Lees hier ons Privacy Statement en Cookie Statement
donderdag 21 juni

Regiodinsdag, 4 februari 2003

‘Beammerig doarp’ moet veiliger
Boazum – De nieuwste uitbreiding van het dorp aan de zuidwestkant moet niet alleen maar bestaan uit vrijstaande koopwoningen. Volgens de Boazumers moet er ook sociale woningbouw worden neergezet.
Dit staat onder meer in de dorpsvisie van Boazum tot 2013. Via enquêtes, bijeenkomsten en de dorpskrant heeft het bestuur van de Doarpsmienskip Boazum het afgelopen jaar informatie verzameld en daaruit de visie geschreven. Vandaag wordt de nota gepresenteerd aan B en W van Littenseradiel.
Het dorp, dat al voor het jaar 1000 bestond, mag veertien woningen bijbouwen. De Boazumervaart die om het dorp kronkelt, wordt omgeleid in het kader van de aanleg van de Middelseeroute. Door de omleiding ontstaat een extra stukje land waar plek is voor veertien extra woningen.
Ook het gevoel van onveiligheid is doorgedrongen tot het plattelandsdorp. De 437 inwoners geven aan ’s nachts en ’s avonds meer politietoezicht te willen. De verkeersveiligheid moet worden verbeterd door het aanbrengen van duidelijkere wegmarkering op toegangswegen en op de stoeprand. Het vaker maaien van de bermen komt de overzichtelijkheid van de zijstraten ten goede, volgens de bewoners. Bij gladheid moeten de bestrijders sneller in actie komen in de dorpskern. De trottoirs moeten aangepast worden voor gebruikers van rolstoelen en rollators.
Toerisme moet een grotere rol spelen in het dorp. Recreatiebedrijven moeten meer ruimte krijgen. De Boazumers willen graag een haven en een ijsbaan. De bestaande kerkenpaden in de omgeving moeten voor de toerist duidelijker aangegeven worden door bewegwijzering. De karakteristieke Amerikaanse windmotor zonder bovenbouw die aan de Zwette staat, willen de inwoners graag gerestaureerd hebben.
Boazumers vinden hun dorp een ,,beammerig doarp”. Toch is niet bekend waar de originele beplanting uit bestaat en wat er bijvoorbeeld groeit en leeft in de poel naast het kerkhof. De dorpelingen voelen ervoor een groencommissie in het leven te roepen. De commissie moet de natuurwetenschappelijke waarde van het vijvertje in kaart brengen en een groenplan opstellen.

Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties