Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiowoensdag, 30 augustus 2006

Natuurbeheerders kunnen niet maaien
Earnewâld - De Friese natuurbeheerders zitten met de handen in het haar. Al een maand kunnen ze praktisch niets doen aan het beheer van de natte natuurgebieden. Zomerpolders moeten hoognodig gemaaid worden, maar dat is vanwege het slechte weer niet mogelijk.
Extra jammer is dat in deze vakantieperiode er vrijwilligers klaar staan om te helpen, zegt boswachter Jacob Bijlsma van Staatsbosbeheer (SBB), maar ze kunnen niet ingezet worden.
Als het in september wel mooi weer is, kan SBB geen beroep meer doen op de vrijwillige krachten. ,,It komt allegearre hiel beroerd út”, reageert Bijlsma.
Sporen
Het beheer van veel reservaten loopt achterop. Blauwgraslanden moeten nu hoognodig gemaaid worden. Ze zijn nu te zompig. Landbouwvoertuigen kunnen niet ingezet worden, zegt Bijlsma. Hij is bang voor diepe sporen in het land; deze kunnen orchideeënveldjes ruďneren. Als het gras in de reservaten blijft staan, zorgt dat voor extra verrijking van de bodem, terwijl de beheerders erop uit zijn om deze gebieden te verschralen. Te veel voedingstoffen in een natuurgebied is nadelig.
Ook bij It Fryske Gea balen de medewerkers van het slechte weer, vertelt opzichter Joop Hellinga. In juli had de Friese natuurbeschermingsvereniging al veel reservaten gemaaid, maar de grote klap vindt altijd plaats in augustus. Toch blijft Hellinga nog goede hoop hebben. ,,Foarich jier ha wy yn de earste twa wike fan september ek noch hea meitsje kind. Wy ha noch hoop”, zegt Hellinga.
Momenteel maaien de Gea-medewerkers vooral de gebieden langs sloten en vaarten met veel riet. Het maaisel wordt niet gebruikt om er hooi van te maken, maar om er gaten mee te vullen achter walbeschoeiingen. ,,Wy bliuwe dus wol wat oan it wurk”, aldus Hellinga. ,,En as wy it net ręde, dan moatte wy mar fan’t winter meane.”
Trekvogels
Het regenachtige weer is alleen gunstig voor de trekvogels die momenteel vanuit Scandinavië naar het Zuiden vliegen en in ons land even uitrusten. Overal zijn op plassen in natuurgebieden en op landbouwvelden groepen steltlopers te zien die hun buikje vol vreten. Boven in de grond zit er volop voedsel voor hen.
Voor het insectenleven en de vlinders is de natte augustusmaand funest, legt boswachter Bijlsma. Er wordt amper nectar gemaakt. ,,Dat sille wy oar jier merke, want ik tink dat se net foar folle nageslacht soargje kinne.”
Ook de imkers zullen hinder ondervinden van de natte zomer.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties