Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodonderdag, 15 februari 2007

Huizinga: het wordt hard werken
Heerenveen - ,,Ik weet nog niet precies hoe mijn werk er gaat uit zien. Je zegt ‘ja’ tegen iets waar je nog geen duidelijk beeld van hebt. Maar mijn leven zal wel anders worden”, zegt Tineke Huizinga-Heringa (46) uit Heerenveen.
Door de ChristenUnie is zij naar voren geschoven voor de functie van staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende. ,,Ik heb gehoord dat het in ieder geval hard werken is, maar dat was ik als lid van een kleine partij wel gewend.”
Huizinga wordt de enige Fries in de nieuwe regering. De samenstelling van het kabinet heeft gevolgen voor nog twee andere Friezen: Jacques Tichelaar uit Oranjewoud en Sander de Rouwe uit Bolsward. Tichelaar is gisteren gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en De Rouwe profiteert van het feit dat zes Kamerleden van het CDA doorschuiven naar het kabinet.
De Rouwe stond in november van het vorige jaar als nummer 46 op de kieslijst. Met zijn 26 jaar wordt De Rouwe, die nu nog voorzitter is van de CDA-fractie in Bolsward, één van de jongste Kamerleden.
Ze had er al een beetje rekening mee gehouden, maar het telefoontje kwam afgelopen maandagavond toch nog als een verrassing. Huizinga werd toen benaderd voor de functie van staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Ze was eerste keus van de partij. Ten onrechte circuleerde afgelopen dagen de naam van Benne van Popta, die zou hebben bedankt voor de functie van staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
,,Dan word je gebeld en ga je afwegen. Ik had één dag bedenktijd. Je laat het even op je inwerken, slaapt er een nachtje over en dan groei je naar een besluit toe en zegt uiteindelijk ‘ja’. Ik vind het een eer en zie mijn nieuwe baan als een uitdaging”, aldus Huizinga. Tot nu toe reisde ze met de trein vanuit haar woonplaats naar Den Haag. Straks krijgt ze de beschikking over een auto met chauffeur. ,,Het moet wel een energiezuinige auto zijn, één die op alternatieve brandstof rijd”, aldus Huizinga.
Verkeer en Waterstaat had ze als kamerlid van de ChristenUnie niet in haar portefeuille. ,,Maar dat zie ik niet als een probleem. Snel inwerken zijn we bij de ChristenUnie wel gewend”, stelt Huizinga. Ze zit sinds mei 2002 in de Tweede Kamer. Daarvoor maakte Huizinga als fractievoorzitter van de ChristenUnie vier jaar deel uit van de gemeenteraad van Heerenveen.
,,Je wordt nu veel meer publiek bezit en alles wat je zegt, wordt nog meer op een weegschaal gelegd en je moet nog zorgvuldiger omgaan met de scheiding van werk en privé”, stelt Jacques Tichelaar (54) uit Oranjewoud. Hij is ingenomen met zijn nieuwe baan van voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Kon hij als Tweede Kamerlid nog wel eens in de luwte opereren, vanaf vandaag is hij de spreekbuis van de partij en zal men veel intensiever naar zijn mening vragen.
Er kon de afgelopen dagen geen praatprogramma op de televisie voorbijgaan zonder Tichelaar. Met name de rol van de PvdA-er in de onderhandelingen over het regeerakkoord kwam daarbij aan de orde. ,,Een groot voordeel is dat ik heb meegewerkt aan de totstandkoming van het regeerakkoord, dat ik daar vanaf het begin bij betrokken ben geweest en ik weet als geen ander wat daar in staat. Ik weet in welke context de tekst in het regeerakkoord is geplaatst”, zo zegt de nieuwe socialistische voorman. De kennis, die hij in de afgelopen weken opdeed, kan hij nu gebruiken bij het uitoefenen van zijn functie, namelijk het controleren van het kabinet.
Bolsward - ,,Slecht nieuws voor de belastingbetaler”, grapt Sander de Rouwe uit Bolsward. ,,Ik wordt beëidigd in de Tweede Kamer en ik ga gelijk op reces.” Vlak voordat minister-president Balkenende de regeringsverklaring zal afleggen, wordt De Rouwe als vierde Fries beëdigd in de Tweede-Kamerfractie van het CDA.
De nummer 46 van de kieslijst van 22 november vorig jaar profiteert van het feit dat zes van de 41 fractieleden doorschuiven naar het nieuwe kabinet en Kamerlid Wijn zich heeft teruggetrokken.
,,Het zat er natuurlijk wel in dat ik erin zou komen”, zegt De Rouwe, ,,maar toen ik het lijstje ministers zag heb ik toch nog even gespannen zitten tellen. Er zijn nog best wat ministers van buiten de Kamer aangetrokken.”
De 26-jarige fractievoorzitter van het CDA in de raad van Bolsward wordt het op acht na jongste Tweede Kamerlid aller tijden. In de nieuwe Kamer wordt hij echter net niet de allerjongste: Tofik Dibi van GroenLinks is precies twee weken na hem geboren.
In de CDA-fractie zitten al de Friezen Joop Atsma uit Surhuisterveen, Ronald Kortenhorst uit Joure en de in Workum geboren Sybrand van Haersma Buma.
De Rouwe is nu nog - behalve gemeentepoliticus - in dienst van Provinciale Staten van Fryslân om de campagne Jou Lűd te leiden: de actie om zoveel mogelijk Friezen - vooral jongeren - te laten stemmen bij de Statenverkiezingen. ,,Wat dat betreft komt het erg goed uit dat het reces is tot 6 maart. Ik kan mijn werk voor de griffie gewoon afmaken en me daarna op het nieuwe werk in Den Haag storten.” Hij zal uiteraard ook de raad van Bolsward verlaten.
Het nieuwe Kamerlid wordt binnen de partij al wekenlang min of meer als fractiegenoot beschouwd. Hij is een paar keer bij de fractievergaderingen geweest en ,,ik heb ook al steeds meer afspraken in Den Haag. De dag voor de installatie moet ik er ook al zijn, want dan gaan we een nieuwe fractievoorzitter kiezen.”
Tegen die tijd krijgt De Rouwe ook te horen welke portefeuille hij krijgt. ,,Ik hoop op iets rond ‘jeugd en gezin’ of jongerenbeleid, maar ik ben me bewust van mijn positie als laatst binnengekomen beginneling. Ik reken dus niet meteen op iets heel belangrijks.”
Behalve De Rouwe gaan nog veertien nieuwelingen de Tweede Kamer in, nu een aantal Kamerleden doorstroomt naar het kabinet. Bij het CDA komen naast de Bolswarder zes nieuwe Kamerleden in de fractie (zes vanwege doorstroming naar het kabinet en een vanwege het vertrek van Joop Wijn), bij de PvdA zijn dat er zes en bij de ChristenUnie twee. Onder hen zijn verder geen Friezen.
Leeuwarden - De FNP is niet blij met de benoeming van Ronald Plasterk als minister van Onderwijs. De nieuwe PvdA-minister noemde in 2000 in zijn column in het tv-programma Buitenhof het Fries geen serieus te nemen schoolvak: ,,Ik heb niets tegen het Fries, als iedereen maar snapt dat het als taal net zo’n sprookje is als de Efteling in het Brabantse Kaatsheuvel.”
,,Doe’t wy hearden dat Plasterk minister fan űnderwiis wurdt, wisten wy fuortdaliks dat soks net posityf is foar it Frysk”, aldus fractievoorzitter en lijsttrekker J. Kramer van de FNP. Hij zegt wel dat hij ervan uit gaat dat Plasterk met zijn persoonlijke mening weinig schade kan aanrichten. In het regeerakkoord is expliciet opgenomen dat niets wordt afgedaan aan de status van het Fries als tweede rijkstaal. Het blijft dus ook gewoon een verplicht schoolvak op Friese basis- en middelbare scholen. ,,De posysje fan it Frysk is yn ferskate wetten fęstlein. Mar krekt no wy it in Fryslân iens binne oer it Frysk yn it űnderwiis, krije wy yn Den Haach in minister mei in negative grűnhâlding”, aldus Kramer.
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties