De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 9 februari 2017.

Economiedonderdag, 9 februari 2017

In Fryslân vaakst fatale tractorongelukken

Leeuwarden - Het aandeel van landbouwverkeer bij dodelijke verkeersongelukken is in Nederland de afgelopen jaren verdubbeld van 1 naar 2 procent.

Hoofdartikeldonderdag, 9 februari 2017

Schade in Groningen is meervoudig

In Groningen vond deze week de Grote Fakkeltocht plaats: een protest tegen de gaswinning, met name op het punt van de veiligheid. Tussen de drie- en vierduizend mensen deden mee aan het initiatief. Het aantal demonstranten lijkt niet zo hoog, maar voor Groningse begrippen is het toch een aardige score.

Regiodonderdag, 9 februari 2017

Gaswinning omlaag, beloven lijsttrekkers

Groningen - De jaarlijkse gaswinning in Groningen moet omlaag. Dat zeiden bijna alle lijsttrekkers gisteren tijdens het Noordelijk Lijsttrekkersdebat in het Groningse provinciehuis. Alleen VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die namens zijn partijleider Mark Rutte gisteren de honneurs waarnam, wil een verlaging alleen als het veilig is.

Regiodonderdag, 9 februari 2017

Auto´s te water baren Drachtster raad zorgen

Drachten - In ruim twee jaar zijn er al vijf auto´s in het water van de Drachtster Feart gereden en volgens raadslid Pieter van der Zwan is het ook verschillende keren maar net goed gegaan. Sinds de heropening is de Drachtster Feart nog niet erg veilig, zei de ChristenUnie-fractievoorzitter dinsdagavond. Met zijn pleidooi voor maatregelen kreeg hij geen gehoor bij wethouder Ron van der Leck (D66). Die vindt de weg veilig genoeg.

Regiodonderdag, 9 februari 2017

Fries heeft iets meer spaargeld

Leeuwarden - Het doorsneevermogen van een huishouden in Fryslân steeg in 2015 iets naar 24.600 euro. In 2014 was dat 23.600. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek gisteren publiceerde. In 2011 lag het doorsneevermogen in Fryslân nog op 43.300 euro. Cijfers van vorig jaar zijn er nog niet.

Regiodonderdag, 9 februari 2017

Staten sturen aan op onderwijs

Leeuwarden - Meer aandacht voor de toekomst van de landbouw, een betere aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt in Fryslân en de herbestemming van leegstaande woningen en bedrijfspanden. Het zijn enkele onderwerpen waaraan het provinciebestuur de komende twee jaar moet werken. Dat stelden althans Provinciale Staten gisteravond in een commissievergadering over de tussenbalans van het coalitieakkoord. Naast deze vrij algemene onderwerpen leek er al een meerderheid te zijn voor de steun aan één concreet project: de aanleg van een zaagtandsteiger in Harlingen, een bepaald type steiger. Het Waddenfonds wil hier niet in investeren.

Regiodonderdag, 9 februari 2017

Bilkerts willen voldoende aandacht eigen taal na fusie

Sint Annaparochie - Stichting Bildts Aigene heeft zorgen over de aandacht die er voor de Bildtse taal zal zijn na de gemeentelijke fusie per 2018. Op 1 januari fuseren het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel in Waadhoeke. Om hun zorgen kracht bij te zetten overhandigden ze gisteren een petitie aan de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken.

Regiodonderdag, 9 februari 2017

OR: handelwijze bestuur Caparis in strijd met wet

Drachten - De gemeenschappelijke regeling waarin acht Friese gemeenten sociale werkvoorziening Caparis aansturen deugt wettelijk niet. Dat stelt de ondernemingsraad. Volgens de OR wordt er in ieder geval in strijd met de Wet gemeenschappelijke regelingen gehandeld en is de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Fryslân op onderdelen zelf ook in strijd met de wet.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties