Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Regiodinsdag, 25 mei 2004

Advies Commissie Belastinggebied
‘Belastingmacht bij gemeente’

Den Haag – Gemeenten lopen grote financiële risico’s als ze niet zelf mogen bepalen hoeveel en welke belastingen ze heffen, zoals het kabinet wil. Dat staat in een rapport van de commissie Gemeentelijk belastinggebied van de VNG.

De Tweede Kamer bespreekt donderdag een kabinetsvoorstel om het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting af te schaffen. Die belasting wordt nu nog door de gemeenten geheven, en kan door individuele raden worden verhoogd, bijvoorbeeld als de gemeente voor een groot project staat.
In de plannen van het kabinet krijgen alle gemeenten een evenredige uitkering vanuit het Gemeentefonds. De speelruimte voor individuele gemeenten is daarmee verdwenen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is daar fel op tegen, en heeft de Commissie Gemeentelijk Belastinggebied een rapport laten maken, waarin de gevolgen van de maatregel in kaart worden gebracht.
De conclusie van het rapport, dat morgen wordt gepresenteerd, is dat Nederlandse gemeenten grote financiële risico’s gaan lopen. Het rijk schuift steeds meer taken door naar gemeentelijke overheden, maar neemt de bekostiging van die taken in eigen hand. ,,Bovendien zijn gemeenteraden straks niet langer in staat het nut van plaatselijke voorzieningen af te wegen tegen de belastingoffers die daarvoor moeten worden gebracht”, aldus rapportopsteller hoogleraar Boorsma.
Volgens de commissie zullen burgers, als de plannen doorgaan, nog minder interesse krijgen in de gemeentelijke politiek, omdat daar daar dan geen ingrijpende financiële beslissingen meer genomen worden. ,,Bijna nergens in de Europese Unie is de belastingmacht van gemeenten al zo beperkt. Gaan de kabinetsvoorstellen door, dan worden we helemaal een buitenbeentje.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties