De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Archief

De artikelen van donderdag, 7 oktober 2010.

Cultuurdonderdag, 7 oktober 2010

Cantatrix luistert mis op in Notre Dame in Parijs

Leeuwarden - Vocaal ensemble Cantatrix zal eind deze maand een mis opluisteren in de Notre Dame in Parijs. Dat heeft koormanager Fedde de Vries gemeld. ,,Dat we zijn uitgenodigd om mee te werken aan een mis in de Notre Dame is heel bijzonder. Daar mag eigenlijk nooit een buitenlands koor aan meedoen”, aldus De Vries gisteren.

Hoofdartikeldonderdag, 7 oktober 2010

De justitiële dwaling...

Ina Post is vrijgesproken van moord waarvoor ze jaren heeft gezeten. Volgens het hof is er geen sprake van opzet of manipulaties van politie en justitie, maar zijn er gewoon fouten gemaakt in het proces. Het belangrijkste dat verkeerd is gelopen is de waardering van de bekentenissen die Post deed nadat ze was opgepakt als verdachte van de moord. Die bekentenissen hebben geen waarde, oordeelt de rechter nu, omdat ze ten tijde van het afleggen van de bekennende verklaringen psychisch niet erg stevig in haar schoenen stond. Haar arrestatie leidde destijds tot een acute stressstoornis. Volgens het hof is de bekentenis onder invloed van die stoornis tot stand gekomen. De politie heeft daar onvoldoende acht op geslagen.

Regiodonderdag, 7 oktober 2010

Regeerakkoord verarming voor Friese cultuur

Zwolle - Het regeerakkoord kan zeer schadelijk zijn voor het in stand houden van de Friese cultuur, het Frysk-eigene. Die zorg uitte Commissaris van de Koningin Jorritsma gisteren in de wandelgangen van het IPO-congres in Zwolle. ,,Er dreigt een enorme verarming van de eigenheid van de provincie.”

Regiodonderdag, 7 oktober 2010

Alde Feanen gaan naar Leeuwarden

Grou - De Alde Feanen komen toch bij Leeuwarden en niet bij Tytsjerksteradiel, als het aan het college van Boarnsterhim ligt. B en W hebben het opdelingsvoorstel gewijzigd, vooral op verzoek van Warten, Wergea en Grou. De watersportbedrijven daar vrezen economische schade als het natuurgebied naar een andere gemeente gaat dan zij.

Regiodonderdag, 7 oktober 2010

Toekomst van algendiesel is ongewis

Burdaard - Tien kilogram algenpasta oogsten Jan en Douwe Zijlstra dagelijks op hun melkveehouderij in Hallum. Ze hebben vier bassins van 25 kuub waarin ze de algen produceren op nutriënten uit het digestaat (residu) van hun mestvergistingsinstallatie.

Regiodonderdag, 7 oktober 2010

Parnas: minder lessen en op de commerciële toer

Leeuwarden - Parnas, het centrum voor de kunsten in Leeuwarden en omstreken, heeft zelf een plan gemaakt om financieel het hoofd boven water te houden. Parnas staat onder grote druk. De gemeente Leeuwarden wil vanaf 2013 de jaarlijkse subsidie van 1,4 miljoen intrekken. Dat past binnen bredere bezuinigingsplannen om jaarlijks veertien miljoen minder uit te geven.

Regiodonderdag, 7 oktober 2010

De protesten tegen moeras verstomden geleidelijk

Follega - In Follega wordt vandaag het landinrichtingsproject Lemsterpolders afgesloten. Er zijn maatregelen getroffen voor natuur, landbouw, recreatie en waterbeheer. Helemaal zonder slag of stoot kwam de landinrichting niet tot stand.

Geloof & Kerkdonderdag, 7 oktober 2010

College blokkeert kerksluiting Leeuwarden

Utrecht - De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leeuwarden (i.w.) moet het besluit over de kerksluiting in Leeuwarden overdoen. Dat is het gevolg van de uitspraak van het Regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Die moest een uitspraak doen in een zaak tussen enerzijds de Wijkraad van de Kerkrentmeesters van de Koepelkerk en een comité uit zowel de Koepelkerk als ook de Pelikaankerk en anderzijds de Algemene Kerkenraad. Ruim driehonderd gemeenteleden ondersteunden het ingediende bezwaar.

Geloof & Kerkdonderdag, 7 oktober 2010

‘Der falt hiel wat út Tsjinstboek te learen’

Grou/Ljouwert - Sneon is de feestlike presintaasje fan Tsjinstboek diel II yn de Grutte of Jakobinertsjerke fan Ljouwert. In boek fan goed 1000 siden en de oersetting fan de Hollânske edysje (Dienstboek Deel II Leven-Zegen-Gemeenschap, 2004). Redakteur Jan Breimer fertelt oer de betsjutting fan it twadde Fryske Tjinstboek.

Sportdonderdag, 7 oktober 2010

Flyers put moed uit bevrijdende zege

Heerenveen - A6.NL Flyers heeft gisteravond de eerste zege in de bekercompetitie behaald. De 3-1 zege op Geleen zorgde voor opluchting. ,,Dit hadden wij nodig om zelfvertrouwen te krijgen”, zei aanvaller Marco Postma.

Sportdonderdag, 7 oktober 2010

Nieuw contract Jonsson bij Heerenveen

Heerenveen Björn Jonsson heeft een contract voor de rest van het seizoen ondertekend bij sc Heerenveen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties