Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
woensdag 20 juni

Hoofdartikeldonderdag, 15 februari 2007

Harde woorden van Poetin...
De ongemeen harde uitval van de Russische president Vladimir Poetin naar de Verenigde Staten, afgelopen weekeinde, is niet al te serieus genomen. Op de veiligheidsconferentie in München beschuldigde Poetin de Amerikaanse regering ervan te pogen de wereld haar wil op te leggen. Washington liet daarop bij monde van minister van Defensie Gates weten niet uit te zijn op een confrontatie met Moskou. ,,Eén Koude Oorlog was meer dan genoeg”, zei hij. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spraken maandag af de toespraak van Poetin ook maar niet al te serieus te nemen, zei minister Bot na overleg met zijn EU-collega’s. ,,Rusland blijft voor ons een belangrijke partner.”
Poetin zei dat de wereld een stuk gevaarlijker is geworden door de politiek van de VS. Washington heeft zijn grenzen op bijna elk terrein overschreden, meent hij. De Russische president beschreef de VS als een gevaarlijke destabiliserende wereldmacht die alle perken te buiten gaat. De éénpolige wereld van de VS heeft oorlog, verwoesting en onveiligheid gebracht, volgens de voormalige KGB-agent Poetin.
De uitval van Poetin is een nieuwe stap op weg naar verwijdering van het Westen. Als belangrijke olie- en gasexporteur werpt Rusland zich steeds meer op als een onsympathieke grootmacht om rekening mee te houden. Die ontwikkeling houdt gelijke tred met de stijging van de brandstofprijzen. Toen de olieprijzen in de jaren negentig rond de 15 dollar per vat schommelden, stelde het armlastige Rusland zich bescheiden op in de internationale arena. Nu de olieprijzen zijn gestegen tot 60 dollar, heeft zich van Moskou een assertieve en zelfbewuste geest meester gemaakt. Dat uit zich in geldingsdrang en anti-westerse retoriek. Diezelfde houding deelt Rusland overigens met eveneens onlangs omhooggevallen oliestaten als Iran en Venezuela. Nog een reden om haast te maken met alternatieve energie, maar dat is een ander verhaal.
Poetin wil dat Rusland weer de internationale erkenning krijgt die het volgens hem verdient. Om dat te bereiken gaat hij niet zachtzinnig te werk. Buurlanden krijgen gas en olie niet meer voor een zachte vriendenprijs maar moeten de volle marktprijs betalen. Dat mag Poetin vragen. Maar de bruusk opgelegde prijsverhogingen en de manier waarop hij energie gebruikt voor zijn machtspolitiek leiden tot grote zorgen, ook in Europa. Zijn jongste uithaal naar de VS past in zijn streven Rusland weer een belangrijke rol te geven. Poetin wil niet langer dat een supermacht de dienst uitmaakt. Hij wil dat ook Rusland meetelt.
Het is zijn goed recht dat te willen. En zijn verwijt richting de VS mist niet elke grond. Washington had er in de afgelopen jaren een handje van geen rekening te houden met anderen. De inval in Irak, de weigering het Kyoto-klimaatakkoord te tekenen en de boycot van het Internationale Strafhof waren uitingen van het door Amerika gedomineerde unipolarisme.
...maar weinig bijval
Ook de Europeanen, onder aanvoering van de Fransen, ergeren zich daaraan. Maar het is veelbetekenend dat Poetin bij hen geen voet aan de grond kreeg. De Amerikanen en Europeanen waren eensgezind in hun afwijzing. Dat heeft alles te maken met de slechte staat van dienst van de autocratisch regerende Poetin. In eigen land heeft hij stap voor stap de democratie om zeep geholpen. Met zijn energiepolitiek chanteert hij zijn buurlanden en zet hij Europa onder druk. In Tsjetsjenië begaat zijn leger de ergste mensenrechtenschendingen. Moskou verkoopt wapens aan dubieuze regimes die hun eigen bevolkingen terroriseren. En in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties voorkomt Rusland met zijn vetorecht dat landen die mensenrechten schenden, zoals Sudan in Darfur, worden aangepakt.
In dat licht bezien klinken de beschuldigingen van Poetin schril en hol. En de Europese landen beseffen dat maar al te goed. Ze weten dat ondanks hun kritiek op Washington de wereld er een stuk beroerder voor zou staan als lieden als Poetin het voor het zeggen hadden.
Tegelijkertijd is de kritiek van Poetin niet geheel terecht. De VS houden meer rekening met anderen. Het recente akkoord met Noord-Korea is door de VS tot stand gekomen in innige samenwerking met andere landen. Washington probeert de kwestie-Kosovo op te lossen in overleg met de internationale gemeenschap. Het besef dat Amerika als enige supermacht niet ongestraft kan laten en doen wat het wil breekt steeds meer door. Vroeger werd internationaal overleg als overbodig en hinderlijk ervaren, maar na het debacle in Irak beseffen de VS steeds meer dat ze anderen nodig hebben.
Het is dat Poetin de machtsmiddelen ontbeert die Amerika heeft, anders zou de wereld pas echt kennis maken met onversneden unipolarisme. Gezien Poetins energie-chantage, machtspolitiek en dictatoriale trekjes is dat geen aanlokkelijk perspectief.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties