De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 21 januari

Archief

De artikelen van zaterdag, 7 oktober 2017.

Hoofdartikelzaterdag, 7 oktober 2017

Dare to be different kin ek oars

De organisatoren van Culturele Hoofdstad LF2018 beloven dat “de Friezen een denk-renaissance in gang brengen die in Friesland begint en de wereld over moet”. Die blijde boodschap viel deze week bij iedere Fries op de mat. Welke renaissance zou daar bedoeld zijn? Die van de humanisten begon zo’n 500 jaar geleden en greep terug op de oudheid. De mens kwam centraal te staan en de ontdekking van de wereld begon. Een eeuw volgde met fantastische kunst en ongelooflijk veel geweld. Het verstand ging het geloof voorop. Leerlingen van 2 Havo en VWO leren dit schooljaar op school hoe die renaissance in de vroegmoderne tijd verliep: de Inquisitie begon, de heksenvervolging startte, het individualisme was gezaaid en de wereld werd veroverd met een sterk gevoel van Westerse superioriteit. Dat alles ging samen met opkomend kapitalisme en schrijnende armoede. De beweging was volstrekt elitair.

Regiozaterdag, 7 oktober 2017

BFVW wil snel starten met broedmachine

Wommels - De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) wil al volgend jaar beginnen met een experiment waarbij kievits- en grutto-eieren worden uitgebroed in broedmachines. Als het aan de BFVW ligt, worden er de komende vier jaar tienduizend kieviten en vierduizend grutto’s kunstmatig uitgebroed en vliegvlug gemaakt. Gisteravond is het plan besproken op een ledenvergadering van de BFVW.

Regiozaterdag, 7 oktober 2017

Taxi Waaksma stapt opnieuw naar rechter

Kootstertille - De aanbesteding van het WMO- en leerlingenvervoer in Noordoost-Fryslân wordt opnieuw aangevochten bij de rechter. Taxicentrale Waaksma uit Kootstertille stelt dat het werk niet had mogen worden gegund aan de twee taxibedrijven uit Assen, VMNN en Dorenbos, omdat deze bedrijven dezelfde eigenaar hebben en bovendien binnenkort gaan fuseren.

Regiozaterdag, 7 oktober 2017

Zestienjarige Friezin gaat in Canada voor wereldtitel survivallen

Oentsjerk - Touwklimmen, hardlopen, over een muur klauteren, het is voor de zestienjarige Elsa Rijpstra uit Oentsjerk geen enkel probleem. Ze vertrekt maandag naar Canada, om mee te doen aan het WK Survival.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties