Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
maandag 18 juni

Geloof & Kerkzaterdag, 12 juli 2003

Heilige Stoel belandt weer in de rode cijfers
Rome – De beheerskosten van de Romeinse Curie, het geheel van de regeringsinstellingen binnen het Vaticaan, drukken zwaar op de financiën van de Heilige Stoel. Na een positief saldo gedurende acht jaren staat de boekhouding voor het tweede opeenvolgende jaar in het rood.
Vorig jaar leed de Heilige Stoel een verlies van 13,5 miljoen euro, meldt de website RKnieuws.net. De pauselijke minister van Financiën, kardinaal Sergio Sebastiani, legde deze week de resultatenrekening voor. Het verlies was beduidend meer dan de 3,5 miljoen euro van 2001. Niemand hoeft echter te vrezen voor de liquiditeitspositie, want het geschatte eigen vermogen van het Vaticaan ligt op zo’n 700 miljoen euro.
Vorig jaar ging ruim 230 miljoen euro naar administratieve kosten, inclusief personeelskosten. De weddes waren bestemd voor 744 hoge geestelijken, 351 geestelijken, 1.564 leken en 892 geestelijken op rust.
Volgens kardinaal Sebastiani werd het negatieve saldo in 2002 mede veroorzaakt door een belangrijke daling van de inkomsten door de aankoop van een pand in Rome en nieuwe pauselijke ambassades. Ook de gecumuleerde verliezen van huiszender Radio Vaticaan van de laatste jaren dragen bij aan het negatief saldo.

Giften

De kerkgangers gaven in 2002 in totaal 43.659.186 euro aan giften aan de paus. Dat is 1,8 procent meer dan in 2001.
De paus schonk dit bedrag aan Derde-Wereldlanden, die getroffen zijn door natuurrampen of burgeroorlogen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Wellicht is het goed als de redactie inzake de financiele situatie
van de Heilige Stoel kennis neemt van de betekenis van de begrippen
liquiditeit en eigen vermogen. De liquiditeitspositie wordt bepaald door
te zien of de kortlopende schulden voldaan kunnen worden uit de direct
voor aanwending beschikbare middelen. De eigen vermogenspositie heeft
daar geen enkele invloed op. Een onderneming met een enorm waardevol pand
zonder enige hypothecaire last maar zonder geld in de kas kan toch niet
in staat zijn om de schulden aan de schoonmaker te voldoen: zij heeft dan
een zeer slechte liquiditeitspositie ondanks het hoge eigen vermogen.

F.E. Mélotte, Lisse - dinsdag, 22 juli 2003


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties