Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiomaandag, 27 februari 2006

‘Noorden is slechte regio voor jeugd’
Harlingen – Kinderen uit het Noorden lopen een grotere kans op een leven in slechte gezondheid, in armoede, zonder werk of in de jeugdcriminaliteit, dan kinderen uit de rest van het land. Na de grote steden zijn Groningen en Fryslân de slechtste regio’s om op te groeien. Dat blijkt uit het rapport Kinderen in Tel van het Verweij-Jonker Instituut. Kinderen uit het Gelderse Rozendaal hebben de beste leefomstandigheden en daarmee de ‘beste kans op een lang en gelukkig leven’. In Rotterdam zijn de leefomstandigheden het slechts, maar Harlingen zit daar vlak achter, blijkt uit het rapport, dat is opgesteld in opdracht van kinderrechtenorganisaties als Unicef en Jantje Beton. In de top-vijftig van minst kindvriendelijke gemeenten staan als Friese gemeenten ook Leeuwarden, Bolsward, Smallingerland, Kollumerland, Sneek en Franekeradeel. In Fryslân is de jeugd op Terschelling het best af: het eiland staat op vijf bij de ‘goede gemeenten.’ De onderzoekers hebben op basis van twaalf indicatoren een rangorde gemaakt van gemeenten met de slechtste leefomstandigheden voor kinderen. Zaken als kindersterfte, kindermishandeling, spijbelgedrag, jeugdwerkloosheid en het aantal kinderen in achterstandswijken zijn samengevat in een matrix. Deze methode wordt in de Verenigde Staten al veel langer gebruikt.
Het Noorden komt er vooral slecht af omdat in dorpen en steden in Fryslân en Groningen, veel kinderen opgroeien in een buurt met veel laagopgeleide gezinnen, werklozen en minima. De Groninger gemeente Reiderland bijvoorbeeld heeft bijna alleen maar van dat soort wijken, stellen de onderzoekers. Wie in zo’n buurt moet opgroeien loopt een veel grotere kans om in de problemen te komen dan kinderen uit ‘rijke buurten’. De gemeente Rozendaal in Gelderland komt als beste uit de bus. ,,Maar dat is ook logisch’’, aldus onderzoeker M. Steketee. ,,Dat is ook een van de rijkste gemeenten in Nederland. Dan is er ook veel meer geld voor speeltuinen en andere jeugdvoorzieningen.’’
Steketee was erg verbaasd over de slechte cijfers van het Noorden. ,,Je verwacht dat de grote steden er slecht uitkomen. Je houdt geen rekening dat het in het Noorden toch ook minder is.’’ Fryslân en Groningen scoren niet op alle punten slecht. Zo is er voldoende ruimte om te spelen. De jeugdwerkloosheid blijkt echter hoog. ,,Al is dat misschien vrij logisch omdat ook de ‘normale’ werkloosheid in het Noorden hoog is.’’
De gemeente Harlingen scoort een ‘zeer slecht’. Gemeentewoordwoerder T.H. Corporaal twijfelt echter aan de gegevens. ,,Wij herkennen ons totaal niet in het beeld dat van ons wordt geschetst.’’ Zo vermoedt hij dat de onderzoekers de hele Oosterparkwijk hebben meegerekend als achterstandswijk. ,,En dat is absoluut niet het geval.’’
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat Harlingen relatief veel kinderen op internaten telt. ,,Dat komt door de aanwezigheid van de maritieme academie’’, vermoedt hij. ,,De onderzoekers hebben niet gekeken naar het verhaal achter de cijfers. Dan komt er een heel ander beeld naar voren’’, schat hij zo in. Steketee erkent dat ze nog niet diep op de cijfers zijn ingegaan. ,,We hebben de gegevens alleen op een rij gezet. Er moet nog onderzoek komen naar de oorzaken.’’ Ze vindt echter dat Harlingen de gegevens wel degelijk serieus moet nemen: de gemeente scoort op alle punten bovengemiddeld. ,,We zijn afgelopen weekeinde ook in Harlingen geweest en de jongeren zelf geven daar ook aan dat er veel criminaliteit is.’’
De opdrachtgevers voor het onderzoek willen met de ranglijst gemeenten een handvat geven om te werken aan beter jeugdbeleid, gebaseerd op het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind. Belangenbehartigers vinden dat ze nu onvoldoende worden betrokken bij het gemeentelijk jeugdbeleid. Alle nieuw gekozen gemeenteraadsleden krijgen na de verkiezingen een brochure met actiepunten. Ze moeten bijvoorbeeld spijbelaars harder aanpakken, werkgelegenheidsprojecten opzetten en meer openbare speelplaatsen inrichten. Een speciale wethouder Jeugdbeleid zou in iedere gemeente binnen een half jaar een plan van aanpak moeten maken. Bij de volgende onderzoeksronde kunnen ze dan op de ranglijst zien of de kinderen in hun gemeente inmiddels beter af zijn. ,,Het jeugdbeleid is nu nog te versnipperd. Je hebt nu een wethouder die gaat over de zandbakken, maar weer een ander gaat over het onderwijs. Dat moet veel beter op elkaar worden afgestemd.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties