Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Regiovrijdag, 6 februari 2004

Remkes dreigt met sancties
Protest tegen asielbeleid van 2000 Friezen

Den Haag/Leeuwarden – Tweeduizend Friezen protesteerden gisteren tegen het asielbeleid van minister Verdonk. Intussen dreigt minister Remkes van Binnenlandse Zaken dat colleges van B en W die weigeren mee te werken aan de uitzettingen, kunnen rekenen op ,,een stevig bestuurlijk gesprek’’.

In de Grote Kerk in Leeuwarden woonden gisteravond een kleine 2000 mensen de protestbijeenkomst ‘Van harte pardon’ tegen het asielbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken bij. Het Friese Tweede-Kamerlid J. Tichelaar (PvdA) noemde de manifestatie indrukwekkend. ,,Dit is beter dan nota-overleg. De gevolgen van het asielbeleid krijgen nu een gezicht.’’
De sprekers hekelden een voor een de ,,laatdunkende’’ uitlatingen van Verdonk over de groeiende protesten tegen het beleid, waarin Fryslân voorop loopt. Zij noemde de protesten van maatschappelijke organisaties en particulieren een mediahype. ,,De grote aantallen waarmee u hier aanwezig bent, logenstraffen de uitlatingen van de minister’’, zei E. Hessel, predikant in de Grote Kerk.
Ruim duizend leerlingen van verschillende scholen in Sneek hebben gistermiddag vijftienhonderd handtekeningen en een petitie aangeboden aan wethouder Eckhart van Sneek. In de petitie pleitten de leerlingen voor een ruimhartiger pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook enkele leerlingen van de Sneker scholen dreigen het slachtoffer te worden van het uitzetbeleid van minister Verdonk.
Volgens een woordvoerder van de gemeente Sneek stond het hele plein vóór het stadhuis vol.

Sancties

Minister Remkes reageerde gisteren woedend op de oproep van PvdA-voorzitter Koole aan lokale bewindslieden om niet mee te werken aan het uitzetbeleid van minister Verdonk. ,,Koole gaat niet over mijn burgemeesters’’, aldus Remkes. Ontslag of andere zware sancties zijn nog niet aan de orde. ,,Men mag gerust zeggen wat men van het rijksbeleid vindt, maar als puntje bij paaltje komt moet men het wel gewoon uitvoeren.’’
Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken lijkt ondanks de protesten onvermurwbaar. ,,Die ruim 2300, daar blijft het bij’’, zei ze vanmorgen in De Telegraaf. ,,Iedereen ziet dat het een zure appel is, daar moeten we doorheen bijten.’’
In de brief aan de Tweede Kamer maakte ze gisteren bekend dat van de 3260 asielzoekers die in beginsel in aanmerking kwamen voor de pardonregeling, ruim eenderde is afgevallen vanwege ‘contra-indicaties’. Zij vallen buiten de regeling omdat ze een strafblad hebben, over hun identiteit hebben gelogen of valse gegevens hebben verstrekt.
In de brief gaf Verdonk gisteren antwoord op een lange lijst van vragen over de pardonregeling en het vertrekbeleid, die de fracties nog open hadden staan. 552 Personen zijn afgewezen omdat die een misdrijf hebben begaan of op een andere manier een gevaar vormen voor de openbare orde, 445 onjuiste gegevens hebben verstrekt, en 156 personen over wie twijfel bestaat over de identiteit.
2097 Personen hebben uiteindelijk een verblijfstitel gekregen omdat zij al ten minste vijf jaar in Nederland wachten op een uitspraak in hun eerste asielprocedure. Verdonk schrijft dat degenen die onder deze pardonregeling vallen, zich voor of op 27 mei 1998 hebben aangemeld voor een asielverzoek. Degenen die zich een dag erna meldden, vallen erbuiten.
De bewindsvrouw wil niet diep ingaan op de 220 personen die zij daarnaast een verblijfsvergunning heeft gegund omdat het schrijnende gevallen betreft. Zij zaten onder de ruim 9800 mensen die een brief stuurden naar Justitie. Onder deze 220 personen zijn vijftig gezinnen en 52 uitgeprocedeerden.
Friese vuist tegen Verdonk
Karin Sitalsing
Leeuwarden – Een kleine tweeduizend mensen protesteerden gisteravond tegen het asielbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. Dat gebeurde in en bij de Grote Kerk in Leeuwarden. Zo’n zeshonderd personen zaten in de kerk. Nog eens twaalfhonderd volgden de manifestatie buiten, op een videoscherm en via geluidswagens.
De manifestatie ‘Van Harte Pardon’ werd georganiseerd door Vluchtelingenwerk Fryslân en door de stichting Respons, die mensen zonder verblijfsvergunning bijstaat. Verschillende sprekers lieten hun geluid tegen het beleid van Verdonk horen. Buiten de kerk stonden rijen dik te dringen om binnen te komen of een glimp op te vangen van het videoscherm. Twee politie-agenten moesten voorkomen dat de menigte naar binnen stormde. De algehele strekking van de avond was: geen mensen op straat en een generaal pardon voor iedereen die onder de oude asielwet valt, dus die van voor april 2001.
Coördinator A. de Jong van het Centrum voor Internationale Samenwerking (COS) Fryslân, had geen goed woord over voor het beleid van de minister. Hij verwees naar een citaat van haar in het dagblad Trouw van gisteren. Verdonk zegt daar: ,,U moet waardig en netjes vertrekken’’. ,,Nou, mevrouw Verdonk’’, aldus De Jong, ,,u haalt me de woorden uit de mond!’’ De Jong oogstte gejoel en applaus.
H. le Cointre van de stichting Respons verwerpt de kritiek van Verdonk dat haar tegenstanders van asielzoekers ‘zielige mensen’ maken. ,,Dat doen wij helemaal niet. Het enige wat wij willen, is dat mensen als mensen behandeld worden en niet als afval.’’
Asieladvocaat M. Buys wees de aanwezigen erop dat het wat aan de late kant is om actie te voeren. ,,Waar was u vijf jaar geleden toen de nieuwe vreemdelingenwet gemaakt werd? Als u toen uw stem had laten horen, was de wet er niet gekomen en hadden we nu niet de kritiek gekregen dat we de wet tegenwerkten. Toch is laat beter dan nooit’’, besluit de advocaat, die erop wijst dat maatschappelijke druk er soms toe kan leiden dat beleid veranderd wordt.
Daarvan is ook directeur K. Harink van Vluchtelingenwerk Fryslân overtuigd. Hij wijst erop dat tweederde van de CDA-burgemeesters, tweederde van de bevolking en alle burgemeesters in Fryslân het specifiek pardon van Verdonk te krap vinden. De vertrekcentra die Verdonk belooft, zullen niets oplossen, denkt Harink, omdat veel asielzoekers simpelweg niet terug kunnen naar hun land van herkomst. ,,Als er niets te vertrekken valt, heb je ook niets aan vertrekcentra.’’

Onacceptabel

Ook woordvoerder G. Hemmes van de Vereniging Friese Gemeenten oogstte veel lof van de aanwezigen. Bij wijze van zeer hoge uitzondering had hij zich als spreker laten strikken. ,,Formeel hebben wij als gemeenten niets te zeggen over het asielbeleid. Maar we mogen er wel iets van vinden. En wij vinden het onacceptabel dat er mensen bij ons op de stoep komen te staan.’’ De woorden van Hemmes deden Harink de petitie, die hij zou aanbieden, weer opbergen. Volgens hem was het niet langer nodig gemeenten en provincies te overtuigen. Eerder al werd bekend dat ook Groningen en Drenthe zich achter Fryslân scharen. In de provincie Drenthe werd deze week een motie van CDA, PvdA, VVD, D’66, ChristenUnie en GroenLinks aangenomen waarin staat dat de provincie de overheid zal oproepen tot een ruimer pardon. Ook wil Drenthe steun betuigen aan Drentse gemeenten die zich verzetten tegen gedwongen uitzettingen.
Bij de manifestatie waren verschillende gedeputeerden, statenleden, burgemeesters en wethouders aanwezig. Ook veel vrijwilligers van vluchtelingenorganisaties en asielzoekers zelf waren in de Grote Kerk aanwezig. De Friese Tweede-Kamerleden Tigchelaar, Straub (beiden PvdA) en Huizinga (ChristenUnie) waren in de Grote Kerk. ,,Heel mooi, de inspanning van deze mensen’’, zei Huizinga na afloop. ,,Ik snap het CDA in de Tweede Kamer en de regering niet. Hun kiezers willen dit asielbeleid niet.’’ Huizinga stelde eerder kamervragen over het Afghaans/Tsjetsjeens gezin Sediqi uit Wolvega, dat dreigt te worden gescheiden. De gezinsleden stonden gisteren symbool voor alle gedupeerde asielzoekers. De ChristenUnie heeft op haar internetsite een handtekeningenactie voor het gezin.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

2000 Friezen, en minstens 4 Amsterdammers, want wij waren er ook. Het was de moeite van de reis meer dan waard. Hartverwarmend.

Cees van Veelen, Amsterdam - vrijdag, 6 februari 2004


regio
Familieberichten
Advertenties