Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Regiodonderdag, 15 februari 2007

Te veel ganzen voor te kleine gedoogzones
Anjum - De ganzenpopulatie groeit zo enorm dat de ganzengedoogzones in Fryslân te klein worden. Dat constateren diverse ganzenboeren in de provincie. Door de zachte winter vreten de ganzen zich meer dan rond op de nog steeds groene weilanden.
Doordat overal de weilanden nog erg groen zijn en het gras de hele winter is door blijven groeien, trekken de ganzen niet meteen naar de speciale zones waar de boeren vaak het gras net even wat hoger laten staan voor de wintergasten. ,,De bisten sitte no folle mear ferspraat”, legt Corrie Terpstra uit Ee, voorzitter van de Guozzekrite, uit.
Het ganzengedooggebied ten westen van het Lauwersmeergebied omvat 2900 hectare. De boeren merken dat er ieder jaar meer ganzen naar hun regio komen. Momenteel worden de landerijen overspoeld met brandganzen (pauguozzen). In de herfst strijken vooral kleine rietganzen (lytse reidens) neer. Nadeel van de brandganzen is dat ze bijna altijd massaal op een veld neerdalen.
Twee jaar geleden werd de Guozzekrite tijdelijk met 500 hectare uitgebreid toen andere provincies niet konden voldoen aan het verzoek van het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer om meer ganzengedoogzones te creëren. ,,Wy wiene tige bliid mei dy 500 bunder ekstra yn ús rânegebieten. Jammer dat wy it aansen wer misse moatte, want it tal guozzen nimt alle jierren ta”, aldus Terpstra. De Guozzekrite probeert alsnog de 500 hectare te behouden voor hun regio.
In een ganzengedoogzone krijgen boeren extra subsidie van het Rijk als ze de ganzen met rust laten. De Guozzekrite-voorzitter is bang dat wanneer de boeren in de directe omgeving van de ganzengedoogzones de beesten weer gaan verjagen er extra vliegbewegingen komen, waardoor de ganzen weer extra voedsel nodig hebben.
De schade aan de percelen tot dusver valt nog wel mee, legt Terpstra uit. ,,No mar hoopje dat de pauguozzen op tiid fuort geane en net sa lang sitten bliuwe as foarich jier.” Als de brandganzen begin maart naar het hoge noorden vertrekken, zullen de boeren blij zijn. ,,Dan taaste se tenminste net it foarjiersgers oan en kinne wy ús lân bewurkje.” Toch heeft Terpstra er een hard hoofd in. Steeds meer brandganzen lijken geen zin meer te hebben om naar Scandinavië te trekken. In de omgeving van het Lauwersmeer blijft de hele zomer door een groep brandganzen hangen en zelfs broeden.
Elke boer die aan ganzenopvang doet, krijgt een basisvergoeding van 102 euro per hectare. Daarnaast krijgt hij uit het schadefonds 18 euro per hectare voor elke centimeter verlies.
In Fryslân is bijna 40.000 hectare landbouwgrond aangewezen tot ganzengedoogzone. Via de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) stroomt elk jaar ruim vijf miljoen euro naar Friese boeren, zegt R. Sytema, secretaris van BoerenNatuur, een koepel van agrarische natuurverenigingen.
Landelijk is er geld voor 80.000 hectare ganzenland.
.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties