Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Geloof & Kerkmaandag, 5 september 2005

Start van het kerkseizoen in Poppenwier
Menno voor even terug op veelkleurige Menniste Dei
Poppenwier - De Ring Akkrum koos dit jaar voor een vrolijke start van het seizoen. Maar liefst acht Doopsgezinde Gemeenten rondom Akkrum maakten zaterdag hun gezamenlijke start van het winter- en gemeentewerk in zomerse sfeer in de straatjes en op het kerkpleintje van Poppenwier.
TINEKE HUIJING-ZIJLSTRA
Van Leeuwarden tot Wolvega en van Gorredijk tot Mid-Fryslân waren gemeenteleden van de verschillende doperse gemeenten naar Poppenwier gekomen om hun winterprogramma aan elkaar te presenteren.
Zo was er een muziekgroep waarnaar geluisterd kon worden, verschillende koren die uitnodigden tot meezingen, er waren prachtige quilts te bewonderen van verschillende quilt-groepen, je kon mandela tekenen, specifieke mennonite-hapjes proeven of recepten kopen. Stekjes aanschaffen van planten met bijbelse namen uit de kerktuin van Tjalleberd. Of je laten voorlichten over de Vredesgroep of projecten van de Zending en Bijzondere Noden.
Het nieuwe programma van het Studiecentrum van de Ring (van doopsgezinde gemeenten rondom ) Akkrum werd gepresenteerd en er was informatie over de plannen voor het Menno Simonsmonument in Witmarsum.
Binnen het gebied van de Friese Doopsgezinde Sociëteit zijn er drie Ringen van doopsgezinde gemeenten, namelijk de Ring Bolsward, de Ring Dantumawoude en de Ring Akkrum. De Ringen zijn te vergelijken met een classis in de Protestantse Kerk in Nederland, echter zonder de bindende uitspraken. Iedere doopsgezinde gemeente is autonoom. Binnen de Ringen vallen predikanten bij ziekte of vakantie voor elkaar in of ontwikkelen de kerkenraden gezamenlijke activiteiten op het gebied van catechisatie, zondagsschoolwerk, studiebijeenkomsten of cursussen.

Studiecentrum

Zo is er in de Ring Akkrum een Studiecentrum ontstaan, heeft de Ring Dantumawoude o.a. regio-catechisatie en is de Ring Bolsward bezig met het opzetten van gezamenlijk kinder- en jeugdwerk.
Het bijzondere van de startdag van zaterdag zat ’m vooral in de ontspannen en vrolijke sfeer. Poppenwier is een prachtig dorp. Als je er op zo’n zonnige dag binnenloopt waan je je even in een andere wereld. Het kerkpleintje nodigt uit tot gezellig praten onder een boom, tot elkaar weer hartelijk begroeten en bijpraten bij een hapje en een drankje en je met elkaar verheugen op een nieuw seizoen van leren en vieren, van dienen en getuigen.
Ruim tweehonderd mensen kwamen in de loop van de dag voor een korter of langer bezoek naar Poppenwier en deden mee met één van de vele activiteiten. Rond twaalf uur kwam er wel een heel bijzondere gast met paard en wagen aan, namelijk Menno Simons zelf.
Hij was ontroerd en trots zoveel van ‘zijn volk’ op de been te zien en bleef dan ook prompt tot het eind van de middag, om in eigen persoon, samen met de eigentijdse voorganger Peter Lindeboom met een vesper de ontmoetingsdag af te sluiten.
Beide voorgangers hielden een meditatie op psalm 25, waaruit duidelijk werd dat de zestiende-eeuwse meditatie van Menno Simons, weliswaar enigszins gemoderniseerd door de ‘acteur’ ds Johannes van der Meer, die de rol van Menno Simons met verve speelde, niets onderdeed voor de 21ste-eeuwse variant van dominee Peter Lindeboom.

Rustpunten

De vesper vond in de openlucht plaats op het kaatsveld van Poppenwier. Het lawaai van verkeer en landbouwmachines, pratende mensen en spelende kinderen, stoorde de dienst niet. Ouderen en jongeren zaten rustig te luisteren, te zingen en te bidden. Kinderen dartelden eromheen. Verleden en heden raakten elkaar. Met - door alle tijden heen - als vaste kern: de nooit veranderende opdracht om als gemeente van Christus rustpunten te blijven vormen in de hectische maatschappij.
De opdracht om met alle talenten die je hebt mogelijkheden te blijven creëren tot inkeer en gebed, tot ruimte voor ontmoeting met de Ander. Dat dit op veel manieren kan zagen we in Poppenwier. De veelzijdigheid en veelkleurigheid van de menniste gemeenschap toonde zich in haar volle breedte.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties