Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiodonderdag, 11 januari 2007

‘Paleis Soestdijk’ op Schiermonnikoog
ARJEN BAKKER
Schiermonnikoog - ,,Burgemeester, wat krijgt ú een mooi gemeentehuis. Het lijkt Paleis Soestdijk wel.” Burgemeester Swart van Schiermonnikoog is het volstrekt eens met de twee oudere dames die hem na afloop van de Kerstnachtdienst op het eiland staande hielden om hem een compliment te geven over het nieuwe gemeentehuis, dat morgen wordt geopend. ,,Het ís ook een prachtig gebouw. En het past ook ontzettend goed in het dorp: beter dan het oude gemeentehuis, durf ik wel te zeggen.”
Dat kon ook redelijk makkelijk, gebiedt de eerlijkheid te zeggen. In 1977 bouwde de gemeente een ‘standaard jaren-zeventig-kantoortje’ aan de westkant van het historische Witte Huis, dat tot dan toe als gemeentehuis had gediend. Dit keer is er heel wat zorgvuldiger nagedacht over de verhouding tussen oud- en nieuwbouw: het Witte Huis heeft gezelschap gekregen van een aanbouw in historische stijl, met drie losse klokgeveltjes die meer op woonhuizen lijken dan op een kantoor. Alleen de entree is modern in het ontwerp van architect Gunnar Daan. ,,De omgeving is ervan opgeknapt”, vindt Swart.
De eilanders hebben zelf gekozen voor de ‘historische nieuwbouw’. Begin 2004 mochten ze in een volksraadpleging kiezen tussen dit ontwerp en een moderne strakke gevel met hardhouten betimmering. 84 procent van de eilanders koos voor de traditionele variant. Eerder hadden actievoerders onder leiding van eiland Jörn van Boven al 1730 handtekeningen verzameld tégen al de moderne aantasting van het eeuwenoude dorpsgezicht.
Een nieuw gemeentehuis was nodig omdat het oude kantoor absoluut niet meer aan de eisen voldeed. Al in 2000 schreven Arbodienst en brandweer een vernietigend rapport: er was geen klimaatbeheersing, sommige werkplekken waren te klein en het gebouw was ook te brandgevaarlijk. In januari 2001 besloot de gemeenteraad niet te gaan verbouwen, maar te gaan voor een heel nieuw gebouw. Dat het toch nog zes jaar duurde voor dat er daadwerkelijk stond, kwam niet alleen door een de weerstand bij de bevolking, maar vooral ook door externe tegenslagen, weet gemeentesecretaris en projectleider Simen Stamhuis. ,,Eerst was er bij de aanbesteding geen bouwer te vinden die binnen ons budget van 1,8 miljoen euro zou kunnen blijven. Daarom besloot de raad er helemaal mee te stoppen.”
Dat schoot echter weer in het verkeerde keelgat bij de politie, die ook een plekje in de nieuwbouw zou krijgen. De politie spande een rechtszaak aan om alsnog een nieuwbouwplan te bewerkstelligen. Uiteindelijk kwamen de partijen zonder tussenkomst van de rechter tot een akkoord voor een gezamenlijk gebouw, maar net toen daarvoor het ontwerp klaar was, besloot de politie toch maar een eigen bureau te bouwen. ,,Toen was het inmiddels begin 2005”, zegt Stamhuis. ,,We hebben toen twee, drie maanden gepuzzeld met de aanpassing van het ontwerp, om binnen hetzelfde budget een gebouw voor ons alleen neer te zetten.” De aanbesteding volgde na de bouwvak, in november kreeg bouwbedrijf Dijkstra Draaisma de klus en het eigenlijke bouwen duurde het hele afgelopen jaar.
,,Het heeft lang geduurd, maar nu hebben we ook echt iets heel moois”, zeggen Stamhuis en Swart. De eerste is vooral blij dat de ambtenaren eindelijk een eigen vergaderzaaltje hebben en dat er twee spreekkamers zijn gemaakt om rustig te overleggen met burgers die privacy zoeken. ,,En onze beide wethouders hebben eindelijk een eigen kamer gekregen. Aan de wal kunnen ze het zich niet voorstellen, maar die mensen moesten nog altijd thuis werken en als er gasten waren, moesten ze daarmee in de raadszaal gaan zitten.”
Burgemeester Swart is het meest in zijn nopjes met de moderne archiefruimte. ,,Die hebben we bewust een stuk groter gemaakt dan nodig was voor alleen het gemeentearchief, zodat er ruimte ontstaat voor de papieren van de cultuurhistorische instellingen.”
De vijf waddeneilanden besloten onlangs dat ze gaan onderzoeken of er een gezamenlijk ambtenarenkantoor kan komen, op Texel of aan de vaste wal. Als dat doorgaat, komt het splinternieuwe kantoor van Schiermonnikoog meteen weer half leeg te staan? ,,Nee, zeer zeker niet”, zegt Swart. ,,In dat ambtenarenkantoor komen de uitvoerende diensten, terwijl op het eiland beleidsambtenaren overblijven. Zo werken wij al jaren: hier zit een kern van twintig man en het uitvoerende werk wordt gedaan door de gemeente Dongeradeel.”
Bert Swart (links) en Simen Stamhuis voor hun nieuwe gemeentehuis. Foto: Ilja Zonneveld

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties