Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Bijschriftdinsdag, 21 december 2004

Levensmoe
Het is vreemd, maar wat een mens niet horen wil, dat hoort hij niet.
Jesaja 50:4-6
Het is vreemd, maar wat een mens niet horen wil, dat hoort hij niet. Jezus is geboren in bezet gebied, de Romeinen heersten in Israël. Het vrijheidslievende volk van de Joden hunkerde naar de komst van de Messias. Het is zo begrijpelijk dat ze hem verwachtten als een koning die het Romeinse juk zou verbreken, die het land vrede en vrijheid, overvloed en glorie zou schenken.
Wat men niet wilde horen, dat hoorde men niet. Namelijk dat Jesaja bij herhaling heeft voorzegd dat de Messias zou komen in de gestalte van een knecht en dan nog wel een lijdende knecht.
Had God dan niet een vredevorst beloofd? Jawel, maar het zou met hem door de diepte heengaan naar de verhoging. De profetieën van Jesaja liegen er niet om. Steeds duidelijker is er sprake van het lijden dat de Messias te wachten staat. In deze derde profetie over de knecht des Heren worden de geseling en de smaad die hij zal moeten ondergaan, duidelijk voorzegd.
Ten tijde van Jezus wilde men van deze profetie niet weten: Jezus zelf heeft er wel naar geluisterd. Hij wist wat Hem te wachten stond. Hij zegt: ‘Ik ga naar Jeruzalem om bespot te worden en bespuwd, gegeseld te worden en gedood’ (Marcus 10:32-34).
Hoe ontroerend is het om te lezen dat God zijn knecht heeft voorbereid op zijn moeitevolle taak. Als een leerling heeft Hij hem leren luisteren naar de profetie. De Getrouwe heeft hem voorgezegd wat te doen en te spreken. Jezus zal later getuigen: ‘Ik kan van Mijzelf niets doen. Wat Ik van de Vader gehoord heb, dat doe Ik’ (Johannes 5).
Met welk doel moet de knecht spreken? Het antwoord is verrassend: ‘om de moede te ondersteunen’ (vers 1). Knoopt u dit prachtige woord in uw oor. God kent ons. Hij weet hoe wij er soms niet meer tegenop kunnen. Het wordt ons allemaal te veel. We zijn moe, levensmoe.
In de krant lees ik dat een op de vier Nederlanders in meerdere of mindere mate lijdt aan depressiviteit. Dat geldt ook voor jongeren. Ik schrik daar van. Er zijn dus in ons land miljoenen neerslachtige mensen. Voor wie het allemaal niet meer hoeft. Jezus is in ‘t bijzonder gekomen voor de moedeloze mens. Juist in deze donkere dagen voor Kerst mogen we daaraan denken. En anderen eraan herinneren. Jezus heeft ons voorgezegd en voorgeleefd: het gaat door de duisternis heen naar het licht!
Jaap Zijlstra
Uit: ‘Toekomst’, Kok Kampen

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties