Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiomaandag, 27 februari 2006

Roofvogels vaker bejaagd
Leeuwarden – Roofvogels in Nederland worden vaker bejaagd, en zelfs vergiftigd. Ook komt het steeds meer voor dat de nesten worden vernield, zodat de jongen geen levenskans hebben. Dat heeft de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN) na onderzoek vastgesteld.
De zogenoemde vervolging van roofvogels is ,,wijd verspreid en neemt in omvang toe’’, stelt de WRN.
Volgens de werkgroep kan de jager of vandaal zijn gang gaan omdat de controle matig is: de pakkans is minimaal. Roofvogels worden onder meer bejaagd of vergiftigd ten gunste van de weidevogels, vermoedt de werkgroep. Fryslân, Groningen, Twente, Limburg en Noord-Brabant zijn ,,bolwerken van roofvogelvervolging’’, aldus WRN.
Boswachter van Staatsbosbeheer in de Rottige Meenthe R. Vriesema kan zich niet voorstellen dat weidevogelliefhebbers - ,,aaisikers’’ - de roofvogels verjagen of vergiftigen, om zo de weidevogels te beschermen. ,,Dat binne natoerleafhawwers. Dy dogge soks net. Dy sykje nei oare oplossingen.’’ Vriesema noemt als voorbeeld het Miedenproject, waarbij in groot overleg wordt gesproken over de herinrichting van gebieden. ,,Yn Surhúzum leit in gebietsje węr’t in protte greidefűgels sitte. Dan moatte je dęr gjin boskjes plantsje, dat lűkt rôffűgels.’’
Wie dan wel verantwoordelijk zijn voor de roofvogelverjaging dan wel -moord? ,,Tjsa, at wy dat wisten. Miskien is it in hobby, jout it sommige minsken in kick.’’
Overigens registreert Staatsbosbeheer – samen met de Algemene Inspectiedienst en de politie in een toezichtskring vertegenwoordigd - verdachte ‘bewegingen’ in het veld. Het vernielen van jaarlijks honderden nesten, jacht en vergiftiging zijn traditioneel de manieren om roofvogels te verdrijven uit een gebied. De vogels moeten echter anno 2006 met meer gevaren rekening houden. Zo raken ze vaker verstrikt in kraaienvangkooien en kastvallen. ,,Gevangen roofvogels worden op enkele uitzonderingen na gedood’’, aldus de WRN. Ook neemt de illegale handel in wilde vogels toe. Roofvogels en uilen (űle) zijn bij de malafide handelaren gewilde soorten.
Op drie soorten na, de grauwe kiekendief (skiere hoanskrobber) , buizerd (műzefalk) en slechtvalk (noardske falk) , is het aantal broedende roofvogelsoorten in Nederland de afgelopen tien jaar gedaald.
De blauwe kiekendief (blauwe hoanskrobber) is ernstig bedreigd. De vijftig tot zestig koppeltjes komen eigenlijk alleen nog op de waddeneilanden voor. Slechts twee paartjes leven daarbuiten in het Flevolandse natuurgebied Oostvaardersplassen. De buizerd is met ongeveer tienduizend broedparen de meest voorkomende roofvogel in Nederland. In West-Nederland neemt deze soort zelfs in aantal iets toe.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties