Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
dinsdag 19 juni

Regiowoensdag, 12 maart 2003

Glastuinbouw wordt 450 hectare groter

Leeuwarden – Het glastuinbouwgebied in Noordwest-Fryslân moet worden uitgebreid met 450 hectare. Het is niet duidelijk waar de uitbreiding moet komen. De provincie gaat op zoek naar een geschikt gebied.

Dit staat in de startnotitie Glastuinbouw die Gedeputeerde Staten deze week hebben vastgesteld. De notitie is een eerste stap in de zogenoemde milieueffectrapportage die de provincie gaat opstellen.
Volgens de provincie Fryslân is er behoefte aan meer hectares glastuinbouw. Het noordwesten van Fryslân is door het rijk aangegeven als gebied waar bedrijven uit het westen van het land naar toe zouden moeten verhuizen. Verder willen bestaande bedrijven in het gebied uitbreiden.
De 450 hectare waarnaar de provincie op zoek is, kan over meerdere nieuw aan te leggen gebieden worden verdeeld. ,,Versnippering sluiten we niet uit”, aldus een woordvoerster van de provincie vanmorgen.
In de startnotitie zijn een groot aantal voorwaarden opgesteld waaraan de nieuwe locatie moet voldoen. Zo moet het gebied goed bereikbaar zijn. Verder moeten nieuwe locaties zoveel mogelijk geconcentreerd worden. Er moet rekening worden gehouden met archeologische en culturele waarden in het landschap. En bij de keuze van de locatie moet acht worden geslagen op de milieubeschermingsgebieden.
Volgens de woordvoerster wordt er met de voorwaarden in de hand het hele gebied doorzocht voor geschikte locaties. ,,Alles staat op voorhand open.”
De daadwerkelijke aanleg van de nieuwe 450 hectares glastuinbouw in noordwest Fryslân zal minstens drie jaar duren. Het doorlopen van de mer-procedure en het gedeeltelijk aanpassen van het streekplan gaat ongeveer twee jaar in beslag nemen. Daarna moet het bestemmingsplan worden aangepast. Er is een stuurgroep gevormd van vertegenwoordigers van onder andere de provincie Fryslân, gemeenten het Bildt, Menaldumadeel en Franekeradeel, Wetterskip de Waadkant, de Feriening Lytse Doarpen, Friese Milieufederatie en de NLTO.

Vijf kilometer

Stichting Berlikumer Belangen heeft gemengde gevoelens over de uitbreiding van het glastuinbouwgebied. Rond het dorp staat 200 hectare glastuinbouw. ,,We willen niet ingesloten worden door kassen”, aldus M. van Hout van de stichting. ,,We zijn een woondorp en nog meer kassen om het dorp dan nu, is niet fraai.” Verder zegt Van Hout dat de bedrijven rond Berlikum moeite hebben met het vinden van werknemers in de omgeving. ,,Ze overwegen nu buitenlanders aan te trekken. Wij willen dat nieuwe bedrijven op zijn minst vijf kilometer buiten het dorp zich gaan vestigen. Misschien zijn in die omgeving wel weer krachten te krijgen.”

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties