Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Hoofdartikelvrijdag, 23 juni 2006

Betere rechercheurs...
Er moeten meer hoger opgeleide rechercheurs komen. De instroom van de gewone agenten naar het specialistische recherchewerk levert onvoldoende kwaliteit op. Veel agenten hebben een mbo-opleiding en die is niet voldoende voor het steeds specialistischer wordende werk van de recherche. Denk maar aan het moderne sporenonderzoek, waarbij van steeds meer techniek gebruik wordt gemaakt die specialistische kennis vereist. Aldus het NOS-Journaal.
De kwestie van de opleidingen van rechercheurs is een onderwerp geworden tijdens het nadere onderzoek naar de gebeurtenissen bij politie en justitie rondom de Schiedamse parkmoord. Er is geklungeld, door de professionals. Dat is een ernstige ontdekking geweest, want nu wordt dat geklungel in verband gebracht met de noodzaak van meer hoog opgeleide rechercheurs.
Het gevaar bestaat dat mbo-ers zich gekrenkt voelen: zij zijn niet goed genoeg voor een baan bij de de recherche. Voor dat gevoel is geen reden. Bedacht moet worden dat de mbo-opleiding in het algemeen kennelijk geen voldoende basis biedt voor het veranderende werk van de recherche. Een havo-opleiding geeft ook geen vorming voor het werk van een scheepstimmeraar. En daar is niets mis mee. Laat scheepstimmerlieden vooral worden opgeleid aan scholen waar het talent voor het ambacht wordt gestimuleerd en laat mensen die minder getalenteerd zijn voor het ambacht en beter zijn in talen of in wiskunde naar scholen gaan waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen.
De noodzaak van goed opgeleide rechercheurs is niet de enige opleidingszorg van de politie. In kringen van Justitie wordt openlijk geklaagd over het grote aantal fouten in processen-verbaal van agenten. Soms leiden die tot vertraging of tot afstel van een zaak bij de rechter. En in een enkel geval leiden fouten van blunderende politieagenten tot in zekere zin hilarische toestanden. Zoals bij de rechtbank in Leeuwarden, waarbij een agent die een scheldende burger verbaliseerde, het scheldwoord ’nazi’ had opgeschreven als ’natie’. En voor zo’n woord kan niemand veroordeeld worden...
...en treurig tekort aan kennis
De politie is niet de enige sector die een probleem heeft als gevolg van een niet juiste afstemming tussen opleiding en werk. De treurige voorbeelden van de tekorten aan kennis waarmee studenten van de pabo in de basisschool terecht komen, zijn helaas overbekend. Volgens de Onderwijsbond CNV, bij monde van het oud-PvdA-Kamerlid M. Bart, dat onderwijs in haar portefeuille had en nu voorzitter is van de onderwijsvakorganisatie, zijn er meer problemen met de kwaliteit van de mensen in de klas. Veel leraren vertrekken uit het onderwijs, om elders een ’betere’ baan te nemen. Door de combinatie van uitstroom van goed gekwalificeerde leraren en de instroom van betrekkelijk veel mbo-opgeleide mensen in het onderwijs, onder meer als onderwijsassistenten, daalt het niveau. Volgens de vakbond is die ontwikkeling een gevaar voor de kwaliteit van het onderwijs. En dat leidt tot vervlakking van kennis in de samenleving.
Klachten over de kwaliteit van het onderwijs, ook van het opleidingsonderwijs, zijn niet nieuw. In verslagen van onderwijsinspecteurs van vroeg in de negentiende eeuw staan al woorden waarin zorg wordt uitgedrukt over wat leerlingen in het opleidingsonderwijs niet meer weten. Dat is des te merkwaardiger, als wordt bedacht hoeveel schoolmeesters in bijvoorbeeld 1920 wisten van wiskunde en taal. Maar dat was kennelijk toch niet meer voldoende. De meester van toen zou met zijn kennis van toen, zo leraar kunnen zijn in het vwo. Tegelijkertijd zou hij op andere fronten falen. Leerlingen van nu weten in diverse opzichten veel dingen die voor de leerling van 1920 volstrekt onbekend waren.
Bij alle betrekkelijkheid over ’soorten’ kennis en over ’niveau’ van kennis, moet toch worden vastgesteld dat een politieman die niet goed kan spellen en die ook geen vaardigheid heeft in het ’stellen’, zijn werk niet goed kan doen. En een meester die de breuken niet kan uitleggen, die niet weet wie Napoleon was of Vondel, kan zijn werk niet goed doen. Er is dus een minimum te stellen aan kennis, dat voor ieder vak kan worden beschreven. Veel van de klachten over kennis en niveau gaan over het niet halen van zo’n minimum. Daarom kunnen de zorgen over het functioneren van politiemensen, rechercheurs, schoolmeester en beoefenaren van andere beroepen, niet worden genegeerd of gerelativeerd. De gebeurtenissen rondom de Schiedamse parkmoord zijn daarvan het pijnlijke bewijs.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties