Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiomaandag, 9 februari 2004

Vissen in Weaze al zichtbaar
Leeuwarder grachten nog niet helder genoeg
Leeuwarden - De proef met een doorvaarbare waterkering in de stadsgracht van de Weaze in Leeuwarden is succesvol, maar nog niet geslaagd. Bij veel regen, zoals de afgelopen weken het geval was, ontstaat in de grachten een sterke stroming. De waterkering functioneert dan ondermaats en daarom is aanvullend onderzoek nodig naar de stroming in de stadsgrachten. Ook komen er dit jaar nog vier waterkeringen bij.
Leeuwarden wil internationaal scoren met het omvangrijke waterproject De Blauwe Diamant. Om de kwaliteit van het water sterk te verbeteren, werden door gemeente, provincie en het waterschap al veel deelprojecten uitgevoerd. Zo werd vorig jaar 70.000 kubieke meter bagger uit de grachten gehaald.
Om de helderheid van het water aanzienlijk te vergroten, moeten de grachten van de binnenstad nog worden afgesloten van het boezemwater in de singels. Het Wetterskip bedacht daarvoor een vernieuwende, doorvaarbare waterkering, waar er uiteindelijk vier van nodig zijn.

Damwand

Vorig jaar juli werd een proefopstelling gemaakt in de gracht van de Weaze. Bij de Brol werd een tijdelijke damwand geslagen en aan de andere kant van de gracht kwam de waterkering. Door steeds met zand gefilterd water toe te voegen, moest de helderheid op peil blijven.
Dat lukt, zegt projectleider Roelof Veeningen van Wetterskip Fryslân. ,,We hebben nu een zichtdiepte van een meter bereikt, je kunt de vissen al zien zwemmen.’’ Ter vergelijking: in de gracht van de Nieuwestad is de zichtdiepte nog maar zestig centimeter. Ook is het fosfaatgehalte bij Weaze meetbaar gedaald, van 0,3 tot 0,17 milligram per liter.
Een kritisch punt is echter dat de waterkering niet goed functioneert bij de aanvoer van veel regenwater. Daarom zal binnenkort in samenwerking met studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) onderzoek moeten worden gedaan naar stromingen in de stadsgrachten.

Drinkwaterkwaliteit

Studenten van het Van Hall Instituut zullen de toepassing van een zogenoemde membraam-bioreactor onderzoeken. ,,Die is in staat om drinkwaterkwaliteit te leveren’’, vertelt Veeningen. De reactor is in bruikleen van Vitens en staat bij de rioolzuivering in Leeuwarden. Langs de Potmarge zijn al buizen aangelegd die het schone water straks naar de stadsgrachten kunnen brengen. Of in de praktijk ook echt voor de bioreactor gekozen zal worden, is echter nog onzeker. ,,Er is eerst meer onderzoek nodig.’’
Die vier definitieve waterkeringen zullen nog dit jaar worden aangelegd bij de Harmonie, Tuinen, Hoeksterend en Weaze. Monumentenzorg moet zich nog wel over de waterwerken uitspreken.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties