Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiovrijdag, 9 september 2005

Eenderde daklozen fraudeert
Leeuwarden – Alle 250 daklozen die in Leeuwarden een uitkering krijgen, worden gecontroleerd op fraude. Uit een steekproef onder dertig daklozen bleken er tien ten onrechte een uitkering te krijgen. De controle is een van de maatregelen waarmee de gemeente de bijstandskosten wil bedwingen.Dit kondigde wethouder Van Mourik (sociale zaken) gisteren aan. ,,Er bestond al langer het vermoeden dat enkele personen misbruik maakten van de uitkering”, aldus de wethouder. Het aantal mensen met een postadres op een van de maatschappelijke instellingen, waardoor ze een uitkering kunnen ontvangen, groeide van 110 in 2001 tot 250 in 2004. Uit een willekeurige test onder dertig daklozen bleek meteen dat er tien mensen fraudeerden. ,,Reden om nu de hele groep tegen het licht te houden.” Van geval tot geval wordt bekeken of er geld kan worden teruggevorderd.
Minder mensen in de bijstand betekent minder kosten voor de gemeente. En dat is nodig, want Leeuwarden krijgt hiervoor ook veel minder geld van het Rijk. De stad krijgt in plaats van twintig miljoen euro voor de uitkeringen nu nog maar iets meer dan vijftien miljoen euro. Lobbypogingen, samen met andere gemeenten, om die korting tegen te gaan, leverde voor Leeuwarden niets op.
Van Mourik: ,,Het Rijk schiet schromelijk tekort door gemeenten geen inzicht te geven in de hoogte van de uitkeringen voor de komende jaren.”
Behalve geld voor uitkeringen zit er in de uitkering van het Rijk voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) ook een som geld voor de reïntegratie van werklozen en gesubsidieerde arbeid (vijftig miljoen euro). Duidelijk is dat dit bedrag de komende jaren hetzelfde zal blijven. Leeuwarden wil nu honderd mensen extra uit de bijstand halen en gesubsidieerd werk laten doen. De stad zou het aantal voormalige ID-ers (ooit zo’n 1100) terugbrengen naar 400. Momenteel zijn er nog 322 ID-ers, en die worden naar een reguliere baan geholpen. Vanaf 2007 zou een nieuwe groep van 400 mensen met gesubsidieerd werk kunnen beginnen. Dat wordt nu vervroegd: volgens het nieuwe plan kunnen ze al in 2006 aan de slag. Bovendien worden het er honderd meer. Het is nog onduidelijk welk werk zij gaan doen.
De derde maatregel om de tekorten van de WWB op te lossen is het aanbieden van dagbesteding en reïntegratietrajecten aan honderd mensen die zeer kort werkloos zijn. ,,Het gaat bijvoorbeeld om scholieren. Zij krijgen geen bijstandsuitkering, maar worden wel betaald.”
****************** KORT-3-9 ******************

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties