie-aanvraag bij het Waddenfonds. Met de subsidie willen de eilanden een projectbureau opzetten ,,dat op professionele wijze invulling geeft aan de ambitie.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties