Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Geloof & Kerkdonderdag, 11 januari 2007

‘Kerkelijke kaart Europa verkleurt’
Bonn - De toetreding van Roemenië en Bulgarije als nieuwe leden van de Europese Unie zorgt voor een verkleuring van de kerkelijke kaart. ,,Het middelpunt verschuift weer een beetje meer het oosten”, zo concludeert de Evangelische Kirche in Duitsland, de grootste protestantse kerk van Duitsland.
Met Bulgarije treedt na Griekenland opnieuw een land toe dat hoofdzakelijk orthodox is. Het grootste deel van de bevolking behoort tot de Bulgaarse Orthodoxe Kerk. In 1953 werd het Bulgaarse patriarchaat, dat in 1946 was ontbonden, opnieuw ingesteld. Er is ook een aanzienlijke moslimminderheid. Het cyrillische alfabet, ontwikkeld door de monnikenbroeders Cyrillus en Methodius in de negende eeuw, is een voorbeeld dat het moderne Europa christelijke wortels heeft, zo vindt de EKD.
Roemenië is een spiegelbeeld van de oecumene in Europa. De staatsreligie was tot voor kort Roemeens-Orthodox, maar de wet biedt vrijheid van godsdienst. Naast orthodoxen, zijn er ook Roemeens sprekende katholieken die de byzantijnse ritus volgen. Hierbij wordt de paus niet als hoofd van de kerk erkend. Er zijn daarnaast ook katholieken, lutheranen en gereformeerden in Transsylvanië.
In april 2001 hebben de kerken in Europa een verbond gesloten: Charta Oecumenica, handvest voor groeiende samenwerking van de kerken in Europa. Zij verplichten zich hierin tot oecumenische samenwerking in verkondiging, getuigenis en dienst. De kerken in Europa willen samen een bijdrage leveren aan de verzoening van volkeren, culturen en godsdiensten.
In januari 2002 werd de Charta Oecumenica door vertegenwoordigers van de lidkerken van de Raad van Kerken ondertekend. De Charta Oecumenica geldt als richtingwijzer richting Sibiu.
Die plaats in het nieuwe EU-land Roemenië is in september de locatie voor de Derde Europese Oecumenische Assemblee. Inmiddels hebben de Conferentie van Europese Kerken (KEK) en de Raad van Europese Bisschoppenconferentie (CCEE) bekendgemaakt dat de Charta Oecumenica een belangrijke rol gaat spelen in het voorbereidingsproces van de assemblee. Er worden meer dan duizend kerkelijke vertegenwoordigers verwacht.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties