Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiodinsdag, 21 augustus 2007

Zoutgehalte water op Wetterskipsite
Leeuwarden - Landbouwers met grond langs de Waddenkust kunnen voortaan de actuele chloridegehalten van het water in sloten en kanalen op internet bekijken. Wetterskip Fryslân zet sinds kort meetgegevens op haar website. Deze gegevens zijn voor agrariërs van belang omdat te zout water niet geschikt is voor drinkwater voor vee en beregening van gewassen.
Kwelwater speelt de akker- en tuinbouwers langs de Waddenkust parten. Het oppervlaktewater nabij de zeedijk en ook verder landinwaarts bevat hier en daar te veel zout. Chloride is een belangrijke indicator voor zout, het komt altijd in water voor. Het waterschap meet op verschillende punten bij de kuststreek het chloridegehalte in het oppervlaktewater. Op de site kan men op een kaart in- en uitzoomen naar de meetpunten en de meest recente gegevens bekijken.
De verzilting wordt onder meer veroorzaakt door een stijgende zeespiegel en een dalende bodem. Als water met een te hoog chloridegehalte wordt gebruikt voor beregening van gewassen, kan er brandschade ontstaan. Droge lucht en zonlicht verergert de beschadiging aan planten en groente. Drinkwater met te veel zout kan diarree en uitdroging bij dieren veroorzaken.
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties