Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiodonderdag, 12 juli 2007

Raad van State: boer ten onrechte gehinderd bij oversteken Franeker-Zuid
Problemen met rondweg
Franeker - Het laatste stuk van de nieuwe rondweg Franeker-Zuid mag voorlopig niet worden aangelegd. De Raad van State in Den Haag heeft gisteren het bestemmingsplan voor de weg vernietigd, omdat de provincie en de gemeente Franekeradeel geen goede oversteek hebben gegarandeerd voor de koeien van boer J. Wijnia uit Hitzum.
De overheden moeten met enige spoed een nieuw en beter bestemmingsplan vaststellen, zodat de aanleg van de weg alsnog dit najaar kan beginnen.
Eind 2008 moet de hele weg klaar zijn. Wethouder Miedema heeft goede hoop dat dit lukt. ,,Temeer omdat we al een heel eind zijn met een oplossing voor Wijnia’s problemen. Hij heeft nu een voorstel in beraad.”
Wijnia strijdt al sinds het begin van de planvorming, eind jaren negentig, tegen de komst van de rondweg. Hij heeft eenderde van zijn weidegronden aan de noordkant van de geplande weg: zijn boerderij en de overige gronden staan aan de zuidkant.
Op dit moment kan het vee ongehinderd van de stal naar de noordelijk gelegen gronden lopen, maar als de rondweg er ligt zit zijn bedrijf op slot, stelt de boer.
In 2000 kreeg Wijnia al eens gelijk van de hoogste bestuursrechtbank. Sindsdien zijn de provincie, de gemeente en de boer in onderhandeling over een oplossing, maar ,,die molens draaien nu eenmaal ontzettend langzaam”, zegt Wijnia.
,,Op den duur konden we er niet aan ontkomen om de zaak nogmaals aan de rechter voor te leggen. Heel jammer, want ik wil er nog steeds het liefst aan de keukentafel uitkomen.”
Volgens de Raad van State hebben de overheden niet eens zoveel verkeerd gedaan bij het maken van het bestemmingsplan. De formeel juridische klachten van Wijnia over inspraak, de beschrijving van de plannen en de wijze van onteigening werden door de staadsraden ongegrond verklaard. Op op gebied van de milieuregels zit het plan wel goed in elkaar.
Op het punt van de verkeersveiligheid kreeg Wijnia echter wel gelijk. Volgens de Raad hebben de provincie en de gemeente niet aannemelijk gemaakt dat de boer veilig kan oversteken.
Wel staat er in de plannen een zinnetje over een een hek, dat Wijnia desgewenst over de weg zou kunnen plaatsen. Maar dat idee is niet onderbouwd, aldus de Raad.

Oplossing

Wijnia is blij met het besluit van de Raad, maar hij benadrukt dat hij de komst van de weg niet tegen wil houden. ,,Daar hebben we ons al wel bij neergelegd: het gaat erom dat onze bedrijfsvoering gewoon kan doorgaan.”
Volgens de boer is het ,,voor 90, 95 procent zeker” dat er een oplossing komt voor het oversteekprobleem. Net als Miedema wil hij daarover niet in detail treden.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties