Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiomaandag, 27 februari 2006

Nooit meer de laatste nieuwtjes bij t biljart
Franeker Wie ziek is, kan rekenen op een bezoekje. Of een kaartje. En wie jarig is, trakteert de hele ploeg. De leden van de biljartvereniging van de Bejaardensoos Franeker vormen een echte vriendenploeg, zegt Jelte van Langen van de vereniging. Maar ja, het einde is in zicht. De biljarters moeten na dit seizoen uit het zaaltje in het Earmhs in Franeker. De gemeente Franekeradeel wil het pand verkopen. En een nieuwe locatie? Die hebben de Franeker senioren nog niet gevonden.
,,Tige spitich, vindt Van Langen (75) de gang van zaken. Niet dat ze niet op tijd zijn gewaarschuwd hoor. De biljartvereniging vierde vorig jaar het vijftigjarige bestaan. Kort daarna maakte de gemeente Franekeradeel bekend fors te moeten bezuinigingen. Een van de bezuinigingsacties is verkopen wat er te verkopen valt, zo ook het Earmhs.
De dertig leden hebben uiteraard overal en nergens gezocht naar een nieuw onderkomen. Totnogtoe is de enige optie de beide biljarttafels te verhuizen naar het Dienstencentrumin Franeker. Klein probleempje: dan kunnen ze niet meer wedstrijdjes met clubs uit andere Friese plaatsen. ,,San wedstriid nimt de hiele dei. En omt it Tjsinstensintrum sels ek in biljertklup hat, soe dat betsjutte dat dy biljerters op sokke dagen net oan bod komme.
De competitie maakt het nu juist zo leuk, vindt Van Langen. ,,Wy geane wol nei Drachten, Dokkum, Burgum. Dat is altyd hiel gesellich. Dr fine se it ek al sa spitich dat wy der miskien mei ophlde. Se ha al oanbean s te helpen. Mar hoe?
De vereniging begon destijds in een nutsgebouwtje. Daarna verhuisde de club naar een voormalig ziekenhuisje. En weer later werd de vroegere Bethel-kerk betrokken. Tot de gemeente regelde dat de biljarters een lokaaltje in het Earmhs kregen. Dat is nu zon 21 jaar geleden.
Afwachten dus, hoe met de biljarters van de Bejaardensoos afloopt. Een ding weet Van Langen zeker: ls het clubje ophoudt te bestaan, zal hij zijn ,,freonnen missen. ,,It is san leuke ploech. Wy binne altyd sa gesellich fuort. Sommigen sille it wol misse. Je kinne no eltse dei efkes binnenrinne foar in potsje biljert. Dan komme je rn in oer as ien en binnen je in oer as fiif wer ths. En dr kinne je dan wer de lste nijtsjes troch fertelle.
Of het contact niet zal blijven? ,,Ach, jo witte sels wol hoet dat meastal giet.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties