Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Hoofdartikelzaterdag, 6 oktober 2007

De koopzondag...
De koopzondag moet meer een uitzondering blijven dan nu. De praktijk van de wetgeving is veel ruimer dan de bedoeling was. Een criterium voor meer koopzondagen dan het ‘gewone’ aantal van twaalf is of de betreffende gemeente een toeristisch centrum is. Zo ja, dan mogen op meer zondagen de winkels open. Nederland blijkt sindsdien wel erg veel toeristische centra te hebben, een gemeente als Almere kan moeilijk als toeristisch centrum worden genoemd, maar er zijn daar wel heel veel koopzondagen. Het echte argument is dat winkeliers veel extra omzet kunnen maken op zondag. Dat kan, zeggen ze, omdat veel inwoners van de stad in Amsterdam of in het Gooi werken en door de week niet toekomen aan shoppen. Wat is er dan leuker om op zondag naar een van de mooie winkelcentra van de stad te gaan?
Het kabinet wil een einde aan het misbruik van de regeling voor toeristische centra en verplicht de gemeenten zorgvuldiger te toetsen of meer koopzondag terecht zijn. Bovendien kunnen burgers, belangengroepen en zelfs kerken in beroep gaan tegen een beslissing.
De maatregel heet te zijn ingegeven door godsdienstige motieven van SGP, ChristenUnie en CDA. Naast die motieven die beogen de zondag als rustdag te handhaven vanwege godsdienstige redenen, zijn er ook andere. Het is goed voor een samenleving als er tenminste één dag in de week anders is dan andere. Bijvoorbeeld omdat gezinnen waarvan een of twee ouders in een winkel werken, dan samen kunnen zijn. Of op familiebezoek kunnen gaan, in het kader van het onderhouden van het sociale netwerk.
Al deze argumenten zijn voor de vrijdenkers bedenkelijke motieven. De overheid hoeft familiebezoek toch niet te bevorderen? Alwéér een nieuw spruitje in de pan die bijvoorbeeld Femke Halsema van GroenLinks premier Balkenende onder de neus wil houden.
Maar er zijn ook minder moralistische argumenten, dat zal zelfs Halsema moeten toegeven: meer dan de helft van de middenstanders wil helemaal geen koopzondag. De eventuele hogere omzet weegt niet op tegen de bezwaren en de kosten. Dat laatste is een van de meest algemene argumenten tégen iedere zondag koopzondag: het is een economisch argument. Wat is de praktijk: veel kleinere winkeliers hebben weinig of geen personeel, maar redden zichzelf. De omzet is onvoldoende om personeel in te huren. Die winkelier moet dan ook op zondag zelf in de winkel staan, eventueel de partner. En dat is een weinig aanlokkelijk perspectief.
Veel kleinere middenstanders komen door koopzondagen in een lastig parket: als ze gesloten blijven, gaan in ieder gevál alle klanten naar de grote winkelbedrijven. Gaan ze wel open, dan betekent dat het opgeven van de vrije zondag of kosten voor personeel die vaak niet worden vergoed door de winst van de zondagverkoop.
In de Leeuwarder binnenstad kiezen veel winkeliers voor hun dag rust en voor minder kosten; het zijn vooral de grote winkelbedrijven die op de maandelijkse koopzondag open zijn.
...en de argumenten
Al deze argumenten zullen de komende tijd worden uitgewisseld. Zo nu en dan klinken ook een andere. Bijvoorbeeld het argument dat koopzondagen alleen maar bijdragen tot meer consumentisme, energieverbruik en (daardoor) vervuiling. Is het niet veel beter voor mensen en voor het milieu om de winkel dicht te houden? De meeste mensen hebben toch al spullen genoeg. Dit wat speelse argument wordt weggehoond met de opmerking dat mensen toch zelf moeten weten wat ze kopen, hoeveel ze willen kopen en wanneer? Bovendien, niemand dwingt mensen toch om op zondag de winkel binnen te lopen?
Het is interessant om te bedenken dat de stimulans voor de koopzondagen economisch van aard was. Het economische argument is nog steeds het belangrijkste. De economische voordelen komen terecht bij een beperkte groep, namelijk vooral de eigenaren van grote winkelbedrijven.
Het economische voordeel dat een deel van de winkeliers aan de koopzondag overhoudt, wordt in de meeste discussies algemeen geaccepteerd; wie kan tegen geld verdienen zijn? We moeten juist bevorderen dat mensen geld (kunnen) uitgeven, want dat is goed voor de economie.
Waarmee maar weer eens is aangetoond hoe in onze samenleving economische belangen de status hebben van algemene acceptatie. Dat is heel anders bij godsdienstige, sociale motieven, of bij argumenten betreffende de gezondheid. Wie die aanvoert, moet zich vrijwel altijd verdedigen. Zo vereconomiseerd is onze samenleving .

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties