Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiodonderdag, 15 februari 2007

Steeds meer Friese peuterspeelzalen
Leeuwarden - Er zijn de afgelopen drie jaar veertig nieuwe Fries- of tweetalige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven geopend in Fryslân. De doelstellingen van de provincie Fryslân voor de uitbreiding ervan zijn daarmee gehaald. Dat blijkt uit de Evaluaasje Sintrum Frysktalige berne-opfang, die vanochtend aangeboden is aan gedeputeerde Mulder.
In totaal zijn er nu 55 kinderopvangplekken in Fryslân, waar Fries de voertaal is of waar de taal gelijkwaardig aan het Nederlands wordt gebruikt: 42 peuterspeelzalen en 12 kinderdagverblijven. In 2003 waren dat er nog 11. De meeste ‘nieuwe’ peuterspeelzalen of kinderdagverblijven op de lijst bestonden al, maar hebben een certificering voor het Fries gekregen. Dit jaar moeten er nog eens tien plekken bij komen. Dan krijgen zo’n veertigduizend kinderen Fries- of tweetalige opvang. Het provinciebestuur wil uiteindelijk in 2010 honderd Friese of tweetalige plaatsen voor peuteropvang gecertificeerd zien.
Vooral in Wymbritseradiel wordt veel Fries gesproken met peuters. Sinds 2003 werden daar zeven nieuwe Friestalige kindercentra geopend.
Ook in Achtkarspelen, Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel, Franekeradeel, Heerenveen en Leeuwarden groeide het aantal Fries- of tweetalige peuterplekken. Op de waddeneilanden en het Bildt, in de Stellingwerven en in Harlingen, Bolsward, Nijefurd, Skarsterlân, Kollumerland en Lemsterland zijn nog geen kindercentra gecertificeerd. Uit interviews die de onderzoekers met medewerkers hielden, blijkt dat met name in Bolsward, Nijefurd, Skarsterlân en Lemsterland kinderopvangorganisaties minder belangstelling hebben voor het omvormen van de plekken tot Friestalige centra.
Het Sintrum Frysktalige Berne- opfang (SFBO) begon in 2003 met elf peuterspeelzalen, waar Fries als voertaal wordt gebruikt. Het Sintrum is een samenwerkingsverband van de stichting Frysktalige berne-opfang (FBO) en Partoer CMO Fryslân. In opdracht van de provincie lobbyt de organisatie onder opvangplekken voor het gebruik van Fries. Ook worden Fries- en tweetalige centra begeleid.
Het functioneren van het Sintrum is nu in opdracht van de provincie geëvalueerd door Engbert Boneschansker van het Bureau voor beleidsonderzoek en - ondersteuning (BBO). De doelen zijn gehaald, zo blijkt. Boneschansker raadt de organisatie aan in de toekomst meer te letten op de verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Peuterspeelzalen werken voor een groot deel met vrijwilligers, zijn kleinschalig en zijn ontstaan vanuit het welzijnsbeleid. Kinderdagverblijven zijn groter, commercieel en werken met professionele krachten.
Peuters gaan vaak maar een paar dagdelen in de week naar een speelzaal; daar is minder tijd om aandacht te schenken aan Fries. Het grotere aantal leidsters op een kinderdagcentrum zorgt ervoor dat een tweetalige aanpak gemakkelijker te verwezenlijken is. Die laatste categorie moet daarom meer aangespoord worden Fries te gebruiken, vindt Boneschansker.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties