Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiovrijdag, 9 september 2005

De eerste spullen worden alweer gebracht voor afgebrande kringloopwinkel
Suzanne Dijkstra
,,Ik wie goed fan slach. Doet ik op e brge stie en de flammen oeral boppe-t stutsen, doe tocht ik it is echt wier. Directeur Aukje Visser van De Wissel is direct naar de fabriek gegaan toen ze midden in de nacht werd gebeld dat er brand was in haar winkel. De medewerkers van De Wissel waren juist de afgelopen tijd intensief bezig geweest met brandpreventie. De medewerkers hebben een Bedrijfshulpverleningsdiploma en ze weten hoe ze een beginnende brand moeten blussen. ,,In brn wie altiten myn grutste angst en ik skrok my te pletter doet ik it hearde. Wy wurkje hjir allegearre mei hert en siel. Visser is blij dat de oorzaak buiten haar bedrijf ligt.
In december zouden de vijftig medewerkers van De Wissel het vijfjarig jubileum vieren. Maar in de vlammenzee is bijna de hele inboedel van de goedlopende kringloopwinkel verloren gegaan. Een deel van de opbrengst van de verkoop gaat altijd naar Roemenie. ,,Dy minsken dr hawwe it sa nedich nei de oerstreamingen. Visser verwacht wel dat er snel weer voldoende goederen zijn om te verkopen. ,,Fannemoarn waard it earste pakketsje al brocht en dat die s tige goed. Ze kreeg ook al direct van diverse mensen een aanbod voor een nieuwe winkelruimte. Hierover zal ze dinsdag beslissen.
s Middags stond er een hoogwerker bij het gebouw om de schade van bovenaf te inventariseren. Het gedeelte waarin de kringloopwinkel zat was het ergst getroffen. Twee keer laaide het vuur op in het ingestorte deel van de fabriek, zodat de brandweer gistermiddag terug moest komen om te blussen.
Ook bij de vijftig medewerkers kwam het nieuws hard aan. ,,Earst kaam de emo-kant want de minsken binne harren lam skrokken. Se wisten fan neat. Visser was de hele ochtend bezig met het regelen van opvang voor de medewerkers die s ochtends paraat stonden om te werken. ,,It sjocht der ferskrikkelik t en it stjonkt hjir fgryslik. Alles wat je yn jierren opboud hawwe is yn in pear oeren fuort.

Bus

,,Ik tocht wat wurdt it mistich, mar it bliek brn te wezen. Tjalling Feenstra, eigenaar van de voormalige zuivelfabriek van Dokkum bleef nuchter toen hij ontdekte dat zijn gebouw in vlammen stond. ,,Ik bin net gau yn panyk. Rond twaalf uur gisternacht ontstond er kortsluiting in de tot camper omgebouwde bus van Feenstra. Al 2,5 jaar was hij bezig de oude lijnbus te verbouwen. Feenstra zou vandaag met een groep naar de Formule 1 in het Belgische Spa vertrekken. ,,Dat kinne wy no wol ferjitte. Myn soan en ik binne mar thsbleaun, want der is in soad te regeljen en ik kin myn holle der oars ek net byhlde.
Feenstra is goed verzekerd. Hij is vooral blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen. ,,Ik fyn it noch it slimste foar de minsken fan De Wissel. Zelf hielp hij vijf jaar geleden ook mee met het opzetten van de kringloopwinkel. ,,It is sa spitich want De Wissel is in echte suksesformule. Hij denkt dat de winkel daarom wel een snelle herstart zal kunnen maken. ,,Ik bin der wis fan dat wy gau in nij plak foar harren fine. De zuivelfabriek wordt volgens Feenstra snel herbouwd. Maar of er weer een nieuwe kampeerbus komt? Feenstra is er nog niet zeker van. ,,Ik wyt net of ik dy motivaasje nochris opbringe kin.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties