Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiovrijdag, 9 september 2005

‘Toch opvang procederenden’
Witmarsum – Asielzoekers die in beroep gaan tegen de eerste afwijzing van hun asielaanvraag, moeten toch opgevangen worden door de overheid. VVD-Tweede-Kamerlid Arno Visser stelt voor dat het COA voor hen een sobere noodopvang moet gaan verzorgen. Particulier en gemeentelijk gefinancierde noodopvang zoals die nu in Witmarsum plaatsvindt, zou dan tot het verleden behoren. Nu krijgen asielzoekers die hun afwijzing aanvechten, geen opvang meer al mogen zij wel in Nederland de beslissing afwachten. Sommige gemeenten – waaronder Wűnseradiel – regelen voor die personen een vorm van noodopvang, omdat zij niet willen dat ze op straat terechtkomen.
Als het COA de noodopvang gaat regelen, wil Visser af van de noodopvang door gemeenten. ,,Zij besteden de opvang vaak weer uit aan stichtingen. Daar is soms geen greep of zicht meer op. Het is een beetje een schimmige situatie geworden.’’
Volgens Visser vangen deze organisaties vaak ook mensen op die uitgeprocedeerd zijn. ,,Dat is niet de bedoeling. Deze personen moeten terug naar hun herkomstland.’’
Het gaat in zijn voorstel alleen om de groep mensen die onder de nieuwe Vreemdelingenwet uit 2001 vallen. De VVD’er wil de situatie na twee jaar evalueren. Gemeenten moeten volgens hem ook meer doen om woningen te regelen voor statushouders (asielzoekers die in Nederland mogen blijven).
Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) wilde gisteren eerst niets weten van het voorstel van haar partijgenoot. Later op de dag gaf ze aan toch niet onwelwillend te staan tegenover het voorstel.
Tweede-Kamerfracties zijn positief. GroenLinks-Kamerlid Vos spreekt van ,,een geweldige doorbraak’’. GroenLinks wil een spoeddebat met Verdonk.
CDA-Kamerlid Van Fessem is nog wat terughoudend. Hij wil eerst weten om hoeveel mensen het gaat en wat de kosten zullen zijn.
H. van der Snee van de Leeuwarder stichting Respons, die zich inzet voor asielzoekers zonder verblijfsstatus, vindt het een goed voorstel. ,,Omarm Arno’’, hield hij gisteravond zijn gehoor van zestig mensen voor op een actieavond van het platform Keer het Tij in Leeuwarden. ,,Dit is een verbetering. Wéér een paar mensen die niet op straat staan.’’
Arno Visser staat bekend als een hardliner waar het gaat om asielzaken, weet Van der Snee. ,,Dit is een opmerkelijke move van hem. En we moeten dus ook oppassen: de asieldiscussie dreigt weer te verzanden in politiek opportunisme.’’
Van der Snee constateert dat het vreemdelingenbeleid altijd over abstracties gaat. Dat mensen altijd in categorieën worden ingedeeld. ,,We moeten niet meer over ‘schrijnende gevallen’ praten, of over ‘mensen die in beroep gaan tegen de eerste afwijzing’. Het gaat om mensen met een gezicht die onder ons wonen.’’

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties