Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiodonderdag, 12 juli 2007

Provinciale studie Lauwersmeer
Inlaat zout water bij gemaal onderzocht
Leeuwarden - Fryslân en Groningen onderzoeken samen de mogelijkheden voor de inlaat van zout zeewater wanneer bij Lauwersoog een groot gemaal wordt gebouwd. De studie wordt door de ecologen van beide provincies samen uitgevoerd.
Dit voorjaar ontstond een patstelling over de toekomst van het Lauwersmeer doordat Fryslân en Wetterskip Fryslân zich tegen de inlaat van zout water keerden. In Groningen besloten Provinciale Staten juist dat er alles aan gedaan moest worden om het zoetwatergebied om te vormen tot een overgangszone tussen zoet en zout water, omdat dit een grotere natuurwaarde zou hebben.
In de Friese politiek heeft de nadruk altijd op de veiligheid en de gegarandeerde afvoer van het Friese boezemwater gelegen. Daarom besloot de provincie dat er - ongeacht de aard van het natuurgebied - zo snel mogelijk een groot gemaal bij Lauwersoog moet komen. Ook de provincie Groningen heeft hiermee ingestemd. Door dit gemaal blijft de waterstand in het Lauwersmeer altijd lager dan die in de Friese boezem, zodat bij Dokkumer Nieuwezijlen altijd gespuid kan worden.
,,Nu alle partijen het erover eens zijn dat er een gemaal moet komen, is besloten om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor de natuur in die situatie zijn”, zegt provinciewoordvoerster P. Paas.
De provincie wil niet op de uitkomsten van dat onderzoek vooruitlopen, maar Paas sluit niet uit dat de kwestie nog eens in Provinciale Staten ter sprake komt, als de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven. Zij verwacht de eerste resultaten na de zomervakantie.

Gedempt Tij

De ecologische situatie van het Lauwersmeer is de afgelopen jaren meermalen onderwerp van studie geweest. Dat mondde uit in het plan Gedempt Tij, dat gesteund werd door de natuurbeschermingsorganisaties.
Uitgangspunt van dat plan was het herstellen van het open landschap door zout water binnen te laten, gecombineerd met een lichte getijdenwerking. Bij vloed zou het zoute water dan over de platen stromen. De zoetwaterplanten en -bomen die nu het vrije zicht belemmeren, zouden dan bezwijken en plaats maken voor een brakwatervegetatie.
Nog los van de honderden miljoenen die dit plan zou kosten en het hevige verzet van de agrariërs uit de omgeving, werden er door deskundigen vraagtekens gezet bij de duurzaamheid van alle veranderingen in de natuur. Formeel kan het ministerie van LNV nog altijd voor Gedempt Tij kiezen, maar gezien het Friese ‘nee’ en de kosten lijkt dit uiterst onwaarschijnlijk.
Het lopende Gronings-Friese onderzoek moet nu uitwijzen of de beperkte inlaat van zeewater bij het gemaal in rustige tijden genoeg invloed kan hebben om de ecologie van het gebied in positieve zin te beďnvloeden.
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties