Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 12 juli 2007

‘Tragisch standpunt Rome’
Moskou/Utrecht - Protestantse kerken zijn ontsteld door het document waarin het Vaticaan dinsdag stelde dat de Rooms-Katholieke Kerk ,,de enige kerk van Christus’’ is. Protestantse gemeenschappen mogen zich volgens Rome geen ‘kerk’ noemen.
Bij de Protestantse Kerk in Nederland is de verklaring slecht gevallen. Zo is de scriba van de Protestantse Kerk, dr. Bas Plaisier, verdrietig. Hij reageert gelaten op de publicatie. ,,Het heeft iets tragisch, zo’n stuk dat buiten de werkelijkheid staat.” Wat hem betreft verdwijnt het document in een la. ,,Daar hoort het. We vergeten het maar gauw en gaan gewoon verder; hoewel dat in de praktijk van de officiële oecumene natuurlijk niet kan. Beseft men in de Rooms-Katholieke Kerk niet dat zij hiermee haar eigen oecumenische inzet relativeert en tot een mission impossible maakt? En voelt zij niet aan hoe diep dergelijke kwalificaties over het ‘niet-kerkzijn’ van de protestantse kerken hen tot in het hart raken? Want ook zij hebben een hoge opvatting over het kerkzijn en het lichaam van Christus zijn. Dit geloof en deze overtuiging laten we ons door geen enkel document van de paus afnemen.”
In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is opgenomen dat deze gestalte is van de ene, heilige, apostolische en katholieke of algemene kerk. ,,Dat laat ruimte voor anderen, die ook gestalte van de kerk zijn. Helaas moeten we constateren dat een dergelijke openheid naar andere kerken binnen de officiële katholieke leer niet aanwezig is”
Plaisier vertelt dat het Vaticaan al enige decennia zeer actief is in het voeren van de oecumenische dialoog. ,,Toch blijft het Vaticaan uiteindelijk als een kapotte grammofoonnaald steken bij de mening dat de Rooms-Katholieke Kerk de enige ware kerk is. Ik vind die mening buiten de werkelijkheid staan.”

Gemoederen bedaren

De Wereldbond van Hervormde en Gereformeerde Kerken (WARC) vindt dat het stuk ,,ons meeneemt naar het denken en de sfeer die voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heerste’’. De voorzitter van de Vaticaanse raad voor de eenheid van de christenen, kardinaal Walter Kasper - die al een schrijven van de WARC kreeg - probeerde gisteren de gemoederen te bedaren. Wat de christelijke kerken verenigt, is groter dan wat hen scheidt, onderstreepte hij. Het document stelt niet dat de protestantse kerken geen kerk zijn, maar veeleer dat zij geen kerk zijn in de zin zoals de R.-K. kerk dat woord opvat. ,,De protestantse kerken willen toch ook geen kerk zijn in de zin van de Rooms-Katholieke Kerk’’, stelde Kasper in zijn verklaring.

Eerlijke verklaring

De Russisch-Orthodoxe Kerk is een andere mening toegedaan. ,,Het is een eerlijke verklaring. Zij is veel beter dan de zogenoemde kerkelijke diplomatie’’, reageerde het hoofd van het bureau buitenland van de kerk, metropoliet Kyrill.
Volgens Kyrill toont het document aan ,,hoe dichtbij en hoe ver we van elkaar staan. Dat is een voorwaarde voor een eerlijke dialoog’’. De verhouding tussen de R.-K. Kerk en de Russisch-Orthodoxe Kerk is gespannen. Moskou verwijt het Vaticaan zieltjeswinnerij. Mede daardoor is een bezoek aan Rusland, een van de grootste wensen van de vorige paus, Johannes Paulus II, nooit in vervulling gegaan.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties