Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Expowoensdag, 25 augustus 2004

Aldtsjerk, Dorpshuis Oerein: tent. ‘Blauw en zilver’, t/m 1 sept.
Aldtsjerk, Galerie Bloemrijk Vertrouwen: Zomerstocktentoonstelling, t/m 2 sept.
Allingawier, Museumdorp: expo Dini Boogaart (schilderijen), t/m 30 sept.
Ameland, Amelander musea: wisselexpo ‘Amelander meesters’, t/m 15 nov.
Anjum, Molen De Eendragt: expo schilderijen van Ipie v.d. Veen, t/m 31 aug.
Balk, Talma Hiem: expo Rose-Mieke Ernst (aquarellen/acryl), t/m 31 aug.
Ballum, Gemeentehuis/Galerie Bo Lumen: expo Natalia Dolgova (schilderijen), t/m 7 okt.
Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: expo Adam Kruczek en Klaske Kalsbeek, t/m 14 sept.
Bildt, diverse locaties: Slikwerk, expo in kerken en kleine musea, 28 en 29 aug., 4 en 5 sept. (info: Groate Kerk en VVV St. Annaparochie).
Buitenpost, De Kruidhof: expo Ciska Wiersma (dieren en in het bijzonder koeien), t/m 8 sept.
Buitenpost, Gemeentehuis: expo schildersclub It Koartling, t/m 22 sept.
Burgum, Streekmuseum Volkssterrenwacht: wisselexpo ‘Tijdgenoten tekenden Tytsjerksteradiel’, Riekele Prins (1905-1954), Jaap Rusticus (1913-1972) en Klaas Koopmans (1920), t/m 31 dec.
Damwoude, Atelier Adema: overzichtstent. Jan Reinder Adema 50 jaar, 27 en 28 aug.
Dokkum, Natuurmuseum: expo ‘de Steenuil’, tot 28 okt.
Dokkum, Museum Admiraliteitshuis: expo ‘Bonifatius 754-2004’, t/m 31 okt.
Dokkum, N.H.-Kerk: zomertent. ‘Aanvaarden’, t/m 31 aug. (niet tijdens vieringen).
Dokkumer Nieuwe Zijlen, De Dream: expo Gerriet Postma, t/m 1 okt.
Drachten, Bibliotheek: expo studenten opleiding Fotonica Friese Poort Drachten, t/m 20 sept.
Drachten, Museum Smallingerland: expo ‘Recente aanwinsten’, t/m 3 okt.
Drachten, Rabobank, Lavendelheide: expo ‘Beeld op het noorden’, beelden van Jikke van de Waal-Bijma, t/m 30 nov.
Earnewâld, Skûtsjemuseum: expo ‘De taal van de schippers’, t/m 31 okt. * Gang en beeldentuin: kunstwerken van o.a. Sergej Tjukanov, Ab Steenvoorden, Bernet Keuenhof, Evert Arensman, J.J. Bakker en Hendrik Beekman, t/m 31 okt.
Earnewâld, Galery Koopmans: zomertentoonstelling met werk van Gosse Koopmans, Klaas Koopmans en Wim van der Veer, t/m 28 aug.
Eastermar, De Zandloper: expo Lolkje van der Kooi ‘De getekende zee’, t/m 10 sept.
Exmorra, De Spintol: poppenhuistentoonstelling en ambachtelijk werk, t/m 30 sept.
Exmorra, Frysk Lânbouw Museum: expo ‘Loeiblafknor’, t/m 31 okt.
Ferwert, Gemeentehuis: expo Vanya Algra (collages), t/m 31 aug.
Franeker, ‘t Coopmanshûs: laatste tentoonstelling: 81 werken van kunstenaar te zien, die sinds de jaren 70 geëxposeerd hebben, t/m 29 aug.
Franeker, Eize Eisinga Planetarium: expo ‘Arjen Roelofs, een vergeten genie’, t/m 30 sep.
Gorredijk, Streekmuseum Opsterland: zomertentoonstelling Ot en Sien en de man die hen tekende Cornelis Jetses, t/m 2 okt.
Grou, ‘s Lands Welvaren: expo van Waterpalet Grou, t/m 29 aug.
Grou, Museum De Trije Gritenijen: tent. ‘Ferfier oer it wetter’, t/m 30 sept.
Harlingen, Atelier BB aansee: tent. ‘Zoutwater’, t/m 31 okt.
Harlingen, De Batting: expo Frans Nagel, t/m 25 okt.
Harlingen, Galerie De Engel: expo Roel van der Bij (aquarellen/gouaches), t/m 26 sept.
Harlingen, Galerie De Huiskamer: expo Ebbing Sipma (olieverf), Frâns Faber (grafiek en tekeningen) en Johan de Vries (unica glaskunst), t/m 18 sept.
Harlingen, Galerie De Koe: expo Julis Bekker (schilderijen, tekeningen, gemengde techniek), t/m 3 okt.
Harlingen, Galerie De Vis: expo ‘Harlingen Haven’ (div. kunstenaars), t/m 28 aug.
Haulerwijk, Galerie Hummel: expo van schildersgroepen uit Ureterp, tot 25 sept.
Heerenveen, Kunstruimte Heerenveen: fototent. ‘Het noordelijk gevoel’ met Klaas van der Schaaf, Lubbert Boersma, Teun Veldman en Jan Duker, t/m 5 sept.
Heerenveen, Museum Willem van Haren: tent. Jos Wong in beeldentuin, t/m 3 okt. * Expo Boele Bregman, t/m 22 aug. (ook in kunstruimte Wagemans, Beetsterzwaag)
Hegebeintum, Informatiecentrum: expo Okke Douma (schilderijen), t/m 3 okt. * tent. ‘Samling âlde redens’ van Alle Sterk, t/m 3 okt.
Jelsum, Dekema State: tent. ‘200 jaar familie Van Wageningen op Dekema State 1791-1996’, t/m 31 okt.
Joure, DE-galerie: eigentijdse schilderijen/|beelden van bekende kunstenaars en aankomend talent uit binnen- en buitenland, t/m 30 aug.
Joure, Fries Grafisch Museum/Museum Joure: expo ‘De Midstraat, kloppend hart van Joure’, t/m 5 sept. * tent. ‘50 jaar Boerebrulloft in Joure’, t/m 5 sept.
Joure, Museum Joure: Etsen en zinkografieën van Darina Peeva, tot 29 aug.
Katlijk, Atelier-Galerie de Ruijter-van Santen: zomersalon Masks & Amulets, African Tribal art, t/m 29 sept.
Kollum, St. Oudheidkamer Mr. Andreae: expo ‘Kerken in Kollumerland’ en ‘Schoolplaten’, t/m 25 sept.
Koudum, Galerie het Ooste: expo Lachende Koppen in steen, bronzen beelden, t/m 30 sept.
Langezwaag, Galerie Weekhout: zomerexpo diverse kunstenaars (schilderijen en keramiek), t/m 31 aug.
Langweer, De Hoeksteen: schilderijententoonstelling, t/m 31 aug. (geopend zaterdag en woensdag van 13.00-18.00 uur).
Leek, Interieurcentrum Apoort: verkoopexpositie van kunstenaar Botas, schilderen, beeldhouwen en schrijven van verhalen, t/m 30 aug.
Leek, Rijtuigmuseum: expo ‘Met oprechte deelneming, rouwen, rituelen en rijtuigen’, tot 31 okt.
Leeuwarden, ARTemisia: expo ‘Bloemetjes & Beessies’, met hoofdexposant Margot Brekelmans, t/m 27 aug.
Leeuwarden, Binnenstad: openluchttentoonstelling van schilderkunst en andere vormen van creatieve expressie, t/m 24 sept.
Leeuwarden, Binnenwerk: expo Joop Zwart (schilderijen), t/m 21 sept.
Leeuwarden, Fries Museum: Kanselarijkelder ‘Fries zilver’, t/m 31 dec. * tent. ‘Romeinen in Friesland’, t/m 9 jan. * tent. ‘De Twaalf Werken van Herakles - hedendaagse landschappen van Fred Thoolen’, t/m 12 sep. * presentatie ‘Kill your darlings, nooit!’ van Euf Lindeboom, t/m 5 sept.
Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: groepstent. ‘Pelgrimsroute Jacobspad’, t/m 29 aug.
Leeuwarden, Grote kerk: expo Henk Pietersma, t/m 11 sept.
Leeuwarden, No5: zomerexpositie, t/m 27 aug.
Leeuwarden, NHL, TEM galerij: zomer expositie, werken uit eigen collecties van de afgelopen jaren, tot 1 sept. * kleine expositie gewijd aan het ‘theater van de Fysica’, door Wim Reimerts, tot 15 okt.
Leeuwarden, Pakhuis Koophandel ‘t Andere Museum: tent. ‘Kraam en Doop in Friesland’, t/m 31 okt.
Leeuwarden, Princessehof: tentoonstelling ‘Lekker Decadent! Serviesgoed uit de twintigste en eenentwintigste eeuw’, t/m 24 okt.
Leeuwarden, St. Joseph Galerie: gevarieerde zomerexpo met kunstenaars uit binnen- en buitenland, t/m 28 aug.
Leeuwarden, Tresoar: tent. ‘Olympische Spelen: winnen is belangrijker dan deelnemen’, t/m 11 sept.
Leeuwarden, Verzetsmuseum: To, tiener in oorlogstijd, een tentoonstelling over de oorlogsschriften van To Hofstra, t/m 12 sept.
Marrum, Kabinet Hendrik Beekman: expo Johannes Garst (surrealist), t/m 19 sept.
Moddergat, ‘t Fiskershúske: tentoonstelling ‘Verpakt in Vis, voorwerpen van en met vissenhuid’, t/m 31 okt.
Nij Beets, Sudergemaal: Schilderijen van Klaas Werumeus Buning, t/m 29 aug.
Nijeberkoop, Galerie Tusken Tjonger en Linde: expo werken op papier van W. de Haan, t/m 2 okt. * expo ‘Kantklossen’, t/m 2 okt.
Nijega, ‘t Kommisiehuys: zomerexpo Here & Gone, Mark Lennon, t/m 29 aug.
Noordwolde, Nationaal Vlechtmuseum: tent. ‘Tradition Day’ (mandenmakers uit Ierland), t/m 30 aug.
Oude Bildtzijl, De Witte Klok: expo ‘Van klei tot tegel’, t/m 12 sept.
Oude Bildtzijl, Julianakerk: expo ‘Elfstedentochten’, t/m 1 sept.
Oudemirdum, Mar en Klif: expo natuurfoto’s Hans Baron, t/m 29 okt. * expo ‘Vier jaargetijden’ (aquarellen), t/m 29 okt.
Paaslo, Paasloërhof: expo ‘Buitengewone beelden’, t/m 31 okt.
Piaam, Nynke Pleats: expo fotograaf Pieter Bakker, t/m 7 sept.
Raard, OerKa Irene Verbeek Museum: expo ‘Irene Verbeek 2004’, t/m 1 nov.
Saaxumhuizen, Pronkkoamer: expo Lex Smit-Duyzentkunst (acrylschilderijen), Sytske Feitsma (tegeltableaus) en Nadjezda Schokker (glasobjecten), t/m 12 sept.
Schiermonnikoog, Yn de aud Hynjersschuun: expo Jeppe Homan ‘Bij nacht en ontij’, t/m 12 sept.
Sebaldeburen, Galerie Het Gebint: tentoonstelling Kunst tussen de gasten, Westerkwartierse sferen, poelen, petgaten en gasten, t/m 30 sept.
Sint Annaparochie, Van Harenskerk: expo ‘Tóth en Käufer op Het Bildt’, t/m 25 sept.
Sloten, Stedhûs Sleat: tent. over het bekende duo: Laurel & Hardy, t/m 5 sept.
Heleen Sieders en Ineke Betten, t/m 31 aug.
Sneek, Galerie Bas: expo ‘Sneek is nóg meer’, t/m 28 sept.
Sneek, Galerie Peter Bax: expo Anneke Jansen-Kniesmeijer (keramiek) en Tjeerd Landman (schilderijen), t/m 30 sept.
Sneek, Fries Scheepvaart Museum: expo Egnatius Ydema - Schilder van het Friese waterland, t/m 5 sept.
Sneek, Groate Kerk/Martinikerk: expo ‘Poëzy op Poaten’ fan Henk van der Veer & Paul van Goor, o/m 4 okt.
Sneek, Het Nationaal Modelspoor Museum: tent. ‘Restaurant op wielen’, t/m 31 aug.
Sneek, Sytsma, Antiek & Kunst, Zeilmakersstraat: expo Jacqueline Lehmann, Oteg Martirosjan,
St. Annaparochie, Van Harenskerk: expo ‘Toth en Kâufer op het Bildt’, t/m 11 sept. (elke vrijdag en zaterdag).
Stiens, Gemeentebuis: expo Wia Bouma (olieverf landschappen/portretten), t/m 7 okt.
St. Jacobiparochie, Groate Kerk: expo ‘Was Jacobus een Slikwerker’, t/m 11 sept.
St. Nicolaasga, Galerie Heide: collectie merklappen, iedere zondag 14.00-17.00 u.
Terherne, Voorm. kerkgebouw, Buorren 46: expo ‘8x Keramiek, t/m 29 aug.
Tijnje, Galerie/Beeldentuin La Lanka: expo ‘Zomer in Friesland’, tot 2 sept.
Tijnje, Ulenest: tent. ‘Overwegend monumentaal’, t/m 31 okt. * tent. Karin Hardonk (tekeningen en ruimtelijk werk), t/m 12 sept.
Tjerkwerd, Galerie ArtiSjok: expo ‘Lisèlde, la Reine d‘Eglise Monticule’ met Ada Stel (keramiek), MoiA (schilderijen) en Koost Stel (het verhaal), t/m 30 sept.
Veenklooster, It Lytse Slot: zomerexpo 2004 met thema ‘Met gehoorzame hand’ van Sierk Schröder (schilderijen), t/m 31 okt.
Veenklooster, Landbouwmuseum De Brink: expo ‘Het Friese paard’, t/m 31 okt.
Vlieland, Tromp‘s Huys: tentoonstelling van werken van acht vrouwelijke leden van de in 1953 opgerichte Nederlandse Vereniging van Zeeschilders, ‘De Looze Meisjes’, t/m 9 okt.
Warns, Galerie De Ferbylding: expo ‘Fan Warns oant wierum’, met werk van Marijke van Dijk en Tonneke Boer, t/m 4 sept.
Warten, It Earmhûs: expo Anneke Hoogendoorn ‘Onkruid bestaat niet’ (aquarellen/zijdeschilderen), t/m 31 aug.
Wergea, Galerie TOONbeeld: zomertentoonstelling ‘Niet bij Brood alleen’, t/m 29 aug.
Westergeest, Galerie Ten Dele: tentoonstelling met mandala’s van Fredy van Weert, t/m 31 aug.
Wierum, Museumkerk Eben Haëzer: expositie over het levenswerk van de kunstschilder Jo Rispens (1914-2002), t/m 25 sept.
Wolvega, Hannie Mein Keramiekgalerij/Homecenter: veertigste expo van bij de S.K.N.N. aangesloten keramisten, t/m 1 okt.
Wolvega, Oudheidkamer: expo van miniaturen over de Tweede Wereldoorlog in deze regio, t/m 30 sept.
Workum, Jopie Huisman Museum: expo ‘Vreemde Verzamelingen’, t/m 31 dec.
Workum, Museum Kerkelijke Kunst: expo collectie kunstschatten en religieuze gebruiksvoorwerpen uit het rijke Roomse Leven, t/m 15 sept.
Zwaagwesteinde, Oudheidkamer Dantumadeel: tent. ‘Nederlandsch Indie Indonesia - Een komen en gaan’, t/m 6 nov.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties