Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
zondag 24 juni

Dossierwoensdag, 12 maart 2003

Socialistische Partij moet het juist van de steden hebben
FNP scoort op het platteland

De Fryske Nasjonale Partij heeft haar zege, van vier naar zeven zetels, vooral op het platteland behaald. In sommige gemeenten verdubbelde ze haar aanhang. In Littenseradiel werd de FNP zelfs de grootste partij. De SP, die met twee zetels debuteert in de Friese Staten, scoorde vooral in stedelijk gebied: Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek.

Voor het eerst staat de FNP op één in een Friese gemeente: met 27,7 procent van de stemmen in Littenseradiel werd het CDA (27,2 procent) daar nipt verslagen. Maar minstens zo daverend is het succes in enkele gemeenten waar de FNP haar aanhang verdubbelde. Dat gebeurde in het Bildt (van 5,9 naar 12,3 procent), Dantumadeel (van 6,9 naar 16,3 procent), Ferwerderadiel (van 7,8 naar 17,4 procent) en Kollumerland (van 10,8 naar 22,1 procent). Ook indrukwekkend was de winst voor de Frysk nasjonalen in Franekeradeel (van 10,9 naar 18,2 procent), Menaldumadeel (van 11,3 naar 21,1 procent), Nijefurd (van 10,5 naar 20,2) Skarsterlân (van 14,2 naar 24,3 procent) en Wűnseradiel (van 8,9 naar 15,4 procent).
Traditioneel en verklaarbaar gering is de FNP-aanhang op de eilanden en in de Stellingwerven. Op Vlieland bleef haar aandeel gelijk (2,3 procent) bij een absolute winst van tien naar elf stemmen. Schiermonnikoog is de enige gemeente waar de FNP verloor, relatief en absoluut: van veertien naar tien stemmen.
Schiermonnikoog is in meer opzichten een buitenbeentje. Het is de enige Friese gemeente waar de Socialistische Partij gisteren een groter ‘marktaandeel’ verwierf dan bij de Tweede-Kamerverkiezingen in januari. Verder heeft de SP nergens de Friese aanhang kunnen vasthouden die in januari wel voor de landelijke verkiezingen naar de stembus ging, waardoor de partij met slechts twee zetels in de Staten komt. Niet alleen het absolute aantal SP-stemmers in Fryslân was gisteren veel lager dan 18 januari (13.404 tegen 24.347). Ook in relatieve getallen is het de SP niet gelukt haar Friese aanhang van twee maanden geleden opnieuw naar de stembus te krijgen om ditmaal een Statenfractie te kiezen.
Alleen in Leeuwarden is de steun voor de SP relatief stabiel: 9,0 procent bij de Statenverkiezingen, tegen 9,1 procent bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In absoluut aantal stemmen blijft het ook in de Friese hoofdstad een groot verschil tussen beide verkiezingen, omdat de opkomst er gisteren slechts 49,5 procent bedroeg, tegen 80,4 procent in januari bij de Kamerverkiezingen.
Ook aanhangers van de Lijst Pim Fortuyn zien het belang van een eigen Statenfractie kennelijk niet zo in. Van de 14.875 Friese stemmen die de LPF twee maanden geleden nog kreeg bij de Tweede-Kamerverkiezingen, waren er gisteren nog 4823 over voor de Statenverkiezingen: goed voor één zetel. Dat is zelfs minder dan een tiende van de 48.403 Friese stemmen die de LPF in mei vorig jaar nog scoorde. Slechts in enkele Friese gemeenten wist de LPF nog boven de 2 procent te komen, ‘toppers’ waren Harlingen (2,7 procent) en Weststellingwerf (3,2 procent).

Verlies

Het CDA (van 18 naar 16 zetels) heeft in bijna alle Friese gemeenten enkele procenten aandeel moeten prijsgeven. Alleen in Harlingen steeg de aanhang van het CDA (van 21,4 naar 23,1 procent), en op Terschelling en Schiermonnikoog.
De PvdA (gegroeid van 14 naar 15 zetels) heeft in de meeste Friese gemeenten licht gewonnen. Uitzonderingen waar de sociaal-democraten (relatief) verloren, waren vooral de gemeenten waar de FNP sterk won.
De VVD (van 9 naar 6 zetels) heeft in alle Friese gemeenten aandeel verloren: gemiddeld een derde, zonder uitschieters. Het minst verloren de liberalen op Vlieland waar nog altijd 43,0 procent van de stemmen naar de VVD gaan (vier jaar geleden 44,8 procent). In absolute cijfers nam de aanhang op het eiland zelfs nog toe van 198 naar 210 stemmen.
ChristenUnie/SGP wist haar drie zetels te prolongeren door over de hele provincie enkele honderden stemmen te winnen: niet alleen ten opzichte van de slecht bezochte Statenverkiezingen van 1999, maar ook ten opzichte van de Kamerverkiezingen van acht weken geleden. Schokkende verschuivingen deden zich nergens voor in de aanhang van de partij die vier jaar geleden nog gedeeld onder twee namen (RPF/SGP en GPV) deelnam aan de Statenverkiezingen.
Gemeentebelangen Friesland, de partij die ternauwernood haar ene zetel in de Staten prolongeerde, maakt traditiegetrouw in een enkele gemeente uitschieters naar boven. In Leeuwarderadeel stemt nog altijd 13,6 procent van de inwoners op de partij van wethouder en oud-statenlid Jaap Keizer (tegen 17,5 procent in 1999). Op Ameland stemde zelfs meer dan een op de vijf eilanders op Gemeentebelangen Friesland (21,5 procent, tegen 19,5 procent in 1999).

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

dossier
Familieberichten
Advertenties