Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiomaandag, 27 februari 2006

Tap blijft dicht in caf bij Damshs
Nij Beets Of bezoekers straks ook echt een borreltje kunnen nemen in het caf? Wander Veenstra, gids van het openlucht laagveenderij museum It Damshs in Nij Beets moet er hartelijk om lachen. ,,N, gjin drank hjir. Dan moatte de minsken it doarp mar yn, dr binne noch wol twa kroegen.
Het museum is druk bezig met de opbouw van het oude caf dat vroeger aan de Domela Nieuwenhuisweg stond, zo richting Aldeboarn.
De nieuwste attractie krijgt al aardig vorm: ,,It is wetterticht, sa at it dan neamd wurdt, vertelt Veenstra.
De kroeg stond tot zon zestig, zeventig jaar terug nog in het dorp. Met kroegbaas Toering, ,,en letter noch in pear oaren. Bij de kroeg hoorden een woning en een winkeltje. ,,En letter is der ek noch in dnsseal efter kaam.
Tegenwoordig is er niet veel meer van over. ,,In diel stiet noch oerein, it wurdt no brkt as in soart fan pakhs, weet Veenstra. Het is de bedoeling dat het kroegje van weleer rond mei af is. Mooi op tijd, voor het nieuwe seizoen. It Damshs trekt gemiddeld zon negenduizend bezoekers per jaar. In topzomers een must voor een openluchtmuseum - zijn dat er al gauw tienduizend.
Zo af en toe krijgt It Damshs er een nieuwe attractie bij. In 2003 nog werd het Houten Himeltsje dat zijn naam dankt aan het bouwmateriaal - geopend, dankzij een donatie van de Vrienden van it Damshs. Een replica van het kerkje dat destijds werd opgericht door ds. Guillaume Anne van der Brugghen (1848-1928). Dankzij Van der Brugghen hoefden de veenarbeiders niet helemaal naar het toenmalige Oud Beets te kuieren om een kerkdienst bij te wonen.
,,En fierder ha wy fansels ferskate hskes t froegere jierren. In stik as tsien, somt Veenstra op. ,,En in turfmakkerij, in bokhelling, turfskourre wrt allegear ark tentoansteld stiet, en fansels de trekkers-keet. Dr yn slepten feanarbeiders dyt fan fier kamen. En natuurlijk het landschap dat hoort bij een turfgebied: petgaten en polders.
Al met al goed voor een route over het terrein die een half uur duurt, verzekert gids Veenstra.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties