Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Geloof & Kerkwoensdag, 23 augustus 2006

HGJB start bijbelleesproject Leer Me Lezen

Bilthoven - De HGJB, een jeugdorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, deed vorig jaar onderzoek naar het bijbelleesgedrag van kerkelijk meelevende jongeren. De resultaten waren reden voor de HGJB om het bijbelleesproject Leer Me Lezen te ontwikkelen, dat dit najaar in veel gemeenten van start gaat. Herman van Wijngaarden legt uit wat het project inhoudt.

Herman van Wijngaarden
Toen de HGJB vorig jaar onderzoek deed naar het bijbelleesgedrag van kerkelijk meelevende jongeren en tieners, deed ze een paar opvallende ontdekkingen. Het positieve nieuws was dat de meerderheid van deze jongeren regelmatig voor zichzelf in de Bijbel leest. Minder positief was de conclusie dat veel van diezelfde jongeren er niet zoveel aan lijken te beleven. En, nog altijd is het zo dat ongeveer 40 procent van de ondervraagde tieners en jongeren (bijna) nóóit voor zichzelf in de Bijbel leest.
Voor de HGJB, die de Bijbel een belangrijke plaats in haar jeugdwerk geeft, was dat reden om het bijbelleesproject Leer Me Lezen te ontwikkelen. Dit najaar gaat dat in veel gemeenten van start, met als hoogtepunt de bijbelleesweek van 12 tot 19 november. Doelstelling: stimuleren dat kinderen, tieners, jongeren én ouderen persoonlijk, actief en zelfstandig (gaan) bijbellezen. Gemeenten die nog willen aanhaken, kunnen voor uitgebreide informatie terecht op www.hgjb.nl (pagina's Gemeente / Leer Me Lezen).
Voor de duidelijkheid: het onderzoek ging alleen over het persoonlijk bijbellezen, dus níet over (het luisteren naar) de bijbellezing aan tafel, in de kerk of in het jeugdwerk. Dat laatste zou ongetwijfeld tot een veel hogere score leiden. Zo goed als alle HGJB-jongeren komen in deze situaties immers in aanraking met de Bijbel. Maar bij de vraag naar het persoonlijk bijbellezen gaat het erom of jongeren ook individueel, persoonlijk de Bijbel open doen - zeg maar tijdens momenten van stille tijd.
Het onderzoek laat zien dat dit voor 60 procent van de tieners en jongeren inderdaad het geval is (waarvan 35 procent ‘elke dag’ en 25 procent ‘een paar keer in de week’). Eigenlijk best een hoog aantal, vooral als je bedenkt dat ook deze jongeren opgroeien in een omgeving waarin de Bijbel allesbehalve vanzelfsprekend is! Maar als je de praktijk nauwkeuriger bekijkt, blijken er toch heel wat vragen te leven. Ruim 60 procent van de ondervraagde tieners en jongeren geeft namelijk aan dat ze níét tevreden is met de manier waarop ze nu de Bijbel lezen. Misschien kun je het zo zeggen: ze hangen boven een tekst, ze lezen een gedeelte, maar de boodschap komt uiteindelijk niet dichtbij. Deze jongeren willen meer ontdekken, meer aangesproken worden en meer begrijpen!
Praktisch project
Het bijbelleesproject Leer Me Lezen sluit bij deze behoefte aan. Het wil er niet alleen op wijzen dat het belangrijk is om in de Bijbel te lezen. Het wil vooral laten zien hoe je dat dan kunt doen - op zo'n manier dat je werkelijk aangeraakt wordt door de woorden van God. Leer Me Lezen is dan ook een heel praktisch project geworden. Het is de bedoeling dat er met allerlei handreikingen en tips concreet geoefend gaat worden, in de hoop dat jong én oud op die manier (opnieuw) de smaak van de Bijbel te pakken krijgen. De HGJB gelooft dat er wat dat betreft heel wat te winnen is!
Dat begint bij het besef dat de Bijbel een persoonlijk boek is. Veel mensen lezen de Bijbel alsof het alleen maar gaat om de informatie. Zo van: ‘We hebben het weer gehoord en we gaan over tot de orde van de dag.’ Maar de essentie van bijbellezen is niet dat we bijbelkennis opdoen, maar dat we God in zijn Woord ontmoeten. Als we de Bijbel lezen, wil God op dat moment persoonlijk iets tegen ons zeggen. Dat is niet maar bij wijze van spreken, het is een kwestie van echt spreken. Nu is dat, als het erop aankomt, natuurlijk een geestelijk gebeuren, waarbij we aangewezen zijn op de leiding van de Heilige Geest. Maar dat sluit niet uit dat het ook heel praktische consequenties heeft. Het zegt alles over de manier waarop je bijbelleest.
In het HGJB-project Leer Me Lezen wordt in dit verband gesproken over ‘praten met de Bijbel’. Dat praten doe je door steeds actief vragen te stellen aan het bijbelgedeelte dat je voor je hebt. Wat staat hier? Wat wil God ermee (tegen mij) zeggen? Wat doe ik ermee in de praktijk? Wie daar serieus mee bezig is, zal ontdekken dat het bijbellezen spannend(er) wordt. De Bijbel gaat dan namelijk ook antwoorden geven! Of eigenlijk: God gaat antwoorden geven.
In het project wordt deze manier van bijbellezen concreet gemaakt aan de hand van verschillende ‘leessleutels’ waarmee een bijbelgedeelte ‘geopend’ kan worden. Dat zijn overigens geen nieuwe ontdekkingen van de HGJB. Integendeel, vaak gaat het om heel oude leeswijzers die door de HGJB alleen maar opnieuw onder de aandacht worden gebracht. Zo had Luther al de gewoonte om bij een bijbelgedeelte vier B-vragen te stellen: wat moet ik Bedenken (onthouden), waarvoor wil ik Bedanken, wat moet ik Belijden en waarvoor wil ik Bidden. Een heel eenvoudige, maar ook effectieve leessleutel.
Wie een kijkje neemt op www.hgjb.nl ziet dat er voor dit project heel wat materialen ontwikkeld zijn. Voor een deel gaat het daarbij om ‘praten over’. Maar het accent ligt toch vooral op het doen - samen doen en voordoen. Op zondag 12 november start bijvoorbeeld de HGJB-bijbelleesweek. Daarvoor komen er twee (gratis) bijbelleesfolders, die aan het einde van de kerkdienst uitgedeeld kunnen worden: één versie voor kinderen en hun ouders en één versie voor tieners en jongeren. Aan de hand van deze folders is de hele gemeente die week bezig met de ‘nieuwe’ manier van bijbellezen. Vervolgens kunnen kinderen, tieners en jongeren aangeven dat ze op deze manier nog een maand verder willen lezen. Met het oog daarop zijn drie verschillende 30-dagenboekjes ontwikkeld, voor verschillende doelgroepen: Klinkers, Kickers en Prikkels. Gemeenten kunnen deze uitgaven tegen kostprijs aanschaffen.
Als het goed is, gaat het daarna gewoon verder... Omdat de inmiddels opgedane ervaringen smaken naar méér! De HGJB hoopt dat veel jongeren én ouderen op deze manier gestimuleerd worden om blijvend te leven met een open Bijbel!
Herman van Wijngaarden is HGJB-staflid.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties