Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 11 januari 2007

Kerkbalans: kerken vernieuwen te weinig

Utrecht - De ideeën die zijn bedacht voor vernieuwing van de actie Kerkbalans, worden nog te weinig opgepakt door de plaatselijke kerken. Dat zei voorzitter Dirk Bijl van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving donderdagmorgen bij de start van de campagne voor dit jaar. Proefprojecten tonen aan dat er met enige moeite 17 tot 25 procent meer geld binnen te halen valt. ,,Wie trapt er nu tóch op de rem?”

GERHARD BAKKER
De Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) presenteerde vanochtend in Utrecht de cijfers van de actie Kerkbalans over 2005. De gezamenlijke opbrengst van de kerken steeg tot 384,5 miljoen euro. Dat was weliswaar 1,1 procent méér dan in 2004, maar 0,6 procentpunt minder dan het officiële inflatiecijfer van dat jaar, zo meldde secretaris drs. E.F.U. Duijsens van de commissie.
De afnemende groei baart de kerken grote zorgen. In 2001 stegen de inkomsten nog met 2,87 procent. In de jaren daarna is dat percentage steeds verder gedaald, tot 1,1 procent in 2005 - minder dan de inflatie dus.
Om het tij te doen keren, is de Interkerkelijke Commissie Geldwerving twee jaar geleden begonnen met een vernieuwing van de actie Kerkbalans, onder het motto ‘verbreden en verdiepen’. ,,De resultaten van de proefprojecten zijn veelbelovend”, aldus Duijsens. Door de actie te verbreden en ook niet- en randkerkelijken te benaderen, kunnen de opbrengsten 10 procent groeien. Verdieping, per doelgroep gericht vragen om meer geld, kan 15 procent meer geld opleveren. Een voorzichtige schatting levert op dat vernieuwing van de actie op deze twee punten, de kerken in totaal 23 miljoen euro extra kan opleveren als iedereen zou meedoen, aldus Duijsens.
Inmiddels zijn honderd plaatselijke kerken en parochies daadwerkelijk aan de slag gegaan met de vernieuwing van de actie Kerkbalans, maakte voorzitter Bijl bekend. Er zijn het afgelopen jaar negen adviseurs benoemd en zeven tekstschrijvers, die de plaatselijke kerken kunnen ondersteunen. Groot probleem is volgens Bijl echter dat de actie niet wordt ondersteund door predikanten. ,,Uit zeer recent onderzoek blijkt dat ruim de helft van de predikanten binnen de PKN in sterk onvoldoende mate de actie Kerkbalans ondersteunt en stimuleert. Wij hebben geen indicatie dat de R.-K. Kerk een ander beeld zou geven. Vreemd, want we kunnen en willen niet genoeg herhalen dat kerkelijke geldwerving alles te maken heeft met gemeenteopbouw en pastoraat.” Via een nieuw opgezet ‘Pastoresplatform’ wil de commissie analyseren ,,op welke punten die wonderlijke schoen wringt”.
Bijl wees op de bemoedigende resultaten van de proefprojecten om randkerkelijken te bereiken. ,,In deze categorie is een wereld te winnen qua pastorale contacten en geefgedrag.” Vandaar dat de commissie volgende maand een seminar organiseert, waar gesproken wordt over nieuwe manieren om via Kerkbalans opnieuw of intensiever met de randkerkelijken in contact te komen. ,,Juist op dit punt zullen we de ervaringen en inzichten van pastores en overige ambtsdragers niet kunnen missen.”
Bijl vraagt zich af waarom nog niet veel meer plaatselijke gemeenten en parochies aan de slag zijn gegaan met de vernieuwing van de actie Kerkbalans. ,,Waarom duurt de implementatie van nieuwe ideeën voor geldwerving zo lang? Is er te weinig overtuigingskracht? Wie trapt tóch op de rem? De Commissie wil de obstakels in het uitvoeringstraject verder analyseren en oplossingsmethoden ontwikkelen”, zo beloofde hij.

Kerkbalans-award

De Interkerkelijke Commissie Geldwerving reikte vandaag voor het eerst onderscheidingen uit aan actieve vrijwilligers, om ,,al de honderdduizenden vrijwilligers te eren die zich jarenlang inzetten om de geldwerving in de eigen gemeente of parochie tot een succes te maken”, aldus juryvoorzitter mr. J.M.Chr. Klok. ,,Tegelijkertijd is het uitreiken van de Award een stimulans voor kerkrentmeesters om parochianen of gemeenteleden in de eigen woonplaats op een nieuwe, verfrissende manier om een bijdrage te vragen in de komende jaren.”
Ieder kerkgenootschap mocht een kandidaat voordragen. Voor de Remonstrantse Broederschap kreeg mevrouw Jen van Gijssel een award. Als lid van de Remonstrantse gemeente Twente schrijft ze ieder jaar de leden en vrienden aan met het verzoek om een bijdrage. Ze heeft vrijwel alle functies al bekleed in de gemeente.
Voor de Oud-Katholieke Kerk ging de onderscheiding naar Teun van Dam uit Rotterdam. Hij is kerkbestuurslid, penningmeester, lector en actief promotor van de Paradijskerk.
De Rooms-Katholieke Kerk droeg de jonge parochiaan Frieda Maria Tax voor, als journalist opgeleid aan de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Frieda is werkzaam bij het CNV, en zeer actief in de PR-werkgroep in de parochie van Zevenaar. Onlangs wist ze in vier regionale dagbladen een artikel geplaatst te krijgen over het beleidsplan van haar parochie. Ze werkte vorig jaar mee aan de realisatie van de Zevenaarse website voor Kerkbalans.
Voor de PKN kreeg M.L. Konijnendijk uit Zuid-Beijerland de onderscheiding. Onder zijn leiding werden nieuwe brieven per doelgroep opgesteld (‘verdieping’), wat tot een flinke stijging van de inkomsten leidde. Ook is onder supervisie van een energieke, jonge rentmeester als Konijnendijk het effect van de jongerenfolder van Kerkbalans getest. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft geen kandidaat voorgedragen. Een award-uitreiking is niet passend bij de kerkelijke structuur en werkwijze van de ADS, zo liet men de jury weten.

Blijvende waarde

Het motto van de actie Kerkbalans is dit jaar ‘Een kerk is van blijvende waarde’. Dat wordt door steeds meer mensen onderkend, benadrukte secretaris Duijsens. ,,Onderzoek heeft uitgewezen dat kerken meer vertrouwen genieten bij het grote publiek dan de politiek en de media. In deze tijd van individualisering blijken de kerken van grote waarde voor zingevingsvraagstukken, juist in de zogenaamde scharniermomenten in het leven (geboorte, sterven, huwelijk). De kerken blijken in toenemende mate van waarde in relatie tot de zorg om het bestaan. Denk niet alleen aan de voedselbanken, maar ook aan de maatschappelijke rol die kerken kunnen spelen bij de uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast zijn de kerken van grote waarde voor het behoud en beheer van religieus én cultureel erfgoed.”
Kerkbalans is met een half miljoen vrijwilligers die bij de leden langs de deur gaan, de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. De actie loopt dit jaar van 14 tot en met 28 januari. Aan de actie, die nu voor de 35ste keer wordt gehouden, wordt deelgenomen door de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Deze kerken hebben in totaal 6,4 miljoen leden op 2,4 miljoen adressen. Dat is 39 procent van de Nederlandse bevolking, aldus onderzoeksbureau Kaski.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties