Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Bijschriftvrijdag, 6 februari 2004

Van donker naar licht

Er zullen weinig mensen zijn, die echt van de duisternis houden…

Gij zijt een volk, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht
1 Petrus 2:9
Er zullen weinig mensen zijn, die echt van de duisternis houden. Behalve misschien die mensen, die leven van duistere praktijken. In de duisternis voelt een mens zich aan zichzelf overgelaten. Een kind is bang in het donker. Duisternis, dat is de sfeer van de dood.
In het donker zijn alle katjes grauw. Je kunt goed en kwaad niet meer van elkaar onderscheiden.
Eén van de tien plagen in Egypte was een dikke duisternis. En Jezus heeft de duisternis rond Golgotha ervaren als de diepste verlatenheid van God. De tegenstelling duisternis - licht speelt in de bijbel een grote rol.
God heeft de volgelingen van Jezus uit de duisternis geroepen tot Zijn wonderbaar licht. Van duisternis naar licht: dat is de richting waarin God werkt. AI bij het begin van de schepping. Er is duisternis, maar God zegt: Er zij licht! En er was licht. En in de nacht van de uittocht haalt God zijn volk uit het donkere Egypte vandaan. En na de duisternis van Golgotha komt het licht van de Paasmorgen. Dat licht: we moeten er telkens toe geróepen worden. We hebben dat licht niet zelf gemaakt. Die roeping tot het licht vormt Gods grote daad, die wij door mogen vertellen aan anderen.
God heeft een prachtige schepping gemaakt, die Hij bestemd heeft niet voor de duisternis, maar voor het licht. Jezus Christus, Zijn Zoon, is het licht van de wereld, en dat licht is gaan schijnen om mensen te herstellen, te genezen, om Gods grote mensenliefde aan het licht te brengen. Nu hebben wij de roeping om kinderen van het licht te zijn. Het licht kun je niet in een doosje stoppen, maar je kunt er anderen wel opmerkzaam op maken.
Schepper van het licht en van de opstandingsdag,
roep ons elke morgen naar het licht van uw liefde,
maak ons tot kinderen van het licht,
die aan anderen vertellen van uw lichtende trouw.
Thijs Weerstra
Uit: ‘Lichtinval’, Kok Kampen

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

Familieberichten
Advertenties