Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
vrijdag 22 juni

Hoofdartikeldinsdag, 25 mei 2004

Middenstanders in actie…
Het was een heuse bezetting, gisteren in Leeuwarden: middenstanders in de binnenstad belemmerden de aanvang van een omvangrijke bouwactiviteit. Door de bouwwerkzaamheden zijn middenstanders gedurende bepaalde tijd niet of moeilijk bereikbaar. De wijze waarop de gemeente, in dit geval Leeuwarden, met hun belangen omgaat, was de reden voor de actie.
Het gebeurt niet vaak dat middenstanders op deze wijze hun protest laten horen jegens het beleid van hun gemeente. Meestal blijven ergernis en woede binnenskamers, in een zaaltje of in het gemeentehuis. Maar nu was de maat vol.
De actie in Leeuwarden zou gemakkelijk door vele gevolgd kunnen worden. Want in veel gemeentes maken de ambtenaren er een potje van: geen oog en oor voor de belangen van de middenstand, slechte communicatie, geen bereidheid de middenstand te laten meedenken, soms eindeloos veel tijd nemen voor het nemen van beslissingen en meer van dergelijke dommigheid. Traagheid, ondeskundigheid en ongecoördineerd beleid kost het bedrijfsleven vele miljoenen euro’s. Onlangs vertelde een ondernemer in deze krant hoe een verhuizing van een bedrijf vijf jaar duurde, vervolgens duurde het drie jaar voordat er een goede toegangsweg lag en er moest nog een jaar worden gewacht op verlichting en belijning. De bewegwijzering duurde nog langer…
In Leeuwarden ging bij het project in de binnenstad ongeveer alles fout dat fout kon gaan. Misschien is de houding van ambtenaren wel het ergste: als afspraken niet kunnen worden nagekomen, worden middenstanders simpelweg ‘op de hoogte gebracht’, ook al betekenen de wijzigingen van de plannen dat de middenstanders plotseling wéér een maand een slechte omzet kunnen draaien wegen slechte bereikbaarheid. Die houding ontsiert ambtenaren in veel gemeenten. Een organisatie als het MKB, voor het midden- en kleinbedrijf, kan veel verhalen vertellen over het wanbeleid van ambtenaren in veel gemeenten jegens hun middenstand. In die verhalen lijkt het alsof ‘de gemeente’ in een werkelijkheid leeft die alleen in het gemeentehuis bestaat en waar middenstanders ‘lastige mensen’ zijn die ambtenaren het leven zuur maken.
De binnenwereld van de ambtenarij heeft meerdere kenmerken, maar één is wel bijzonder hinderlijk: de hiërarchische bureaucratie. Ondernemers hebben vaak het geval dat het gemeentehuis slechts bestaat uit kastjes en muren, waartussen ondernemers heen en weer geslingerd worden. En niemand neemt de verantwoordelijkheid, altijd zijn ‘anderen’ de schuldige. Zo ook in Leeuwarden, waar de gemeente heel laf de rol van Zwarte Piet toebedeelt aan de aannemer die het werk op de Kelders uitvoert.
Anderzijds zijn middenstanders ook niet altijd goede gesprekspartners. Het eigenbelang weegt bij hen nogal eens het zwaarst en dan vaak ook nog op korte termijn. Gesprekspartners die alleen oog voor zichzelf hebben, zijn voor overheden niet de gemakkelijkste gesprekspartners.
…als signaal
De schade die de lokale en regionale economie ondervinden van slecht beleid en incompetentie van de gemeenten is nauwelijks te onderschatten. Dat is een van de achtergronden van de wedstrijd die MKB-Noord nota bene heeft uitgeschreven voor de meest ondernemersvriendelijke gemeente. Ondernemers kunnen door middel van een enquête duidelijk maken wat ze van hun gemeente vinden ten aanzien van gemeentelijke lasten, procedures en het ‘meedenkend vermogen’ van hun gemeente.
Datzelfde MKB doet herhaaldelijk uitspraken over de handelwijze van gemeenten. Eén uitspraak komt steeds terug: ambtenaren gaan er vaak vanuit dat de buitenwereld zich aan hen aanpast, terwijl het andersom moet zijn: ambtenaren moeten zich dienstbaar maken aan de burger en ook aan de middenstand. Burgemeester Leers van Maastricht heeft onlangs zijn ambtenaren die houding ook willen leren: jij bent er voor de burger en niet andersom. Gelukkig zijn er ook in Fryslân er enkele gemeenten die in die geest werken.
De ‘bezetting’ in Leeuwarden is een signaal dat ondernemers niet alles ‘pikken’. Het is goed dat ze door middel van een vriendelijke actie de aandacht hebben gevestigd op een verschijnsel dat zich op veel plaatsen voordoet en dat niet moet worden geaccepteerd. Al was het maar omdat gemeenten het zich niet kunnen permitteren om mensen die mede zorgen voor de leefbaarheid en de economie van een gemeente, slecht te behandelen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties