Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Agendavrijdag, 9 september 2005

Orgel
Bolsward Sander van Marion geeft zaterdag om 20.00 uur een orgelconcert in de Martinikerk in Bolsward. Op het programma staan werken van onder anderen Sweelinck, Bach en Händel. Het concert is bedoeld als afsluiting van de nationale orgeldag in Fryslân.
Drachten In de Grote Kerk in Drachten geeft Martin Zonnenberg volgende week dinsdag om 20.00 uur een orgelconcert.
Dronrijp Dirk S. Donker geeft zondag een concert op het orgel van de Salviuskerk in Dronrijp. Het concert begint om 15.30 uur.
Hichtum In de kerk van Hichtum wordt zaterdag een viertal orgelconcerten gegeven op. Vier verschillende organisten zullen om 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur een deel van hun repertoire ten gehore brengen.
Leens Theo Jellema, organist van de Grote- of Martinikerk in Franeker, geeft zaterdag om 20.15 uur een concert in de Petruskerk te Leens.
Lemmer Organist Martin Mans geeft vrijdag een orgelconcert in de Gereformeerde Kerk van Lemmer. Het concert begint om 20.00 uur.
Leeuwarden Tijdens de nationale orgeldag in Fryslân geeft Theo Jellema zaterdag om 16.00 uur een concert in de Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.
Menaldum In de Protestantse Kerk in Menaldum is zaterdag een orgelconcert van Pieter Pilon. Het concert begint om 20.00 uur.
Sneek Volgende week maandag is er om 20.00 uur een concert in de Sint-Martinuskerk aan de Singel in Sneek. Op het orgel speelt dan Jet Dubbeldam.
Klassiek
Vocaal ensemble Vocaal Ensemble 4-Us geeft zondagmiddag een concert in het kerkje van Sandfirden. Het repertoire dat het Friese viertal ten gehore brengt varieert van licht klassiek tot modern Nederlandstalig en swingend. Het concert begint om 16.00 uur en de toegang is gratis.
Pop
Klomprock Zaterdag wordt ‘Klomprock’ georganiseerd bij het zwembad van Wommels. Op dit muziekspektakel zullen vier bands optreden, waaronder Skrok en The Secret. Het zwembad is open om 19.30 uur.
Ambrozijn Het nieuwe seizoen van Folk in de Wâlden gaat volgende week dinsdag van start met een optreden van Ambrozijn. Deze Belgische folkformatie put uit een ruim arsenaal wereldmuziek. Het concert vindt plaats op landgoed Stania State in Oentsjerk en begint om 20.30 uur.
Shantykoren
Admiraliteitssjongers Komende vrijdagavond is er voor het gemeentehuis in Drachten een optreden van de Admiraliteitssjongers. Dit shantykoor zal van 19.00-21.00 optreden.
Korenmolen Aan de Molenbuurt 16 in Koudum staat Korenmolen De Vlijt. Op zaterdag zijn hier diverse activiteiten vanaf 10.00 uur, waaronder een stoomtrekkertje. Tussen 14.00 en 17.00 uur is er een optreden van het shantykoor uit Bakhuizen.
Sint Annaparochie In de van Harenstraat in Sint Annaparochie zullen komende zaterdag acht shantykoren een optreden geven. Zij zullen zowel apart als gezamenlijk enkele liederen zingen. Het optreden begint om 13.45 uur voor het gemeentehuis.
Iepenloftspul
Kabaret It stik Kabaret is in oangripend ferhaal dat him ôfspilet tsjin de achtergrűn fan de opkomst fan in nazisme yn it Berlyn fan om 1930 hinne en dat de ynfloed dęrfan op it deistich bestean sichtber en fielber makket. In Amearikaanske skriuwer bedarret yn de Dútse haadstęd en yn ’e kunde mei de nachtklubsjongeres. Der űntstiet in leafdesrelaasje tusken twa hiel ferskillende wrâlden. It stik wurdt opfierd in de Notaristún yn Jorwert om 20.30 oere op freed en nije wike woansdei.
Theater
Open dag Het Posthuis Theater in Heerenveen heeft zaterdag een open dag met diverse activiteiten, waaronder een showdansgroep en de Britse entertainer Tim Jones. Verder zal er informatie zijn over het nieuwe seizoen. Om 20.15 uur is de try-out voorstelling van Enge Buren met de voorstelling Het dreigt vandaag gezellig te worden .
Overig
Monumentendag Het komend weekend is het door geheel Fryslân ‘Open monumenten dag’. Het thema van dit jaar is Religieus Erfgoed. Diverse kerken en andere gebouwen zijn op deze dagen open voor bezichtiging en er worden diverse activiteiten georganiseerd. Op www.openmonumentendag.nl staat uitgebreid aangegeven welke monumenten bij u in de buurt te bezichtigen zijn.
Multicultureel Leeuwarden wordt zaterdag multicultureel. Stichting Kleurrijk Beraad, De Raad van de Kerken en Stichting Het Ons Festival hebben hun krachten gebundeld om een festival te organiseren in het teken van saamhorigheid, solidariteit, respect en dialoog. Het festival begint ’s middags om 13.00 uur op het Zaailand. Er is deze middag muziek van verschillende artiesten, ook zullen informatiestands hun steentje bijdragen aan de boodschap die moet worden uitgedragen.
Rembrandt In Kultureel Sintrum De Groate Kerk in St. Jacobiparochie is vrijdag om 20.30 uur de film Rembrandt fecit 1669 van regisseur Jos Stelling te zien. De film schetst het leven van de grote schilder, tekenaar en etser. De film wordt vertoond ter afsluiting van de Rembrandttentoonstellingen die ter ere van 500 jaar ’t Bildt de afgelopen maanden te zien waren in de kerken van St. Annaparochie, Minnertsga, Jacobiparochie en Vrouwenparochie.
Kunstbeurs In Leeuwarden is komende zondag een gezamenlijke presentatie van de acht Leeuwarder Galeries. Tijdens deze ‘compacte kunstbeurs’ laten de galeries zien wat zij het komende seizoen gaan exposeren. De Koperen Tuin, gelegen in de Prinsentuin, is vanaf 11.00 uur geopend.
Improvisaties In de Hervormde Kerk van Joure geven zangeres Greetje Bijma en organist Klaas Hoek zondagmiddag om 16.00 uur een concert. Het programma bestaat uit een mix van oud-Engelse volksliedjes, enkele Friestalige liederen en improvisaties.
Lezing Pastoor Jan Romkes van der Wal en ds. Tjitze Tjepkema geven volgende week donderdag een lezing in sociëteit De Doele in Bolsward. Kaarten voor de lezing zijn tot volgende week woensag gratis te verkrijgen bij It Gysbert Japicxhűs. De lezing begint om 20.00 uur.
Schilderen It Frysk Skildershűs in Leeuwarden heeft zondag haar jaarlijkse open dag. Tijdens deze open dag is er informatie te verkrijgen over het nieuwe cursusaanbod. Er zijn demonstraties acryl- en olieverftechnieken en Johan Juckers speelt op zijn gitaar. De open dag begint om 11.00 uur.
Aankondigingen voor Uit deze week dienen uiterlijk twee weken vóór publicatie binnen te zijn bij het redactiesecretariaat (secretariaat@frieschdagblad.nl). Tevens is de uitagenda op onze website www.frieschdagblad.nl te zien!

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties