Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zaterdag 23 juni

Regiovrijdag, 23 juni 2006

Rinsumageest en Sijbrandahuis vieren 125 jaar christelijk onderwijs
Jarige school hoopt op nieuw gebouw
SIPPIE MIEDEMA
Rinsumageest - Het zou een leuk cadeautje zijn voor de 125-jarige school De Tarissing in Rinsumageest: een nieuw gebouw. Directeur Jan Postmus probeert de gemeente Dantumadeel zo ver te krijgen. Het dorp is al een nieuw, multifunctioneel centrum beloofd. Maar wat zou het mooi zijn dat ook de school bij dat nieuwe dorpshart kan aansluiten.
Rinsumageest kreeg in 1881 zijn eerste christelijke school. Net als in veel andere dorpen brachten gezinnen in het dorp en het naburige Sijbrandahuis grote financile offers om dit mogelijk te maken.
125 Jaar later is de opening dan ook reden voor groot feest. Gisteren hield de school open huis voor vijfhonderd oud-leerlingen en hun partners om nog eens te kijken op de school van weleer.
Degenen die veertig jaar geleden op de Rinsumageester basisschool zaten, weten nog dat het groot feest was toen het huidige gebouw werd opgeleverd. ,,De vlag hing uit, weet Postmus. ,,Maar je kunt nu echt wel zien dat de school oud wordt.
Het gebouw staat er keurig voor, daar niet van. De kozijnen staan strak in de verf, het is er netjes: ,,We passen er goed op. Maar het past niet meer bij het onderwijs van nu.
Op de gang
De Tarissing heeft alleen leslokalen, terwijl de kinderen tegenwoordig ook in groepjes moeten werken. Nu zitten ze in de gang. ,,Maar dat is wel eens koud en tochtig. Bovendien worden ze gauw afgeleid als er bijvoorbeeld iemand naar de wc moet.
Verder moeten de kleuters het speellokaal af en toe inleveren voor schoolbijeenkomsten en willen de ouders van Rinsumageest graag een overblijflokaal, zo bleek onlangs uit een enqute.
De gemeente Dantumadeel heeft al een ton gereserveerd voor aanpassing van de school. Hiervan zou het enkel glas kunnen worden vervangen door thermopane, zouden er nieuwe, sluitende kozijnen kunnen worden genstalleerd en kunnen er geaarde stopcontactdozen worden gemonteerd.
Maar Postmus heeft dus liever een nieuw gebouw. Dorpshuis en school is wat hem betreft een prachtige combinatie: overdag kunnen de kinderen er leskrijgen en s avonds kunnen de dammers er hun hobby uitvoeren.
Maar lobbyen voor een gebouw in de toekomst komt later. Gisteren stond De Tarissing in het teken van het verleden. Op de school was onder meer een fototentoonstelling, bovendien hadden dorpsgenoten hun oude schriften ter beschikking gesteld voor belangstellenden. Voor de kinderen waren er spelletjes op het schoolplein.
Het dorp heeft alles uit de kast getrokken om de oud-klasgenoten te vermaken. Ook de kerken waren te bezichtigen. Met een treintje konden de feestgangers van de ene naar de andere locatie. s Avonds werden de renisten toegezongen door de kinderen die nu op school zitten en kregen ze een maaltijd aangeboden in de feesttent.
Organisator Gerrit de Vries is dit tevreden over het verloop van de dag. ,,We hiene sels fyftich minsken t it btenln oer. Zelf zat De Vries begin jaren zeventig op school. ,,Efterf wie it in moaie tiid. Mar om earlik te wzen fn ik doe neat oan skoalle. Wy hiene ths in buorkerij en ik wie leaver by de kij.
Zwitserland
Zeven mensen uit zijn oude klas heeft hij gespot. En kwam helemaal uit Zwitserland om het feest mee te maken. ,,Spitich gench hie ik as foarsitter fan de reunykommisje net folle tiid om by te praten. Desondanks heeft hij zich prima vermaakt en heeft hij al heel wat smeuge verhalen gehoord. Maar die gaat hij niet vertellen: ,,Nee, hear. Dan komt it yne krant, grinnikt hij. ,,En dat kin better net.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties