Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Regiomaandag, 9 februari 2004

Ex-ambtenaar vreest adviesfraude bij mzb
Leeuwarden – Wouter Leeuwenburgh, tot 1 januari 2000 ambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarschuwt voor belangenverstrengeling en adviesfraude bij de beslissing over de komst van een magneetzweefbaan (mzb) op het traject Schiphol-Groningen.
Leeuwenburgh pleit in een opiniërend artikel in NRC Handelsblad voor een parlementaire enquête naar adviesfraude bij grote infrastructurele werken. Volgens hem is de maatschappelijke schade als gevolg van adviesfraude een veelvoud van de schade van de bouwfraude. Hij becijfert dat de Betuwelijn, aangelegd voor meer dan vijf miljard euro, ruim zevenmaal duurder is uitgevallen dan aanvankelijk geraamd en bijna vijf keer zo weinig rendement lijkt te gaan opleveren dan in eerste instantie was beloofd.
Uit ervaring zegt Leeuwenburgh te weten dat bij de Betuwelijn, de hogesnelheidstrein-zuid en de hogesnelheidstrein-oost, maar ook bij de aanleg van de vijfde baan van Schiphol ,,niet wenselijke adviezen in de wind werden geslagen”. ,,Ieder kritisch advies van buiten of binnen de eigen organisatie wordt als hinderlijk en bedreigend beschouwd… Dergelijke adviezen worden dikwijls zwartgemaakt, belasterd of tegengewerkt.”
Leeuwenburgh was bij Verkeer en Waterstaat onder meer hoofd ordening en voorziening rijkswegen en is tegenwoordig VVD-raadslid in Voorschoten en bestuurslid van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij zegt al ,,een jaar of twaalf te vechten tegen de onzinnige besluitvorming omtrent de Betuwelijn”.
Ook bij de eventuele aanleg van de mzb – en de aanleg van de Tweede Maasvlakte - ziet hij belangenverstrengeling nu al aankomen. Volgens hem is er veel onzekerheid over het Duitse systeem van een magneetzweefbaan. Alle beschikbare informatie is volgens de oud-ambtenaar afkomstig van de Duitse leverancier Siemens. ,,En de hoogste baas van de Nederlandse tak van dit bedrijf zit in een commissie mobiliteit, die de minister van Verkeer en Waterstaat gaat adviseren over mobiliteitsvraagstukken. We zijn dus gewaarschuwd.”
Donderdag bezoekt een delegatie van de vier noordelijke Duitse provincies premier Balkenende om te lobbyen voor de mzb. Behalve een mzb is ook een hogesnelheidstrein een optie op het traject Schiphol-Groningen.
Hans Alders, als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland bepleiter van de komst van een mzb, was niet bereikbaar voor een reactie.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties