Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Geloof & Kerkzaterdag, 16 juni 2007

Meer voorlichting over kortingsregeling
Utrecht - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat meer voorlichting geven over de reductieregeling voor kleine gemeenten. Die toezegging kreeg de Kleine Synode vrijdag in Utrecht. Niet meer dan een tiental plaatselijke gemeenten binnen de PKN heeft de afgelopen jaren gebruik van de kortingsregeling, die werd ingevoerd in 2004. Hiermee konden gemeenten met minder dan driehonderd leden financieel worden ontzien
. De regeling werd destijds getroffen na de kritiek op de nieuwe afdrachtregeling.
De mogelijkheid om korting te krijgen kan wel bekend zijn bij plaatselijke kerken, maar gezien het lage aantal werd voorgesteld om er nogmaals de aandacht op te vestigen. De regeling werd vrijdag verlengd voor 2007 en tegelijk werd afgesproken om de reductieregeling te evalueren.
De Kleine Synode besprak ook de voortgang van het ledenregistratieproject ‘Numeri’. Er stond een informatienota op de agenda waarin directeur Haaije Feenstra uitleg gaf over de stand van zaken. Het ledenregistratiesysteem komt niet alleen later, maar wordt mogelijk ook duurder.
Volgens Feenstra is in deze fase nog niet te overzien of het systeem meer gaat kosten dan de begrote 5,2 miljoen euro. Volgens hem is er bijvoorbeeld binnen de post voor de uitrol (515.000 euro) nog ruimte. ,,Dat is begroot, maar nog niets van uitgegeven, dus dat kan ook lager worden.” Wat wel meer zal kosten is het inhuren van personeel omdat drie sleutelspelers uit het projectteam zijn gestapt.
Er is op dit moment ruim 3,9 miljoen euro uitgegeven. De synode gaf aan het uitstel tot april 2008 logisch te vinden, maar sprak ook haar bezorgdheid over het hele project uit en de financiële consequenties op lange termijn. Zo’n 10.000 tot 12.000 mensen in het land moeten straks werken met Numeri dat de ledeninformatie, de bijdragegegevens en de financiële administratie van de plaatselijke gemeente combineert. In september zal de synode zich opnieuw buigen over de ledenregistratie. Dan is ook meer bekend over de exacte mee- en tegenvallers die te verwachten zijn.

Overdracht

De synode stemde tevens in met overdracht van vermogen en gezamenlijk gebruik van kerkgebouwen in Genemuiden en Doornspijk. In beide plaatsen wilde een aanzienlijk deel van de leden van de Hervormde Gemeenten na de vorming van de PKN in 2004 geen lid blijven van de verenigde kerk. Zij vormden nieuwe gemeenten binnen de Hersteld Hervormde Kerk. De regeling is getroffen in samenspraak met de Commissie van Bijzondere Zorg. Er zijn inmiddels met achttien hersteld hervormde gemeenten regelingen getroffen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties