Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Expowoensdag, 30 augustus 2006

Aldeboarn, Doopsgez. kerk: quilt-expositie, t/m 17 sept.
Allingawier, Kerk: expo Antje van der Werf 'Pur Sang', t/m 31 okt.
Ameland, Buren: expo 'Help, een spin!', t/m 31 okt.
Ameland, Hollum: Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager, expo 'Schatgraven op Ameland', t/m 31 okt.
Ameland, Nes: Natuurcentrum: expo 'Schatgraven op Ameland', t/m 31 okt.
Anjum, Lesatelier Irene Verbeek: expo schildersgroep Tsjoch, t/m 15 sept.
Appelscha, De Tuin van Appelscha: expo 'Amherst', de laatste geallieerde luchtlanding, t/m 31 okt.
Balk, It Breahűs: expo Pier Feddema (1912-1983), t/m 9 sept. op vrijdag- en zaterdagmiddag, 13.30-17.00 u.
Bartlehiem, Tuin Hans Krakou (Wyns-zijde): tuinexpo Friese kunstenaar Hans Krakou, 3 sept. 11.00-17.00 u.
Bears, Uniastate: perm. tent. over de geschiedenis van Staten en Stinzen in Fryslân.
Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: jubileumtentoonstelling met 11 belangrijke noordelijke realisten, t/m 26 sept.
Beetsterzwaag, Kunsthuis Syb: expo 'Control me life' van Aart Muis en 'Coincidence' van Berthe Salegos, t/m 1 okt.
Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo Titus Brandsma.
Brantgum, De Gallery: tent. Hennie Reijenga met meubels, Joh. van Duinen, t/m 31 dec.
Buitenpost, De Kruidhof: 'In Vogelvlucht', tentoonstelling met beelden van Hans Jouta, schilderijen & tekeningen van Evert Meilink, t/m 30 sept.
Delfstrahuizen, Atelier Woudt: expo Gudrun Seijsener, schilderijen, illustraties, teksten, t/m 9 sept.
Dokkum, De Jong Meubilair: expo Els Posthumus (schilderijen), t/m 30 sept.
Dokkum, Galerie Jan Kooistra: expo 'Licht over wad en land' (olieverf), t/m 31 aug.
Dokkum, Museum Het Admiraliteitshuis: tent. 'De Gouden Eeuw van Gerrit Breteler', t/m 28 okt.
Dokkum, Natuurmuseum: expo ‘De vogeltrek‘, t/m 1 dec.
Dokkumer Nieuwe Zijlen, Galerie-kunstcafé De Dream: expo Els Posthumus (schilderijen), 4 sept. t/m 2 okt.
Drachten, Bertilla: expo Bert Wieldraaijer (schilderijen), t/m 3 sept.
Drachten, De Lawei/De Galerij: solotent. 'Tijdruimte' van Sigrid Hameling, 2 sept. t/m 7 okt.
Drachten, Museum Smallingerland: tent. 'Beeldpoëzie - het werk van graficus Nan Platvloet (1909-1975)', t/m 3 sept. * presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders ‘Export Drachtster skűtsjes‘, t/m 31 dec. ‘07.
Drachten, Rabobank Hoofdgebouw: expo ‘Beelden van Jan Ketelaar‘, t/m 17 sept. * semi-permanente presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders / thema 2006: Export Drachtster Skűtsjes, t/m 31 dec. * Te Pronk, uit de collectie van de vrienden van Museum Smallingerland, t/m 3 sept.
Drachten, 't Smelnehűs: groepsexpo Fotogroep Noorderliht, t/m 12 sept.
Ee, Galerie De Zwarte Mossel: Johannes Boersma: schilderijen, pentekeningen, Tiffany glaswerk, 3D/DS objecten. Jannie Steensma: Tiffany glas-sieraden, tot 15 okt.
Exmorra, De Spintol: perm. expo ambachtelijk werk en poppenhuizen, t/m 30 sept.
Franeker, Martinikerk: expo Nelly Zandberg 'De tweede ruimte' (schilderijen), t/m 14 sept.
Franeker, Museum Martena: tent. 'Dutch Noodles' van Ra van der Hoek, Philip Ernst en Ande, t/m 3 sept.
Gorredijk, Streekmuseum Opsterland: beleeftentoonstelling 'Toverbos', t/m 27 sept.
Grou, 's Lands Welvaren: expo amateurschilders 'Waterpalet', t/m 3 sept.
Grou, Montagna d'Oro: expo schilderijen van Marijke Rijpma, Cobi Nagelhout en Jaap van Dijk, sieraden van Bärbel Krause en meubels en lampen van Enne Dijkstra, t/m 26 nov.
Harlingen, DI'NANT: expo Trix de Waal (textiel), t/m 14 okt.
Harlingen, Galerie De Huiskamer: expo 'Op Nieuw', t/m 17 sept.
Harlingen, Galerie De Koe: expo Julius Bekker (pastel/grafiek), t/m 24 dec.
Harlingen, Galerie De Valk: expo 'Herfst', 1 sept. t/m 29 okt.
Harlingen, Galerie De Vis: jubileumtent. 25 jaar Galerie De Vis, t/m 16 sept.
Haskerhorne, Atelier De Kraanvogel: expo Shirley van der Heijden 'De geabstraheerde mens', t/m 31 aug.
Heerenveen, Coornhert State: tent. Ot- en Sien-tijdperk, t/m 25 sept. * expo leden Heerenveense schilder- en tekenclub De Munnik, t/m 31 okt.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: expo Hilde van der Heide (bronzen beelden), t/m 24 sept * fotoexpo van Erik en Petra Hesmerg, t/m 24 sept.
Hegebeintum, Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum: expo 'Foar it earst foar it ljocht' van Aukje v.d. Kooi, Mieke Toussaint en Joukje Bosch, t/m 31 okt. * expo 'Waar is het schort?', schortencollectie L.M. Schurer-de Haan, t/m 31 okt. * expo 'Ald berneboartersguod' van Ysbrand van Slooten, t/m 31 okt.
Hurdegaryp, Bibliotheek: expo Frans Peters (olieschilderijen), t/m 17 okt.
Jirnsum, Aquaverium: fototent. cursisten 'Thematisch fotograferen AZ-fotografie', t/m 30 sept.
Joure, Bibliotheek: expo Marinda van Thiel (acrylverf), t/m 4 sept.
Joure, Galerie Skarsterlân: expo Bert van Santen (gem. techniek) en Barbara Bläsing (keramiek), t/m 29 okt.
Joure, Gemeentehuis: expo 'Vrolijke koeien' (pop-art) van Anna, t/m 5 sept.
Joure, Museum Joure: expo Reinhold Nasshan 'De Eindhand Press', t/m 1 sept. * tent. tropische zoetwateraquaria Vereniging Natuur in huis, t/m 3 sept. * expo Grietje de Vries (organische kleding en groendecoraties), t/m 4 sept. * expo Chiel Kuijl 'Vlucht', t/m 1 okt. * tent. 'Op de vleugelen des tijds', t/m 29 okt.
Kollum, Oudheidkamer Mr. Andreae: expo 'Schilderen in hout', t/m 14 okt.
Koudum, Galerie Het Ooste: Kunstroute Koudum, t/m 9 sept.
Koudum, Zorgcentrum De Finke: expo aquarellen Gerrit Altena, t/m 30 sept.
Langweer, Kerk: verkoopexpo schilderijen van diverse kunstenaars, elke zaterdag in aug. van 14.00-17.00 u.
Leeuwarden, Buro Leeuwarden: expo 'How to stop whining and start living' van William Monk, t/m 3 sept.
Leeuwarden, Friesland Bank/Koepel: expo Eddy Sikma (schilderijen), t/m 31 aug.
Leeuwarden, Fries Museum: jubileumtent. ‘Tsjoch!‘, t/m 7 jan. 2007.
Leeuwarden, Galerie Eewal: verkooptent., t/m 31 aug.
Leeuwarden, Galerie Vromans: expo Edwin Kragten (beelden/objecten), 2 sept. t/m 29 okt.
Leeuwarden, Grote of Jacobijnerkerk: beeldende tentoonstelling 'Laudate Dominum', t/m 9 sept.
Leeuwarden, Grote Wielen: fotoexpo Henk Tigchelaar, t/m 17 okt.
Leeuwarden, Nijlânstate: expo Ben Bakker 'Gevels van toen en nu', t/m 14 sept.
Leeuwarden, Pakhuis Koophandel: tent. ‘Met naald en draad‘, t/m 31 okt.
Leeuwarden, Parkhove: expo Machteld Remerie en Remmelt de Vries, t/m 17 okt.
Leeuwarden, Princessehof: tent. ‘Celadon - mysterieus groene keramiek uit China‘, t/m 17 sept.
Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: ‘Harmonie in contrasten’, permanente expo van Gerriet Postma.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: expo 'Danish & Dutch Glass, 2 sept. t/m 14 okt.
Leeuwarden, TEM Galerij/NHL: expo Martha Fyrigos (oliepastels en olieverfschilderijen), t/m 3 sept.
Leeuwarden, Tresoar: tent. 'Boekbanden van en om Elisabeth Menalda', t/m 27 okt.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: fotoexpo ‘Kleur in donkere dagen‘, t/m 29 okt. * tent. ‘Onderduikparadijs Fryslân‘, t/m 29 okt.
Lemmer, Zorgcentrum Suderigge: expo Harm Schra.
Makkinga, Museum Oold Ark: tent. 'Eekschillen', t/m 31 okt.
Menaldum, Gemeentehuis: tent. illustrator Aart Cornelissen, t/m 28 sept.
Metslawier, Galerie/atelie Ge-art: expo Wigle Engelsma (schilderijen en beelden), Jan Beerda (schilderijen), Margreet Duursema (beelden), Thea Grobben (keramiek) en Tjabel Klok (keramiek), t/m 30 sept.
Moddergat, Museum ‘t Fiskershúske: expo ‘Halfvis, half mens. Zeemeerminnen in Moddergat‘, t/m 31 okt.
Munnekeburen, Kunst- en Schrijfhuis 'Onder de linden': expo 'Zinnebeelden', t/m 1 okt.
Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens.
Nieuweschoot, Landgoed ZoFier: expo 'Vrouw' van Natasja Bennink, Douwe Elias en Onno Boerwinkel, t/m 30 okt.
Nij Beets, It Damshűs: expo 'Sporen in het landschap', t/m 1 okt.
Nij Beets, Sudergemaal: tent. 'De geschiedenis van de Lange en Korte Ripen', t/m 30 sept.
Noordwolde, Nationaal Vlechtmuseum: expo 'In de wieg gelegd', t/m 30 nov.
Noordwolde, Theetuin De Buytenpleats: expo Jannie Heida, t/m 8 sept.
Oentsjerk, Stania State: expo Dorothée Weitenberg-Greep (acrylwerken), t/m 2 nov.
Olterterp, De Slag: Galerie en Kunsthandel Ferbeek organiseert zomersalon, t/m 30 sept.
Oosterwolde, Centrum/winkeletalages: kunstetalageproject 'KIK-ken in Oosterwolde', t/m 10 sept.
Oosterzee, Café-Restaurant Tjeukemeer: expo 'Tegenstellingen' van Hans Beckmann en Coco, t/m 1 sept.
Oranjewoud, Museum Belvédčre: expo Klaas Koopmans, t/m 3 sept.
Oudehorne, Galerie Pereboom: perm. tent. bronzen/stenen beelden Hanneke Pereboom.
Oudemirdum, Mar en Klif: expo 'Gezicht op Gaasterland', t/m 11 sep.
Pieterburen, Waddencentrum: expo 'Het kerende tij maakt mij zichtbaar', door Nanda van Oosten: non-figuratief werk, tot 1 nov.
Raard, Terpkerk: expo Irene Verbeek (schilderijen), t/m 1 nov.
Saaxumhuizen, Pronkkoamer: expo Anja Lofvers (schilderijen in gemengde techniek), Eliza Timersma (oliepastel) en Frank Straatman (beelen), t/m 10 sept.
Sebaldeburen, Galerie Het Gebint: tent. 'Verre gasten', t/m 3 sept.
Sleat, Stedhűs: tent. ‘Ogen bedrogen - ontdek optische illusies‘, t/m 29 okt.
Sneek, Fries Scheepvaart Museum: tent. '75 jaar scheepstype zestienkwadraat', t/m 3 sept.
Sneek, Galerie BAS: Simmersalon met vijf jonge kunstenaars van Minerva Groningen, Frits Feenstra, Ilse van der Laan, Stiny Monkelbaan, Stijn Rietman en Deborah Roffel, t/m 12 sept.
St. Annaparochie, Gemeentehuis: tent. 'Bildtse schoonheden' van Ulla Klomp, 2 t/m 28 sept.
St. Annaparochie, Minicamping De Noordster: expo 'Rembrandt- en Saskiastraat', t/m 3 sept.
St. Annaparochie, Van Harenskerk: Rembrandt-expo van Rob ter Horst, t/m 30 sept.
Stavoren, Galerie De Jol: expo 'Vergane glorie van de voormalige Zuiderzee', t/m 30 sept.
Steggerda, Vaartweg 55: expo Zwitserse kunstenaar Hanz Daniel (beelden), 2 en 3 sept.
Stiens, Bibliotheek: expo Guillaume (acrylverf), t/m 1 sept.
Stiens, Gemeentehuis: fotoexpo Ber Stekelenburg, t/m 31 okt.
St. Jacobiparochie, De Groate Kerk: overzichtstent. 'In het voetspoor van Saskia', t/m 9 sept.
Sumar, It Griene Nest: tent. 'Wichters en andere pruimen, vroege appels en peen', 2 en 3 sept.
Tijnje, Folkskeunst Wurkromte: expo 'Yn Bethlehemse Sté', t/m 30 sept.
Tijnje, Galerie Calima: perm. expo schilderijen Reinskje Lageveen, open op afspraak, tel. 0513- 571767.
Tijnje, Galerie La Lanka: expo 'Rijk aan kleur' door Marcel Witte, t/m 31 aug.
Tjerkwerd, Galerie ArtiSjok: tent. ‘Tegearre‘, t/m 15 okt.
Trins, Kerk: expo cursisten studiecentrum beeldenden kunt Het Lam, t/m 10 sept.
Twijzel, Pilat & Pilat: poëtische Ierse en Friese landschappen, werken van Bartle Laverman, t/m 16 sept.
Veenklooster, It Lytse Slot: zomerexpo Marius van Dokkum, t/m 5 nov.
Veenklooster, Landbouwmuseum: expo ‘Vlas - van lijnzaad tot lijnwaad‘, t/m 31 okt. * Overzicht landbouw van 1850 t/m 1950, t/m 31 okt.
Veenwouden, De Schierstins: tent. Koos Zwiers (keramische sculpturen), t/m 16 sept. * perm. tent. states en stinzen, kloosters en kerken, Theun de Vries.
Vlieland, Tromp's Huys: tent. Jan J. Slauerhoff, t/m 20 jan. '07.
Warns, Galerie De Ferbylding: groepsexpo schilderijen, keramiek en bronzen, t/m 16 sept.
Weidum, Woonzorgcentrum Nij Dekema: expo 'Kunst', t/m 31 aug.
Westhem, Kerk: zomertent. Ada Boshuizen (schilderijen) en Saapke Warenga (beelden), t/m 9 sept.
Wolvega, De Kijkzaal: expo Ton Verhey 'Militairen van Babylon', t/m 2 sept.
Wolvega, Home Center/Hannie Mein Galerie: expo 6 keramisten en schilderijen, t/m 5 okt.
Wolvega, Museum 't Ald Slot: expo door de heer Dijkstra: op schaal nagebouwde modellen van o.a. zigeunerwagen, Engelse postkoets, diverse VOC- en Amerikaanse schepen, t/m 10 sept.
Wolvega, Oudheidskamer Weststellingwerf: expo van glas in lood van Nynke van Schaik, t/m 21 okt.
Wommels, Museum De Striid tsjin it wetter: zomerexpo van Skrok en Skrins, twee monumentale landschappen, tot 1 nov..
Wommels, Woonzorgcentrum Nij Stapert: expo div. kunstenaars van project 'Kunst', t/m 31 aug.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties